Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  LITOTA, pomniejszenie

  LITOTA, pomniejszenie: 1) Zastąpienie jakiegoś określenia, najczęściej —> epitetu, jego zaprzeczonym przeciwstawieniem; np. niepiękny - brzydki, nierozrzutny - oszczędny lub skąpy, itp. L., podobnie jak —> eufemizm, osłabia ostrość sformułowań, jednak w pewnych przypadkach, np. wsparta szczególną —>...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITEWSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

  LITEWSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Litwę i Polskę łączyła w przeszłości kilkuwiekowa wspólnota państwowa. Stolica Litwy —» Wilno była" jednym, z ważnych ośrodków rozwoju kultury pol. i miejscem styku obu kultur. Do piśmiennictwa litew. wpływypol. przenikały początkowo przez łacinę, język...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /14 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITEWSKA SZKOŁA BAROKOWA

  LITEWSKA SZKOŁA BAROKOWA, grupa dramatopisarzy jezuickich działających w prowincji litew. w 2 poł. XVII w., związana wspólnym doświadczeniem życiowym (zakon, pobyt za granicą) oraz kontaktami osobistymi (wspólne miejsca pobytu: Wilno, Warszawa, Pułtusk, Kroże). W skład jej wchodziły 4 pokolenia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERY. Miesięcznik społeczno-kulturalny Wybrzeża

  LITERY. Miesięcznik społeczno-kulturalny Wybrzeża, pismo wyd. w Gdańsku 1962-74 (w 1974 pt. Miesięcznik Kulturalny Litery) pod redakcją W. Slawika (1962-63), E. Milewskiego (1963-73), A. Cybulskiego (1973-74); ponadto w skład kolegium red. wchodzili m. in.: T. Bolduan, B. Fac, S. Fleszarowa-Muskat, M...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERATURA SŁOWIAŃSKA, Cours de la litterature slave, potocznie Prelekcje paryskie

  LITERATURA SŁOWIAŃSKA, Cours de la litterature slave, potocznie Prelekcje paryskie, wykłady A. Mickiewicza w College de France w Paryżu 22 XII 1840-28 V 1844, składające się z 4 kursów, wyd. na podstawie stenogramów i notatek słuchaczy: kurs III (pt. L'Eglise officielle et le messianisme) i IV (pt. L...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /4 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERATURA PIĘKNA. Adnotowany rocznik bibliograficzny

  LITERATURA PIĘKNA. Adnotowany rocznik bibliograficzny, wyd. w Warszawie od 1954 przez Zakład Bibliografii Zalecającej Instytutu Bibliogr. —> Biblioteki Narodowej. Roczny przegląd literatury pięknej pol. i obcej (w przekł. na język pol.), rejestruje publikacje z zakresu prozy beletryst. (powieść...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERATURA NA ŚWIECIE, miesięcznik poświęcony literaturze obcej

  LITERATURA NA ŚWIECIE, miesięcznik poświęcony literaturze obcej, wyd. w Warszawie od 1971; początkowo red. W. Kubacki, od września 1972 W. Sadkowski. Pismo publikuje przekłady (wyłącznie z języka oryginału) literatury współcz. i dawniejszej: poezji, prozy beletryst., eseju, krytyki lit., dramatu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERATURA LUDOWA, czasopismo folkloryst.

  LITERATURA LUDOWA, czasopismo folkloryst., wyd. nieregularnie w Warszawie 1957-68 pod red. komitetu (przew. J. Krzyżanowski, sekretarz S. Świrko), wznów. 1972 we Wrocławiu jako „dwumiesięcznik nauk.-lit." pod red. Cz. Hernasa (od poł. 1975 przy współpracy Komitetu Red.); organ Pol. Tow. Ludoznawczego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERATURA I SZTUKA, tygodniowy dodatek lit.-artyst.

  LITERATURA I SZTUKA, tygodniowy dodatek lit.-artyst. do dziennika „Nowa Gazeta" (na przełomie 1906/07 wyd. pt. „Ludzkość"), wyd. w Warszawie 1907-14 pod red. J. Lorentowicza. Ideologicznie zbliżona do postępowej demokracji (tzw. pedecji), L. i Sz. za gł. swe zadanie uznawała szeroką popularyzację...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - HISTORIA

  LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, dziedzina twórczości lit. obejmująca utwory pisane specjalnie dla młodego czytelnika lub przez niego przyswojone (np. adaptacje dzieł klasyki świat.). Łączy zazwyczaj funkcję estet. z wyrazistym nastawieniem wychowawczym i poznawczym, stawiając sobie za cel...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /27 589

  praca w formacie txt

Do góry