Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Pochodzenie, rozwój i skład fauny środkowoeuropejskiej

  W Europie Środkowej żyje obecnie około 40 tysięcy gatunków zwierząt. Korzystne położenie geograficzne (środkowa część kontynentu europejskiego), znaczne pionowe zróżnicowanie terenu (od nizin do wysokich gór), przeróżne biotopy (wody, brzegi wód, łąki, pola, lasy itp.) są niewątpliwie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /10 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systematyka

  Naczelnym zadaniem systematyki jest stworzenie uporządkowanego systemu klasyfikacji zwierząt obecnie żyjących, odtwarzaj ącego ich wzajemne pokrewieństwa i filogenetyczne powiązania a więc stworzenie systemu naturalnego, przedstawiającego ciągły rozwój zwierząt poczynając od najprostszych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promorfologia

  Promorfologia jest nauką o budowie ciała i stosunkach symetrii. Ciało zwierzęcia jest symetryczne, jeżeU można przez nie prze-, prowadzić przynajmniej jedną płaszczyznę tak, aby uzyskać podział na dwie równo-, rzędne części.

  W budowie zwierząt przeważają dwa typy symetrii — promienista i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /1 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zoologia jako nauka

  Zoologia jest nauką o zwierzętach, ich budowie i czynnościach życiowych — trawieniu, oddychaniu, wydalaniu, działaniu układu nerwowego i rozmnażaniu, oraz o przepływie materii między organizmami zwierzęcymi a środowiskiem zewnętrznym.

  Badania procesów chemicznych zachodzących w organizmach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działy zoologii

  Wielka liczebność i różnorodność świata zwierzęcego przyczyniły się do stworzenia specjalnych dyscyplin zoologicznych, których przedmiotem badań są poszczególne grupy zwierząt. Są to m. in. następujące dyscypliny:

  protozóologia — nauka o pierwotniakach helmintologia — nauka o robakach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologia

  Fizjologia to nauka o procesach życiowych organizmów, np. trawieniu, oddychaniu, j krążeniu krwi, działalności układu nerwowego itd., a jej głównymi naukami pomocniczymi są fizyka i chemia. Podstawową metodą badawczą w tej dziedzinie wiedzy jest doświadczenie.

  Fizjologia jest niezmiernie szeroką...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Morfologia

  Morfologia dotyczy zagadnień budowy zwierząt, jej zależności od pełnionych przez zwierzę czynności oraz jego warunków życiowych. W zakresie morfologii można wyróżnić:

  cytologię — naukę o komórkach,

  histologię — naukę o tkankach,

  anatomię — naukę o organach,

  embriologię — naukę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój zwierząt w poszczególnych erach geologicznych

  O istnieniu i rozwoju życia w ciągu minionych 500 min łat świadczą skamieniałości. Są to szczątki organizmów lub ich odciski z minionych epok, a także ślady ich działalności zachowane w warstwach ziemi pochodzących z różnych er i okresów geologicznych. W formie skamieniałości zachowały się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /6 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologia zwierząt

  Ekologia zwierząt jest nauką o stosunkach między zwierzętami a środowiskiem. O cechach każdego środowiska decydują zarówno czynniki abiotyczne, np. światło, temperatura, ukształtowanie terenu itp., jak i czynniki biotyczne, tj. roślinność i zwierzęta. Sposób życia zwierząt i ich przemieszczanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cytologia

  Rozwój cytologii — nauki o budowie i czynnościach komórki oraz jej elementów strukturalnych — postępował w miarę doskonalenia się aparatury mikroskopowej i osiągnął najwyższy poziom z chwilą zastosowania mikroskopii elektronowej. Komórki zwierzęce są bardzo zróżnicowane. Niektóre stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /1 964

  praca w formacie txt

Do góry