Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Liryka od połowy XVIII w. do przełomu romantycznego.

  Termin „l.", podobnie jak w staropolszczyźnie, nie występował w świadomości lit. tych czasów jako nazwa rodzaju lit.; jednakże w stosowanym ówcześnie trójczłonowym podziale poezji ze względu na sposób naśladowania rzeczywistości (zgodnie z tradycją antyczną, wywodzącą się z Poetyki Arystotelesa)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /9 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staropolska twórczość liryczna

  Okres staropolski. Od w. XII do poł. XVIII, w epokach średniowiecza (—> średniowieczny alegoryzm), —> odrodzenia i —> baroku twórczość liryczna zdecydowanie dominowała nad dwoma pozostałymi rodzajami lit., —> epiką i —> dramatem. Świadczy o tym nie tylko ilościowa przewaga utworów, lecz przede...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /19 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIRYKA

  LIRYKA, jeden z trzech podstawowych —> rodzajów lit., obejmujący utwory, których domenę tematyczną stanowią przede wszystkim wewn. przeżycia, doznania, emocje i przekonania jednostki przekazywane za pośrednictwem wypowiedzi monologowej, o silnym nacechowaniu subiektywnym (—> monolog liryczny)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /7 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIRENKA, zbiór poezji T. Lenartowicza

  LIRENKA, zbiór poezji T. Lenartowicza, wyd. w Poznaniu 1855, zawierający gł. wiersze powst. po 1849, rozproszone w czasopismach (zwł. w „Szkółce dla Dzieci" 1850-53 i „Pokłosiu" 1853-54) lub nie drukowane. Tomik, opatrzony mottem z J. Kochanowskiego, dedykowany B. i K. Dybowskim, ozdobiony był na okładce...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIPSKA EWA

  LIPSKA EWA, ur. 8 X 1945 w Krakowie, poetka. Ukończyła krak. ASP, debiutowała w prasie lit. 1961. Na jej dotychczasową twórczość składają się tomiki: Wiersze (1967), Drugi zbiór wierszy (1970), Trzeci zbiór wierszy (1972), Czwarty zbiór wierszy, (1974), Piąty zbiór wierszy (1978) oraz wybór wierszy Dom...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIPSKI TADEUSZ

  LIPSKI TADEUSZ, ur. 17 VIII 1725 w Boniowicach (Ukraina), zm. 11 VI 1796 w Warszawie, działacz polit. i kult., komediopisarz. Współpracował 1765-67 z „Monitorem"; uczestnik konfederacji radomskiej, był zwolennikiem barskiej (zbierał później materiały do jej dziejów), ale i reform ustrojowych (także...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIPA, konspiracyjne czasopismo satyr.

  LIPA, konspiracyjne czasopismo satyr., wyd. w Warszawie od października 1940 do marca 1941 przez zespół pod kier. K. Gorzkowskiego (pseud. Andrzej, Godziemba), pod red. A. Kobyłeckiego. Współpracowali z pismem m. in.: T. Hollender, L. Staff, K. Wigura-Kobyłecka. Pismo nosiło podtytuł-motto: „Wesołe...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIPIŃSKI JÓZEF

  LIPIŃSKI JÓZEF, ur. 1764 w Tetyjowie (Ukraina), zm. 23 IX 1828 w Warszawie, pedagog, krytyk teatr., powieściopisarz, poeta. Uczeń warsz. pijarów, od 1807 był najbliższym współpracownikiem S. K. Potockiego we władzach oświat., propagatorem nowych metod nauczania, autorem licznych publikacji związanych z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIOBYTE ALDONA

  LIOBYTE ALDONA, ur. 11 II 1915 w Wilnie, litew. pisarka, tłumaczka literatury polskiej. Studiowała filologię na Uniw. Wil. (1932-35) i na uniw. w Kownie (1935-39). Autorka kilkunastu książek dla dzieci, kilku sztuk dramatycznych. Interesuje się pol. teatrem i literaturą, ogłasza na ten temat liczne art...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LINTA ELENA

  LINTA ELENA, ur. 15 I 1933 w Konstancy, rum. slawistka, tłumaczka literatury polskiej. Ukończyła studia filol. na UJ (1956). Wykłada na wydziale języków obcych uniw. w Bukareszcie (gramatykę porówn. języków słow. i gramatykę hist. języka polskiego). Jako badaczka zajmuje się kulturą XVI-XVIII w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 045

  praca w formacie txt

Do góry