Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  LITERATURA, tygodnik społ.-lit.

  LITERATURA, tygodnik społ.-lit., wyd. w Warszawie 1972-81; w składzie zespołu red. m. in. J. Putrament (red. nacz.), K. Dziewanowski, G. Gotesmann (do 1975), J. Koprowski, R. Matuszewski (do 1976), J. Rogoziński (do 1979), M. Sprusiński, J. Syski. Korzystając ze współpracy uczonych i specjalistów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERATURA

  LITERATURA, termin odnoszący się przede wszystkim do tzw. literatury pięknej, ponadto w ogóle do —> piśmiennictwa (w przypadkach szczegółowych zaopatrzony w przydawkę wyróżniającą, jak np. l. naukowa, fachowa, polit.); gdy przy terminie l. występuje określenie narodu, państwa, całej ludzkości...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /6 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITART

  LITART, akademickie koło lit.-artyst. na UJ, działające 1926-35, zał. przez grupę lewicowych działaczy —> Helionu. Pierwszym prezesem L. był W. Zechenter, nast. L. Swieżawski, S. Telega, J.A. Frasik. Do członków należeli m. in.: R. Brandstaetter, J. Braun, M. Czuchnowski, T. Demczyk, K. Filipowicz, A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISZEWSKI JAN

  LISZEWSKI JAN, ur. 10 XI 1852 w Klebarku Wielkim pod Olsztynem, zm. 23 VII 1894 w Olsztynie, poeta lud., publicysta, badacz folkloru, działacz oświat, na Warmii. Był 1879-85 nauczycielem w pol. szkołach, zakładał biblioteki TCL (1882 w Raszągu), 1886 założył —> „Gazetę Olszt.", którą kierował do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISTY Z PODRÓŻY, cykl utworów H. Sienkiewicza

  LISTY Z PODRÓŻY, cykl utworów H. Sienkiewicza, obejmujący relacje z podróży po Ameryce (od lutego 1876 do grudnia 1877), ogł. w „Gazecie Pol." 1876-78 pod pseud. Litwos, wyd. w t. 2 Pism, Warszawa 1880; wyd. łącznie ze zbliżonymi gatunkowo szkicami o tematyce amer. (z okresu tejże podróży), jak Listy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISTY Z PODRÓŻY, wspomnienia A. E. Odyńca

  LISTY Z PODRÓŻY, wspomnienia A. E. Odyńca, prwdr. w „Kronice Rodzinnej" 1867-78 (z przerwami), wyd. os. w Warszawie 1875-78, t. 1-4, ujęte w formę listów pisanych rzekomo w czasie podróży z Mickiewiczem po Europie od lipca 1829 do października 1830, adresowanych do l. Chodźki i J. Korsaka. Pomyślane...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISTY Z KRAKOWA, dzieło J. Kremera

  LISTY Z KRAKOWA, dzieło J. Kremera, wyd. t.1 w Krakowie 1843, t. 1-3 w Wilnie 1855. Pierwszy w Polsce systematyczny wykład estetyki filoz., ujęty w popularną lit. formę, zawiera w cz. 1 wykład ogólnych zasad estetyki, w cz. 2 dzieje fantazji artyst. (planowana cz. 3 miała być rozbiorem poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISTY PATRIOTYCZNE do Jaśnie Wielmożnego eks-kanclerza Zamoyskiego

  LISTY PATRIOTYCZNE do Jaśnie Wielmożnego eks-kanclerza Zamoyskiego, prawa układającego, pisane, utwór publicyst. J. Wybickiego, w formie cyklu 14 listów (list I-VI datowane 24 XII 1776-28 V 1777, pozostałe nie datowane), kolportowany (prócz listów XIII-XIV) w gazetkach pisanych (niektóre listy czytano też...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISTY O GUŚCIE, CZYLI SMAKU

  LISTY O GUŚCIE, CZYLI SMAKU, dwie rozprawki J. Szymanowskiego, ogł. jako część zbiór. Listów krytycznych w różnych literatury rodzajach w prwdr. —> Kawy A. K. Czartoryskiego, Warszawa 1779. Wykorzystując XVIII-wieczne franc. teorie (m. in. Ch.de Montesquieugo, J. d'Alemberta, Woltera), autor definiuje w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISTY ELŻBIETY RZECZYCKIEJ do przyjaciółki swojej Urszuli***

  LISTY ELŻBIETY RZECZYCKIEJ do przyjaciółki swojej Urszuli*** za panowania Augusta III pisane, pierwsza oryginalna powieść pol. dla młodzieży i jedna z pierwszych powieści obycz., pióra K. Tańskiej (Hoffmanowej), prwdr. w „Rozrywkach dla Dzieci" 1824, wersja zmień, w t. 2 Wyboru pism, Wrocław 1833, wyd...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt

Do góry