Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Lamblia jelitowa — Giardia intestinalis Lambl, rodzina Hexamitidae

  Żyje zwykle w jelicie cienkim człowieka, niekiedy także w woreczku i przewodach żółciowych oraz wątrobie. Odżywia się osmotycznie. Może spowodować, zwłaszcza u dzied, stany chorobowe jelit i wątroby.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Leszek123 Dodano /19.06.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta w rezerwatach przyrody

  Na terenie CSRS jest około 500 chronionych obszarów o łącznej powierzchni 350 000 ha. W Czechosłowacji znaj dują się cztery parki narodowe; najstarszy jest Tatrzański Park Narodowy, utworzony w 1948 roku. Planuje się utworzenie następnych rezerwatów i obszarów chronionych. Położenie,; geograficzne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Leszek123 Dodano /19.06.2013 Znaków /5 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protospongia heckeli Kent, rodzina Craspedomonadaceae

  Tworzy bezkształtne kolonie, których osobniki tkwią w śluzowatej masie. Prąd wody, wywołany ruchami wici, kieruje cząstki pokarmowe do otaczającego wić kołnierzyka, skąd następnie dostają się do komórki. Budową komórki podobny jest do komórek kołnierzyko-watych gąbek (Porifera). Żyje w wodach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Leszek123 Dodano /19.06.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka biologiczna

  Walka biologiczna polega na wykorzystaniu sił przyrody w celu ograniczenia liczebności lub wyniszczenia organizmów szkodliwych zagrażających zdrowiu człowieka bądź jego gospodarce zarówno rolniczej, jak i leśnej. Szkodliwość niektórych gatunków zwierząt wynika z ich właściwości biologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Leszek123 Dodano /19.06.2013 Znaków /20 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta pól, łąk i pastwisk

  Pola, łąki i pastwiska powstały w Europie j Środkowej na miejscu lasów, które człowiek karczował pozyskując w ten sposób powierzchnię pod uprawę roślin. Biotopy techarakteryzują się dużymi wahaniami temperatury i wilgotności, spowodowanymi bezpośrednim wpływem takich czynników, jak promieniowanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Leszek123 Dodano /19.06.2013 Znaków /9 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta i ich środowisko - Kosodrzewina

  Gorsze warunki życia w paśmie kosodrzewiny powodują, że liczba gatunków lądowych bezkręgowców jest tu mniejsza niż w lasach. Kosodrzewinę zamieszkują niektóre gatunki zwierząt typowe dla sąsiadującego z nią pasma górskich lasów iglastych i jest to górna granica ich zasięgu.

  Liczniejsze są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /3 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody zbierania materiału zoologicznego

  W zależności od przynależności systematycznej pozyskiwanych zwierząt oraz celów, jakim zbiory mają służyć, stosowane są różne metody zbierania materiału zoologicznego. Naczelną i obowiązującą zasadą etyczną w każdej z tych metod jest szybkie i bezbolesne uśmiercanie zwierząt oraz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /16 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preparowanie zwierząt przeznaczonych na trofea myśliwskie

  Preparowanie dużego ssaka przeznaczonego na trofeum rozpocząć należy od prawidłowego obcięcia szyi. Prawidłowe i nieprawidłowe (zaznaczone linią przerywaną) cięcie przedstawione jest na rysunku. Następne cięcie na szyi należy wykonać tak, aby rozeszło się przed rogami. Po nacięciu skóry...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /4 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konserwowanie i preparowanie materiału zoologicznego

  Złowione zwierzęta dopiero po konserwacji stają się okazami naukowymi lub muzealnymi. Niektóre z nich, np. gąbki, mięczaki, czy wiele owadów, można zasuszyć, inne przechowuje się w szklanych, szczelniej zamkniętych naczyniach wypełnionych płynem konserwującym. Do konserwacji naji częściej stosuje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta i ich środowisko - Zwierzęta lasu

  Las stwarza korzystne warunki życia wielu gatunkom zwierząt, które znajdują tu dostateczną ilość pokarmu i bezpieczne kryjówki. Niektóre zwierzęta są stałymi, dobrze do tego środowiska przystosowanymi mieszkańcami lasu. Przykładem mogą być znakomicie poruszające się po drzewach wiewiórki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /2 835

  praca w formacie txt

Do góry