Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  LASKARYS JERZY, pseud. Bocian Wileński i in.

  LASKARYS JERZY, pseud. Bocian Wileński i in., ur. 28 VIII 1828 pod Wilnem, zm. 22 VI 1888 w Dowborowie (Wileńszczyzna), poeta, dziennikarz. Studiował na uniw. w Petersburgu. Uczestnik powstania styczniowego, 1863 emigrował do Paryża. Do kraju wrócił po 1870. Wydał zbiory wierszy: Kartki zżycia (1856)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANGE ANTONI, pseud. Napierski, A. Wrzesień

  LANGE ANTONI, pseud. Napierski, A. Wrzesień, ur. 1861 lub 1863 w Warszawie, zm. 17 III 1929 tamże, poeta, nowelista, powieściopisarz, dramaturg, krytyk, tłumacz. Pochodził z rodziny żyd. o pol. tradycjach patriot. (ojciec był powstańcem 1830). Wstąpił na wydz. przyr. UW, wkrótce usunięty w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /4 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMUS, kwartalnik (od 1911 rocznik)

  LAMUS, kwartalnik (od 1911 rocznik) lit.-artyst. wyd. 1908-13 we Lwowie pod red. Michała Pawlikowskiego, przy współudziale M. Wolskiej. Każdy zeszyt pisma dzielił się na 2 części: ,,Dzisiaj" i "Wczoraj". W pierwszej popularyzowano gł. poezję i prozę pamasistowską i modernist. (J. Kasprowicz, L...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /2 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMENT UTRAPIONEJ MATKI, KORONY POLSKIEJ

  LAMENT UTRAPIONEJ MATKI, KORONY POLSKIEJ, już już konającej, na syny wyrodne, złośliwe i nie dbające na Rodzicielkę swoją, religijno-patriotyczny traktat Sz. Starowolskiego, wyd. bezimiennie b.m.r. (prawdop. 1655), jako druk „podziemny" w czasach najazdu szwedz. (wzmianki o kontrybucjach i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMENT CHŁOPSKI, lamentatio rusticana

  LAMENT CHŁOPSKI, lamentatio rusticana, wierszowany monolog lub dialog wyrażający narzekania poddanych na ciężary socjalne, wygłaszany (najczęściej śpiewany) przez zbiorowego narratora i rozpoczynający się od formuł wykrzyknikowych „Niestetyż nam!", „Biada nam!", forma plebejskiej literatury XVII w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMBRO, powstańca grecki. Powieść poetyczna w dwóch pieśniach

  LAMBRO, powstańca grecki. Powieść poetyczna w dwóch pieśniach, powieść poetycka J. Słowackiego, powst. w Paryżu 1832, prwdr. w t. 3 Poezji, tamże 1833. W zakres genezy utworu weszła klęska powstania, wyrzuty sumienia z powodu „dezercji" oraz polemika lit. z apoteozą narodu w —» Konradzie Wallenrodzie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAM STANISŁAW

  LAM STANISŁAW, ur. 2 IV 1891 w Tarnopolu, zm. 5 III 1965 w Paryżu, wydawca, bibliofil, dziennikarz, krytyk i historyk literatury. Pracę wydawn. i publicyst. rozpoczął przed I wojną świat, w czasie studiów polonist. na UJK we Lwowie. Od 1919 w Warszawie, rozwinął wielostronną działalność...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /2 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAM JAN

  LAM JAN, ur. 16 I 1838 w Stanisławowie, zm. 3 VIII 1886 we Lwowie, dziennikarz i powieściopisarz, satyryk. Syn austr. urzędnika, wybrał świadomie narodowość pol., co potwierdził udziałem w powstaniu styczniowym oraz walką lit. przeciw germanizacji. Jako student prawa we Lwowie rozpoczął pracę w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /5 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAM ANDRZEJ

  LAM ANDRZEJ, ur. 26 XII 1929 w Grudziądzu, historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki. Studia polonist. odbywał na UJ (1947-50) i UW (1950-52), współpracując 1950-51 z tyg. „Po prostu". W 1962-66 red. nacz. „Współczesności", od 1966 zastępca red. nacz. „Miesięcznika Lit."; współred. Rocznika Lit...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LALKA, powieść B. Prusa

  LALKA, powieść B. Prusa, prwdr. w „Kurierze Codz." 1887-89, wyd. os. w Warszawie 1890. Temat powieści pisarz określał jako „ukazanie naszych polskich idealistów na tle społecznego rozkładu". Terenem akcji (poza nielicznymi wyjątkami: kampania węg. Rzeckiego, pobyt Wokulskiego w Paryżu i Zasławku)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /6 647

  praca w formacie txt

Do góry