Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KRONIKA, utwór publicystyczno-dziennikarski

  KRONIKA, utwór publicystyczno-dziennikarski, uprawiany na łamach prasy w ramach stałego cyklu. Rejestruje bieżące fakty społ.-obycz., polit., kult., towarzyskie, ujmując je w ramy komentarza autorskiego; niekiedy posiłkuje się chwytami właściwymi formom beletryst., takim jak nowela, gawęda, obrazek...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KROMER MARCIN

  KROMER MARCIN, ur. 1512 w Bieczu, zm. 23 III 1589 w Lidzbarku, humanista, historiograf. Pochodził ze spolszczonej (kiedyś niem.) patrycjuszowskiej rodziny mieszcz. z Biecza; studiował w Akad. Krak. na wydz. sztuk wyzwolonych, uzyskując 1530 bakalaureat. L. 1530-37 spędził w Krakowie, od 1533 jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /3 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRIDL MANFRED

  KRIDL MANFRED, ur. 11 X 1882 we Lwowie, zm. 4 II 1957 w Nowym Jorku, historyk i teoretyk literatury, edytor. Wychowanek Uniw. Lwow. gdzie 1902-06 był słuchaczem R. Piłata i J. Kallenbacha, ponadto E. Porębowicza (romanistyka) i K. Twardowskiego (filozofia), uzupełniał studia we Fryburgu szwajc. i Paryżu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /5 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREWNI. Powieść, powieść J. Korzeniowskiego

  KREWNI. Powieść, powieść J. Korzeniowskiego, powst. 1855-56 w Warszawie, prwdr. w Gazecie Warsz." 1856, wyd. os. w Wilnie 1857, t. 1-4. Przedstawia paralelnie losy dwóch synów ubogiego szlachcica Zabużskiego zmuszonych do opuszczenia rodzinnego folwarczku. Ignacy, przebiwszy się przez szkoły o własnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /2 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREMER JÓZEF

  KREMER JÓZEF, ur. 22 II 1806 w Krakowie, zm. 2 VI 1875 tamże, filozof, estetyk. Studiował 1823-30 w Krakowie, Berlinie (słuchacz Hegla), Heidelbergu i Paryżu; brał udział w powstaniu. Od 1847 wykładał filozofię na UJ (1850 prof.), 1853-74 - estetykę i historię sztuki w Szkole Sztuk Pięknych;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREJĆI KAREL

  KREJĆI KAREL, ur. 20 VIII 1904 w Pradze, zm. 26 VI 1979 tamże, czes. slawista i polonista. Studiował w Pradze filologię czes., niem. i pol. (u M. Szyjkowskiego), 1927/28 na uniw. w Warszawie i Krakowie. Doktorat uzyskał 1928, habilitował się 1935 na podstawie rozprawy Polska literatura ve virech revoluce...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRECHOWIECKI ADAM, pseud. Adam Bukatko, Marian, Wratysław Daniłowicz, Kazimierz Pręcki

  KRECHOWIECKI ADAM, pseud. Adam Bukatko, Marian, Wratysław Daniłowicz, Kazimierz Pręcki, ur. 6 I 1850 w Bieleżyńcach (Wołyń), zm. 13 VI 1919 we Lwowie, powieściopisarz, dramaturg, krytyk lit. i teatralny. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. W 1869-73 studiował prawo w Kijowie i we Lwowie. Pracował jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRĆEK FRANCISZEK

  KRĆEK FRANCISZEK, ur. 8 X 1869 we Lwowie, zm. 12 III 1916 w Nowogrodzie, językoznawca, folklorysta, pochodzenia czeskiego. Studiował filologię klas., słow. i pol. na Uniw. Lwow. (1887-92), nast. w Pradze, Lipsku i Berlinie. Początkowo był nauczycielem gimn., od 1908 doc. Uniw. Lwowskiego. Współzał. (z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAWCZUK ALEKSANDER

  KRAWCZUK ALEKSANDER, ur. 7 VI 1922 w Krakowie, historyk starożytności, pisarz. Po studiach hist.-filol. na UJ (m. in. pod kierunkiem T. Sinki) podjął 1949 pracę nauk., od 1962 prof. UJ,- 1972 otrzymał nagrodę lit. m. Krakowa. Poza studiami z zakresu swej specjalności ogłosił wiele opowieści...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAUSHAR ALEKSANDER

  KRAUSHAR ALEKSANDER, ur. 17 I 1842 w Warszawie, zm. 11 XII 1931 tamże, ojciec Z. Rabskiej, historyk amator, działacz kulturalny. Studia prawne w Szkole Gł., zaczęte 1862, przerwane działalnością polit. 1863 (m. in. współred. tajnych pism, wysłannik Wydz. Prasy Rządu Nar. do Lipska), ukończył 1867...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /3 060

  praca w formacie txt

Do góry