Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KRZYMUSKA MARIA, z ORZECHOWSKICH, pseud. Marcin Oksza

  KRZYMUSKA MARIA, z ORZECHOWSKICH, pseud. Marcin Oksza, ur. 1850, zm. 12 XII 1901 w Warszawie, matka M. Iwanowskiej, krytyk. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej, kształciła się na pensjach w Warszawie, większość życia spędziła we wsi Budzisław Kościelny na Kujawach. W 1896-1901 zamieściła w pismach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYKALSKI PIOTR

  KRZYKALSKI PIOTR, ur. 5 VII 1899 w Dąbrówce Pol. (Nowosądeckie), lud. poeta i działacz społeczny. Ukończył szkołę podstawową. Pracował jako robotnik w Sanoku i Krośnie, czł. Związku Chłopskiego (od 1924) i SN. Wójt w Poznańskiem (1930-36), nast. urzędnik w Nowym Sączu. Jest znanym przewodnikiem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYK OSTATECZNY, zbiór wierszy W. Broniewskiego

  KRZYK OSTATECZNY, zbiór wierszy W. Broniewskiego, wyd. w Warszawie 1938. Gromadził utwory pisane po 1933, w okresie narastającego faszyzmu i zbliżającej się groźby wybuchu wojny. Znalazła w nich wyraz wiara w społ. posłannictwo poezji i twórczą potęgę pracy (Do przyjaciół-poetów, Twarde ręce)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYCKI ANDRZEJ, Cricius

  KRZYCKI ANDRZEJ, Cricius, ur. 7 VII 1482 w Krzycku (Wielkopolska), zm. 10 V 1537 w Krakowie, poeta polsko-łaciński, humanista. Siostrzeniec P. Tomickiego, wykształcony w Bolonii, był sekretarzem żony Zygmunta Starego, Barbary Zapolya, później samego króla i królowej Bony, dyplomatą (m. in. brał udział...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /3 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZEMIŃSKI STANISŁAW

  KRZEMIŃSKI STANISŁAW, ur. 16 XII 1839 w Warszawie, zm. 29 XI 1912 tamże, publicysta, historyk kultury, krytyk lit. i teatralny. Studiował prawo i filozofię w Heidelbergu. Uczestniczył w warsz. konspiracji przedpowstaniowej, współpracował też z L. Mierosławskim. Czł. Rządu Nar., pełnił funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /2 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZEMIENIECKA LUCYNA, pierwotne nazwisko Wiera Zeidenberg

  KRZEMIENIECKA LUCYNA, pierwotne nazwisko Wiera Zeidenberg, ur. 11 V 1907 w Warszawie, zm. 22 IX 1955 tamże, autorka licznych utworów dla dzieci. Studiowała polonistykę i romanistykę na UW. Działalność lit. rozpoczęła 1926 na łamach „Głosu Prawdy". Nawiązała kontakt z —> Kwadrygą, brała udział w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZECZKOWSKI (JAN GWALBERT) JÓZEF

  KRZECZKOWSKI (JAN GWALBERT) JÓZEF, ur. 1809 w Winnicy, data śmierci nie znana, redaktor, tłumacz, poeta. Uwięziony 1830 jako student Uniw. Wil. za udział w tajnym związku młodzieży (z J.I. Kraszewskim, z którym się przyjaźnił), po powstaniu związany był ze spiskiem Sz. Konarskiego. Wydawał w Wilnie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZĄSZCZ WALENTY, pseud. Walenty z pod Witalusza

  KRZĄSZCZ WALENTY, pseud. Walenty z pod Witalusza, ur. 13 II 1886 w Górkach Wielkich (Śląsk Ciesz.), zm. 4 IV 1959 w Międzyrzeczu pod Bielskiem-Białą, śl. pisarz lud.; z zawodu nauczyciel. Debiutował 1910 w języku niem., z czasem zaczął pisać po polsku (powieść Z cieszyńsko-śląskiej wsi 1919)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZAK DZIKIEJ RÓŻY. Poezje

  KRZAK DZIKIEJ RÓŻY. Poezje, zbiór utworów poetyckich J. Kasprowicza, prwdr. przeważnie w czasopismach 1895-98, wyd. we Lwowie 1898, złożony z cyklów: W ciemności schodzi moja dusza, Z wirchów i hal (I Z Alp, II Z Tatr), Nad przepaściami, Akordy jesienne oraz misterium Na Wzgórzu Śmierci (—» Hymny)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyka literacka w okresie międzywojennym, w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym

  20-lecie międzywojenne i współczesność. Po 1918 wyrazem nowej sytuacji w krytyce była wielość programów wyznaczających miejsce i rolę literatury w związku z przyspieszonym rozwojem społeczno-cywilizacyjnym, a także w perspektywie odzyskanej niepodległości. Dominowała potrzeba rozwiązań...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /13 237

  praca w formacie txt

Do góry