Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  LACK STANISŁAW

  LACK STANISŁAW, ur. 1876 w Krakowie, zm. 20 I 1909 w Wiedniu, krytyk lit. i teatr., tłumacz. Studiował prawo na UJ; należał do kółka lit. wraz z M. Szukiewiczem, A. Stopką, S. Sierosławskim, T. Żeleńskim i in. Od 1897 ogłaszał artykuły kryt., recenzje teatr, i przekłady w „Życiu" (tu zbliżył...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KYRCZIW ROMAN

  KYRCZIW ROMAN, ur. 5 II 1930 we wsi Korczyn (lwowskie), ukr. historyk literatury, folklorysta, badacz pol.-ukr. związków literackich. Pracownik nauk. Lwow. Oddziału Ukr. AN. Autor prac: Ukrajinika w polśkych almanachach doby romantyzmu (1965), U tworczij spiwdrużnosti. Ukrajińsko-polski literatumi zwiazky...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LACH SZYRMA KRYSTYN

  LACH SZYRMA KRYSTYN, ur. 17 XII 1790 w Wojnasach (Mazury), zm. 21 IV 1866 w Devonport (Anglia), popularyzator kultifiy pol. w W. Brytanii i ang. w Polsce. Syn chłopa, rozbudzenie pol. świadorńości nar. zawdzięczał zetknięciu w gimn. królewieckim z I. Onacewiczem; 1811-13 studiował na Wydz. Literatury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /2 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWIATY POLSKIE, pismo lit.

  KWIATY POLSKIE, pismo lit., wyd. nieregularnie w Warszawie 1906-07, pod red. K. Mazurkiewicza (przy współudziale W. Jakowickiego jako kierownika literackiego). Celem pisma była prezentacja materiałów his.lit. dających pełny obraz literatury pol. czasów Księstwa Warsz. i okresu romantyzmu, oraz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWIATY POLSKIE, poemat J. Tuwima

  KWIATY POLSKIE, poemat J. Tuwima, powst. 1940-44 na emigracji, nie ukończony, wyd. w Warszawie 1949 (w wersji niepełnej). Pomyślany jako próba reaktywowania epiki poet., nawiązuje gł. do tradycji romant. > poematu dygresyjnego. Zasadniczym tematem K.p. jest rekonstrukcja przeszłości, tak jak ona się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /4 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWIATKOWSKI MARCIN

  KWIATKOWSKI MARCIN, ur. w Różycach (Sieradzkie), zm. ok. 1585, pisarz reformacyjny. Studiował 1553-56 i 1557-60 w Królewcu, 1560-61 w Lipsku; po powrocie do kraju był dworzaninem Zygmunta Augusta, nauczycielem języka pol. ks. Albrechta Fryderyka Hohenzollerna, 1565 tłumaczem i sekretarzem do spraw pol. na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWIATKOWSKI KAJETAN

  KWIATKOWSKI KAJETAN, ur. 1769, zm. 30 X 1852 w Warszawie, historyk, bibliofil. Podczas Sejmu W. (1791) wydał broszurę polit. Próbka pióra bezstronnego obywatela, zależną w znacznym stopniu od poglądów H. Kołłątaja. Członek TPN od 1805, jako współrealizator planu wydania zbiór, historii Polski opracował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWIATKOWSKI JERZY

  KWIATKOWSKI JERZY, ur. 3 VI 1927 w Warszawie, krytyk literacki. W 1947-50 studiował filologię pol. na UJ, m. in. pod kierunkiem K. Wyki, 1951-55 i od 1958 pracownik nauk. IBL PAN, habilitowany 1971. Współpracuje z tyg. „Życie Lit.'' i mies. „Twórczość", w którym od 1970 prowadził stały Felieton poetycki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWADRYGA, grupa lit. działająca w Warszawie

  KWADRYGA, grupa lit. działająca w Warszawie 1926-33. Założona przez M. Bibrowskiego, S. R. Dobrowolskiego (inicjator przedsięwzięcia) i W. Wemica, do których dołączyli niebawem S. Flukowski, K. I. Gałczyński (przejściowo), A. Maliszewski, W. Sebyła, L. Szenwald, nieco później S. Ciesielczuk i W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /3 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KVAPIL FRANTIŚEK

  KVAPIL FRANTIŚEK, ur. 16 II 1855 w Żherach pod Czeskim Brodem, zm. 19 X 1925 w Pradze, czes., poeta, polonofil, tłumacz i badacz literatury polskiej. Studiował na Uniw. Karola w Pradze, początkowo prawo, potem filologię i historię, a od 1879 w College de France. W 1880-83 uczył w Jicinie, 1885-86...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt

Do góry