Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  LESZCZYŃSKI ANDRZEJ

  LESZCZYŃSKI ANDRZEJ, ur. ok. 1606, zm. 1651, syn Rafała, woj. bełskiego, ojciec Samuela, mówca, poeta. Kształcił się w Elblągu i Toruniu, potem na wielu uniw. zagr. (Frankfurt n. Odrą, Bazylea, Strasburg, Genewa, Paryż); protektor zborów różnowierczych. Dziedzic Baranowa, woj. derpski (dorpacki) 1641...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LESŁAW. Szkic fantastyczny

  LESŁAW. Szkic fantastyczny, poemat dram., ,w trzech nocach'' R. Zmorskiego, powst. w Warszawie 1843 (fragm. ogł. 1843-45), dedykowany w rkpsie E. Dembowskiemu, wyd. w Pleszewie i Ostrowie Wielkopol. 1847. Motorem akcji jest Nieznajomy, miltonowsko-byronowski Szatan-buntownik: prowadzi on bohatera poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LESICZKA, Lisiczka, SEBASTIAN

  LESICZKA, Lisiczka, SEBASTIAN, ur. po 1830 we wsi Jeżowa (lub Jeżowe; Rzeszowskie), rok śmierci nie znany, poeta ludowy. Jeden z kilku pierwszych znanych chłopów układających poezje. Wiadomości o nim przekazali L. Siemieński (Wiejski wierszopis, „Czas" 1953 nr 136), nast. W. Łoziński (Sobek z Jeżowy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEPECKI MIECZYSŁAW BOHDAN

  LEPECKI MIECZYSŁAW BOHDAN, ur. 16 XI 1897 w Kluczkowicach pod Puławami, zm. 2611969 w Warszawie, pisarz, publicysta, podróżnik. Podczas I wojny świat, walczył w Legionach Polskich. W 1921-23 przebywał w Brazylii, gdzie m. in. redagował w Kurytybie pismo polonijne „Świt", tu także debiutował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /2 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEOPOLITA JAN, J. Nicz, Jan ze Lwowa

  LEOPOLITA JAN, J. Nicz, Jan ze Lwowa, ur. 1523 we Lwowie, zm. 7 IV 1572 w Krakowie, humanista, teolog kat.; wydawca Biblii. Uczeń (1538-44) Akad. Krak., od 1545 wykładowca i od 1558 prof. wydziału sztuk wyzwolonych, znał języki gr. i hebr., prowadził wykłady w duchu humanist., objaśniając m. in...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LENGOWSKI MICHAŁ

  LENGOWSKI MICHAŁ, ur. 27 IX 1873 w Starej Kaletce (Olsztyńskie), zm. 2 II 1967 w Olsztynie, warmiński poeta lud., działacz ruchu polskiego. Uczęszczał do niem. szkoły powszechnej, język pol. poznał drogą samouctwa. W 1891-1908 pracował jako górnik w Westfalii, 1902 współzał. Zjednoczenia Zaw. Pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /1 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LENGNICH GOTFRYD

  LENGNICH GOTFRYD, ur. 4 XII 1689 w Gdańsku, zm. 28 IV 1774 tamże, prawnik i historyk. Wykształcony w Gd. Gimn. Akad. i na uniw. w Halle (1713 dr praw), w rodzinnym mieście był współzałożycielem pierwszego tow. nauk., Societas Litteraria (1720-27), 1729-49 prof. wymowy i poezji w Gimn., od 1750 syndykiem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /2 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LENARTOWICZ TEOFIL

  LENARTOWICZ TEOFIL, ur. 27 II 1822 w Warszawie, zm. 3 II 1893 we Florencji (pochowany na Skałce), poeta, rzeźbiarz. Po stracie ok. 1829 ojca, ubogiego szlachcica, który przyjął prawo miejskie, spędzał lata dziecinne w trudnych warunkach w domu ojczyma w miasteczkach i wsiach Mazowsza; przeniósłszy się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /6 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEMAŃSKI JAN, krypt. J. Lem, J. Leman, pseud. Tredecim (wspólny z in. autorami)

  LEMAŃSKI JAN, krypt. J. Lem, J. Leman, pseud. Tredecim (wspólny z in. autorami), ur. 7 VII 1866 w Głażewie pod Płockiem, zm. 11 XI 1933 w Warszawie, bajkopisarz, poeta, satyryk, prozaik, tłumacz. Ukończył prawo w Warszawie. Pracował najpierw w kolejnictwie, potem do lat I wojny świat, utrzymywał się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /4 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEM STANISŁAW

  LEM STANISŁAW, ur. 12 IX 1921 we Lwowie, prozaik, eseista. Studia med., rozpoczęte 1940 i kontynuowane 1944-45 we lwow. Instytucie Med., ukończył 1946-48 na UJ w Krakowie, gdzie osiadł na stałe po wojnie. Początkowo ogłaszał artykuły w fachowej prasie lekarskiej, recenzje i felietony nauk...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /7 454

  praca w formacie txt

Do góry