Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  LISTY ANONIMA, właśc. Do Stanisława Małachowskiego

  LISTY ANONIMA, właśc. Do Stanisława Małachowskiego, referendarza koronnego, marszałka sejmowego i konfederacji generalnej, Anonima listów kilka (w cz. 1: ...koronnego, o przyszłym sejmie...), traktat polit. H. Kołłątaja w formie listów dat. 1-24 VIII, 7 X-7 XI i 11 XI-10 XII 1788, krążący w odpisach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISTOPAD. Romans historyczny z drugiej połowy wieku XVIII

  LISTOPAD. Romans historyczny z drugiej połowy wieku XVIII, powieść H. Rzewuskiego z l. konfederacyj radomskiej i barskiej, powst. prawdop. od ok. 1840, prwdr. (w „Tyg. Petersb.") i wyd. os. (t. 1-3) w Petersburgu 1845-46. Zamierzeniem autora było przeciwstawienie dwu środowisk społ.-kult. - szlachty...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /3 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIST POETYCKI

  LIST POETYCKI, utwór wierszem skierowany do określonego adresata, wykorzystujący w swej strukturze przynajmniej jedną z cech istotnych —> listu, pokrewny satyrze, —> odzie lub —> elegii. Twórcami l.p. byli Horacy i Owidiusz. Z twórczości Horacego wywodzi się klas. postać gatunku (N. Boileau, A. Pope...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /3 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIST

  LIST, wypowiedź pisemna skierowana bezpośrednio do adresata. Dawniej zaliczany jako gatunek prozaiczny do retoryki, przeciwstawionej poetyce. Nowsza teoria literatury odmawia l. miejsca wśród gatunków lit., mimo iż utwory tego typu niejednokrotnie należą do arcydzieł literatury, umieszcza go natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /7 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISOWSKI JERZY

  LISOWSKI JERZY, ur. 10 IV 1928 w Epinay-sur-Seine (Francja), tłumacz literatury pol. na język franc. i literatury franc. na język pol., eseista. Wychowany we Francji, przebywa w Polsce od 1950; od 1954 sekretarz, nast. zastępca red. nacz., a od 1980 red. nacz. „Twórczości". Tłumaczy na franc. głównie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISIECKI DOMINIK

  LISIECKI DOMINIK, ur. 6 I 1801 na Podlasiu, zm. 15 IV 1846 w Warszawie, tłumacz, poeta. Podczas studiów na Wydz. Prawa i Administracji UW 1818-21 brał czynny udział w studenckim życiu organizacyjnym (m. in. współred. pisanego „Dziennika Akademickiego" klubu Gospoda Akademicka 1819); bywał u W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja współczesna

  Lata 1918-78 w rozwoju liryki (l.)wyznaczają proces kształtowania się wielu odmiennych nurtów i tendencji, ewolucyjnych jak i rewol. przekształceń, które przesądziły o wyraźnie odczuwanej odmienności wzorca nowoczesnej poezji. W następstwie zasadniczych przemian, które legły u podstaw zmienionego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /22 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liryka w okresie Młodej Polski

  W pierwszej fazie (l. dziewięćdziesiąte XIX w.) Młoda Polska nie ustaliła jeszcze własnego stylu l. Aczkolwiek negowała doświadczenia poezji pozytywizmu, znajdowała się pod jej wpływem (zwł. A. Asnyka i M. Konopnickiej). Programowo wyrażała nowy stosunek do świata (postawy dekadenckie, egotyzm...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /8 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liryka w okresie pozytywizmu

  Pozytywizm nie stworzył własnej l. Pozytywiści, którzy z rewerencją na ogół traktowali wieszczów, zdecydowanie niechętnie odnieśli się do młodszego pokolenia romantyków, gł. z przyczyn ideowych, natomiast poezja pozytywizmu nie różni się zasadniczo budową utworu lirycznego od poezji późnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /4 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liryka romantyczna

  W romantyzmie l. przestała utożsamiać się z —» odą, dopuszczając rozbijanie struktury lirycznej przez in. rodzaje i pozaliryczne dotąd gatunki, te zaś z kolei nasycone zostały lirycznoś-cią i liryzmem. Liryzm - utożsamiany z podmiotowością - stał się jakby światopoglądem poety, narratora i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /15 066

  praca w formacie txt

Do góry