Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Konserwowanie pierwotniaków

  Pierwotniaki preparuje się na szkiełkach podstawowych! Do konserwacji stosuje się kwas osmowy, formalinę lub inne utrwalacze używane do przygotowywania preparatów histologicznych. Utrwalony materiał należy zabarwić, po czym zalać balsamem kanadyjskim i przykryć szkiełkiem nakrywkowym. Tak...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta i ich środowisko - Lasy nizinne

  W ściółce leśnej, pod opadłymi liśćmi, w glebie, pod kamieniami żyje mnóstwo drobnych zwierząt, które tworzą faunę gleby. Żyją tu glebowe jednokomórkowce (np. korzenionóżki),- robaki (np. nicienie), wrotki pierścienic, ślimaki, Wiele gatunków Stawonogów — pająkijpósarze, zaleszczotki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /3 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konserwowanie owadów

  Przed przystąpieniem do preparowania owady należy zabić. Uśmiercanie powinno być szybkie zarówno ze względów etycznych, jak i praktycznych — aby zebranych owadów nie uszkodzić. Owady zatruwamy  (w paracłtfiub roztworach środków trujących) łub zabijamy mechanicznie. Do zatruwania najczęściej używany...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /4 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta i ich środowisko - Górskie lasy liściaste

  Wiele gatunków bezkręgowców charakterystycznych dla fauny glebowej lasów położonych na nizinach w faunie glebowej karpackich lasów liściastych nie występuje. Zastępują je gatunki górskie.

  Na terenach wilgotnych i w pobliżu wód żyją tu płazy: traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, ropucha...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konserwowanie ryb, płazów i gadów

  Okazy ryb, płazów i gadów przechowuje się najczęśdej w naczyniach szklanych wypełnionych alkoholem etylowym. Po zabiciu zwierzęcia należy wstrzyknąć do wnętrza jego ciała 40 % formaldehyd, a następnie umocować je za pomocą szpilek w misce preparacyjnej i zalać 10 % roztworem formaliny.

  Po 48...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja świata zwierząt

  Klasyfikacją zwierząt zajmuje się systematyka taksonomia, Ha podstawie podobieństwa budowy i rozwoju poznane gatunki (a jest ich ponad milion) zgrupowane zostały w wielkich jednostkach taksonomicznych. Naturalny system klasyfikacji opiera się przede wszystkim na analizie filogenezy, podczas gdy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /8 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta i ich środowisko - Górskie lasy iglaste

  W skład fauny glebowej górskich lasów iglastych wchodzą liczne gatunki bezkręgowców z tych grup, które zostały omówione w części dotyczącej lasów mieszanych położonych na nizinach. Fauna ta jest uboższa niż fauna górskich lasów liściastych, a te gatunki, które tu występują liczniej, związane są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preparowanie ptaków

  Preparowanie ptaków jest zabiegiem znacznie trudniejszym niż konserwowanie omówionych już grup zwierząt. Głównym zadaniem, które musi być prawidłowo wykonane, jest zdjęcie skóry tak, aby nie została zniszczona lub zabrudzona krwią. Przed przystąpieniem do właściwego preparowania należy oczyścić...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /4 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział systematyczny świata zwierzęcego

  W układzie systematycznym świata zwierząt stosuje się następujące jednostki taksonomiczne: królestwo (regnum), podkrólestwo (subregnum), dział (divisio), typ (phyllum), podtyp (subphyllum), gromada (classis), podgromada (subclassis), rząd (ordo), podrząd (subordo), rodzina (familia), podrodzina...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /6 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preparowanie ssaków

  Sposób preparowania ssaków jest w zasadzie podobny do opisanego wyżej preparowania ptaków. Skórę ssaków można jednak myć i konserwować, toteż nie jest konieczne tak dokładne przygotowanie jej jak w przypadku ptaków.

  Preparowane zwierzę układa się na grzbiecie i ostrym skalpelem przecina się skórę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /3 791

  praca w formacie txt

Do góry