Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KUCHARCZYK ANTONI, pseud. Jantek z Bugaja

  KUCHARCZYK ANTONI, pseud. Jantek z Bugaja, ur. 1 VIII 1874 w przysiółku Bugaj w Benczynie (Krakowskie), zm. 11 III 1944 w Paszkówce (tamże), pisarz ludowy. Ukończył elementarną szkołę lud., dalszą wiedzę zdobywał samokształceniem; grał w wiejskiej kapeli. Pracował sezonowo w Czechach i na Węgrzech...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBLICKI STANISŁAW

  KUBLICKI STANISŁAW, zm. 1809, dramatopisarz. Oficer wojsk litew. (1793 brygadier) związany z A.K. Czartoryskim, jako poseł na Sejm W. wyróżnił się aktywnym udziałem po stronie patriotów, gł. w walce o prawa dla mieszczan. Najbardziej Znaczącym lit. osiągnięciem K., autora kilku utworów scen...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBISZ PAWEŁ

  KUBISZ PAWEŁ, ur. 12 V 1907 w Końskiej pod Trzyńcem (Śląsk Ciesz.), zm. 19 VIII 1968 w Czeskim Cieszynie, poeta, publicysta, działacz społeczny. Pochodził z rodziny robotn.; ukończył seminarium nauczycielskie. Od 1929 w Czes. Cieszynie (działacz PSL, współred. dwutygodnika ,,Prawo Ludu")...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /2 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBISZ JAN, pseud. Ślązak

  KUBISZ JAN, pseud. Ślązak, ur. 24 I 1848 w Końskiej (Śląsk Ciesz.), zm. 26 III 1929 w Gnojniku (tamże), śl. poeta, pamiętnikarz, działacz narodowy. Pochodził z rodziny chłopskiej, uczył się w gimn. ewangelickim, nast. w seminarium dla nauczycieli lud. w Cieszynie; dzięki kontaktom z pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBIKOWSKI ZBIGNIEW

  KUBIKOWSKI ZBIGNIEW, ur. 1 XI 1929 w Horodence, prozaik, krytyk lit., autor sztuk telewizyjnych. W 1947-51 studiował polonistykę na UWr. (doktorat 1963); początkowo pracował w redakcji lit. Ossolineum, w 1956-58 czł. zespołu red. —» „Nowych Sygnałów", po 1958 tygodnika —» „Odra"; od 1963 współred. mies...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBIAK ZYGMUNT

  KUBIAK ZYGMUNT, ur. 30 IV 1929 w Warszawie, eseista, krytyk, tłumacz. Studiował filologię klas. na UW (1949-53). Związany z prasą kat. („Dziś i jutro", „Tygodnik Powsz."), otrzymał 1951 Nagrodę Młodych im. W. Pietrzaka, 1967 nagrodę pol. Pen Clubu za twórczość przekładową. Wydał zbiorki esejów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBIAK TADEUSZ

  KUBIAK TADEUSZ, ur. 16 V 1924 w Warszawie, zm. 3 VI 1979 w Topoli pod Belgradem (Jugosławia), poeta. W czasie okupacji niem. w AK, debiutował 1943 w konspiracyjnym piśmie ,,Jutro Poezji''. Po wojnie studiował polonistykę w Krakowie i Warszawie, 1947-48 pracował w red. pism —» „Pokolenie" i „Po prostu", od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBALA LUDWIK

  KUBALA LUDWIK, ur. 4 lub 8 IX 1838 w Kamienicy pod Limanową, zm. 30 IX 1918 we Lwowie, historyk. Jako student UJ przyjaźnił się z A. Szczepańskim i T. Wojciechowskim, biorąc udział w ruchu społ.-patriot. galicyjskiej młodzieży akad. zw. dziś słusznie przedburzowcami; 1862-63 należał do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /2 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBACKI WACŁAW

  KUBACKI WACŁAW, ur. 7 IX 1907 w Nieszawie, historyk literatury, krytyk lit. i teatr., prozaik i dramatopisarz. W 1928-32 studiował filologię pol. na UJ, dalsze studia odbywał za granicą (Austria, Włochy, Niemcy, Szwajcaria, Francja). Działalność kryt. uprawiał od 1932, współpracując m. in. z tyg...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /2 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGI NARODU POLSKIEGO I PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO

  KSIĘGI NARODU POLSKIEGO I PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO, utwór poet.-publicyst. A. Mickiewicza, powst. jesienią, wyd. w grudniu 1832 w Paryżu, bezim., nakł. autora, w formie książeczki do nabożeństwa; przeznaczony przede wszystkim dla emigrantów polistopadowych („pielgrzymstwa"), był wśród nich bezpłatnie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /3 522

  praca w formacie txt

Do góry