Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KRÓL-DUCH, poemat historiozoficzny J. Słowackiego

  KRÓL-DUCH, poemat historiozoficzny J. Słowackiego, łączący elementy liryzmu ze strukturą eposu, powst. 1845—49, wyd. część. pt. K.-D. Rapsod I w Paryżu 1847, pisany do ostatnich dni życia poety, nie ukończ., pozostawiony w licznych rękopiśmiennych wersjach brulionowych, odmianach i wariantach (ok. 10...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /16 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓKOWSKI JERZY

  KRÓKOWSKI JERZY, ur. 17 X 1898 w Krakowie, zm. 8 IX 1967 we Wrocławiu, filolog klas., badacz literatury pol.- łac. epoki renesansu. Studia ukończył w UJ, gdzie również 1921-27 pełnił obowiązki asystenta. Od 1946 związany z UWr., od 1954 prof. tegoż uniw., 1957 objął pierwszą w Polsce katedrę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KROWICKI MARCIN

  KROWICKI MARCIN, ur. ok. 1500 zapewne w Lubawie (Prusy Król.), zm. w poł. listopada 1573 w Piaskach (Lubelskie), pisarz i działacz reformacyjny. Pochodzenie społ. i młodość prawie zupełnie nieznane. Być może wpisany na Akad. Krak. 1515/16, potem w służbie u woj. P. Kmity, na którego dworze w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /2 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KROPIŃSKI LUDWIK

  KROPIŃSKI LUDWIK, ur. 1767 w Paszukach (Polesie Wołyńskie), zm. 4 VIII lub 22 V 1844 w Woronczynie, poeta, dramatopisarz, autor powieści. Wychowany na dworze A. Ogińskiej, związany blisko z Czartoryskimi, którym wiele zawdzięczał materialnie i towarzysko, uczestnik kampanii 1792, powstania 1794 i wojny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRONIKI LWOWSKIE

  KRONIKI LWOWSKIE, felietony tygodniowe J. Lama, prwdr. 4 I 1868-12 IX 1869 w „Gazecie Nar." (wyd. os. we Lwowie 1874) i 24 IX 1869-20 VI 1886 w „Dzienniku Polskim". Poruszał w nich autor ze znajomością realiów i niezwykłą werwą satyr, codzienne sprawy miasta, problemy obycz., ekon., kult., w których...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRONIKI, felietony B. Prusa

  KRONIKI, felietony B. Prusa, w większości tygodniowe, ogłaszane w prasie, głównie warsz., 1874-1911. Ukazywały się w wielu czasopismach i pod rozmaitymi tytułami: Na czasie („Kolce" 1874), Z ustronia („Niwa" 1874), Sprawy bieżące („Niwa" 1874-76), Bez tytułu („Gazeta Pol." 1874), Kroniki tygodniowe...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /2 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRONIKI, średniow. dzieła hist.

  KRONIKI, średniow. dzieła hist., w Polsce występujące zasadniczo w postaci niewłaściwej. Nazwa k. (gr. chronikón, l. mn. chronika) w starożytności odnosiła się do opracowania hist. obejmującego dzieje całego znanego wówczas świata, od „początku" do czasów autorowi współcz., a ułożonego wedle...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /3 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRONIKA WIELKOPOLSKA

  KRONIKA WIELKOPOLSKA, dzieło łac. obejmujące dzieje Polski od czasów bajecznych po 1272-73, ze szczególnym uwzględnieniem okresu rozbicia dzielnicowego; wg prologu miała służyć gł. sławieniu czynów wojennych książąt wielko-pol.; przerwana na dziejach Przemysła II. Zachowała się jako tekst bez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /2 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRONIKA EMIGRACJI POLSKIEJ, czasopismo

  KRONIKA EMIGRACJI POLSKIEJ, czasopismo, wyd. w Paryżu nieregularnie 1834 (od 3 IV) - 1839 (t. 1-8), red. przez S. Kunatta i K. Bronikowskiego, nast. K.B. Hoffmana i K. Sienkiewicza (właściwy red. 1836-38), polit. organ obozu A. J. Czartoryskiego, który przewodniczył Komitetowi Red. (istniał do 1837), w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRONIKA, dwutygodnik kult.-społ.

  KRONIKA, dwutygodnik kult.-społ., wyd. w Łodzi 1955-57 pod red. J. Koprowskiego; wśród członków zespołu red. i współpracowników gł. przedstawiciele miejscowego środowiska lit., m. in. W. Biliński, S. Brucz. L. Budrecki, S. Czernik. J. Huszcza, W. Jażdżyński, M. Ochocki. T. Papier. M. Piechal, S...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt

Do góry