Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KSIĘGARNIA POLSKA

  KSIĘGARNIA POLSKA, księgarnia nakładowa zał. 1872 we Lwowie przez A. D. Bartoszewicza; jej współwłaścicielem 1878-83 był M. Biernacki. Prowadziła wszechstronną działalność wydawn. obejmującąm. in. czasopisma (—» „Tydzień Lit., Artyst., Nauk. i Społ." 1877-81), serie (—» Biblioteka „Mrówki", —»...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /2 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGA UBOGICH

  KSIĘGA UBOGICH, zbiór wierszy lirycznych J. Kasprowicza, prwdr. w „Kurierze Pozn." 1915, wyd. we Lwowie 1916. W tomie tym ostatecznie ukształtowały się nowe, od 1906 nurtujące poezję Kasprowicza tendencje: zgoda na świat po okresie prometejskich buntów w —> Hymnach, przyjęcie kat. personalistycznej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGA HENRYKOWSKA

  KSIĘGA HENRYKOWSKA, średniow. kronika klasztoru cystersów w Henrykowie na D. Śląsku; część pierwszą, od zał. klasztoru 1227 przez Henryka Brodatego do 1259, napisał prawdop. opat Piotr (zm. 1273-76), także autor katalogu biskupów wrocł.; część druga, o nie ustalonym autorstwie, obejmuje dalsze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĄŻKA PAMIĄTEK, powieść N. Żmichowskiej

  KSIĄŻKA PAMIĄTEK, powieść N. Żmichowskiej, prwdr. w „Przeglądzie Nauk." 1847 (z podtyt. „znaleziona przez Gabryellę i czytana przy kominkowym ogniu") i 1848 (z podtyt. „Jedna z powieści czytanych przy kominkowym ogniu"), przedr. w t. 2-3 Pism, Warszawa 1861, z notką usprawiedliwiającą nieukończenie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĄŻKA I WIEDZA (KiW), Wydawnictwo „K.iW."

  KSIĄŻKA I WIEDZA (KiW), Wydawnictwo „K.iW.", wydawnictwo utworzone 1948 w Warszawie przez KC PZPR z połączenia spółdzielni wydawn. —> Książka (wywodzącej się z tradycji KPP) i Wiedza (PPS); 1973 weszło w skład RSW „Prasa-Książka-Ruch". Publikuje dzieła klasyków marksizmu-leninizmu, prace nauk. i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /02.03.2012 Znaków /2 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĄŻKA, placówka wydawniczo-księgarska

  KSIĄŻKA, placówka wydawniczo-księgarska, zał. w Warszawie 1919 przez grupę działaczy komunist. i socjalist.; 1921 przekształcona w wydawnictwo KPRP (nast. KPP). Zalążkiem wydawnictwa była Spółdzielnia Księgarska „K.", działająca od 1917 pod kierunkiem M. Orsetti przy Tow. Czytelni m. Warszawy. W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /02.03.2012 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĄŻKA. Spółka Nakładowa „Książka"

  KSIĄŻKA. Spółka Nakładowa „Książka", wydawnictwo działające we Lwowie 1904, nast. w Krakowie do 1915, zał. z inicjatywy B.A. Jędrzejowskiego przy współudziale W. Jodki-Narkiewicza. Do Spółki wchodzili m. in. L. Wasilewski, K. Prauss (1904-06), W. Dehnel (1907-15), kierował nią Jędrzejowski...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /02.03.2012 Znaków /1 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĄŻKA. Miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografii polskiej

  KSIĄŻKA. Miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografii polskiej, wyd. w Warszawie i Lwowie 1901-14 oraz w Warszawie 1922; wydawca E. Wende, red.: od 1901 M. Massonius, od 1903 A. Mahrburg, od 1905 A. Turkuł, od 1907 J.K. Kochanowski, od 1913 L. Bernacki; po wznowieniu 1922 red. J. Muszkowski i M...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /02.03.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĄŻĘ NIEZŁOMNY. (Z Calderona de la Barca). Tragedia we trzech aktach

  KSIĄŻĘ NIEZŁOMNY. (Z Calderona de la Barca). Tragedia we trzech aktach, przekład J. Słowackiego dramatu P. Calderona El principe constante (1629), ukończ, w grudniu 1843, wyd. 1844 w Paryżu, wyst. 17 X 1874 w Krakowie. Tematem utworu są losy port. infanta Don Fernanda, zm. w niewoli 1443, ponieważ nie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /02.03.2012 Znaków /3 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĄDZ PLEBAN, powieść J.K. Kossakowskiego

  KSIĄDZ PLEBAN, powieść J.K. Kossakowskiego, wyd. w Warszawie 1786 (z adnotacją: cz. 1), wyd. 2 zmien., tamże 1788. W formie i kreacji bohatera tyt. nawiązuje do —» Pana Podstolego Ł Krasickiego (Stanisław August nazwał Księdza Plebana „stryjecznie rodzonym bratem Pana Podstolego"); podobnie jak...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /02.03.2012 Znaków /1 235

  praca w formacie txt

Do góry