Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KULTURA MAS, miesięcznik polit.-lit.

  KULTURA MAS, miesięcznik polit.-lit., wyd. nieregularnie w Moskwie 1929-37 w języku pol.; do 1932 organ centralnej sekcji pol. Ogólnozwiązkowego Zjednoczenia Pisarzy Proletariackich (WOAPP); red. przez kolegium, na którego czele stali kolejno: B. Jasieński, nast. J. Neyman (od 1931), J. Hempel (od 1933), A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA LITERACKA

  KULTURA LITERACKA, zasób mniemań na temat swoistego charakteru i powinności literatury, upodobań i ideałów lit., umiejętności rozumienia i wartościowania utworów, właściwy dla —» publiczności literackiej danej epoki: także charakter instytucji służących produkcji i obiegowi tekstów lit., czyli...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /2 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA JUTRA. Miesięcznik

  KULTURA JUTRA. Miesięcznik poświęcony zagadnieniom nauki, sztuki i wychowania, konspiracyjne czasopismo społ.-kult., wyd. w Warszawie od stycznia 1943 do czerwca 1944 przez chrześc.-demokr. organizację Unia, pod red. J. Brauna. W piśmie ogłaszano przedruki utworów poet. Brauna, T. Gajcego, K.l...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA, tygodnik społ.-kult., wyd. w Warszawie

  KULTURA, tygodnik społ.-kult., wyd. w Warszawie 1963-81; powst. z połączenia —»,,Przeglądu Kult." i —» „Nowej Kultury"; red. nacz.: J. Wilhelmi, od 1973 D. Horodyński, wśród członków zespołu red. m. in. R. Bratny i B. Czeszko. Pismo bliskie formule magazynu kult. adresowanego do szerokiej i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA, tygodnik lit.-artyst. i społ., wyd. w Poznaniu

  KULTURA, tygodnik lit.-artyst. i społ., wyd. w Poznaniu 1936-39 przez Naczelny Instytut Akcji Kat. (formalnie od pocz. 1939). Inicjatorem i red. nacz. pisma był ks. S. Bross (do maja 1938). Adresowane do inteligencji kat., zamieszczało problemowe art. o tematyce filoz.-rel., kult. i społ., prozę i poezję...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA, tygodnik lit., wyd. w Warszawie

  KULTURA, tygodnik lit., wyd. w Warszawie 1931-32 pod red. K. Wierzyńskiego; początkowo dod. niedzielny do „Expressu Porannego", 1932 pismo samoistne. K., założona z inspiracji czynników sanacyjnych jako potencjalna konkurencja -> „Wiadomości Lit.", nie rozwinęła własnego programu. Położyła pewne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULMOWA JOANNA

  KULMOWA JOANNA, ur. 25 III 1928 w Łodzi, poetka, dramatopisarka, autorka utworów dla dzieci. Ukończyła studia aktorskie w Łodzi (1952) i reżyserię w Warszawie. Pracowała jako reżyser i autor adaptacji w teatrach w Łodzi, Poznaniu, Kaliszu, w Teatrze Wybrzeże, od 1961 jest czł. kolegium artyst. Warsz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULIKOWSKA MARCELINA

  KULIKOWSKA MARCELINA, ur. 1872 na Podolu, zm. 12 VI 1910 (śmiercią samobójczą), poetka, dramatopisarka. Studiowała w Genewie. Była nauczycielką gimn., działaczką oświat, i społ. (m. in. w ruchu kobiecym) w Krakowie. Reprezentowała talent raczej odtwórczy. Wypadkom 1905 poświęciła zbiór wierszy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULIGOWSKI MATEUSZ IGNACY

  KULIGOWSKI MATEUSZ IGNACY, żył w 2 poł. XVII w., poeta i tłumacz; ksiądz. Działał na Litwie, tam uczęszczał do szkół jezuickich. Miał tytuł mgra sztuk wyzwolonych. Działalność wierszopiską rozpoczął poematem pisanym strofą saficką Dźwięk Marsa walecznego z walnej ekspedycjej chocimskiej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULICZKOWSKA KRYSTYNA, z JAROSZYŃSKICH

  KULICZKOWSKA KRYSTYNA, z JAROSZYŃSKICH, ur. 29 X 1912 w Warszawie, krytyk, historyk literatury. Ukończyła studia polonistyczne na UW (1938). Działalność kryt. lit. rozpoczęła jeszcze w okresie studenckim na łamach „Pionu" i „Bluszczu". Uczestniczka powstania warsz. 1944, po wyzwoleniu przebywała do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 567

  praca w formacie txt

Do góry