Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  LUBOMIRSKI EDWARD KAZIMIERZ, książę

  LUBOMIRSKI EDWARD KAZIMIERZ, książę, ur. 1796 w Dubnie, zm. 26 II 1823 w Warszawie, poeta. Po ukończeniu Liceum warsz. pracował w dyplomacji ros. w Wiedniu, Berlinie i Londynie. Znawca i zwolennik niem. literatury romant., w przedmowie do przekł. Fausta E.A.F. Klingemanna (1819) i w Obrazie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUBOMIRSKI JERZY HENRYK, książę

  LUBOMIRSKI JERZY HENRYK, książę, ur. 28 V 1817 w Wiedniu, zm. 25 V 1872 w Krakowie, mecenas, polityk. Studiował w Wiedniu i Pradze, gdzie zaprzyjaźnił się z V. Stulcem, orędownikiem zbliżenia polsko-czeskiego. Zwolennik słowianofilstwa (w wersji austroslawizmu), rozwinął działalność w tym duchu w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUBLIN i jego związki z literaturą

  LUBLIN, miasto woj., nad Bystrzycą. Gród w XII w. pierwsza wzmianka w kronice Wincentego Kadłubka, 1317 prawa miejskie. Obraz średniowiecznego L. w dziełach J. Długosza, który wraz z Kallimachem na zamku lub. zajmował się edukacją synów Kazimierza Jagiellończyka. Ożywienie umysłowe miasta nastąpiło...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /17 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUBIENIECKI STANISŁAW (mł.)

  LUBIENIECKI STANISŁAW (mł.), ur. 23 VIII 1623 w Rakowie, zm. 18 V 1675 w Hamburgu, pisarz i działacz ariański, historyk i astronom. Syn Krzysztofa, ministra zborów w Rakowie i Lublinie, uczył się w Rakowie, potem w Kisielinie na Wołyniu. W 1646—49 przebywał na studiach we Francji oraz w Niderlandach. Po...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUBIENIECKI STANISŁAW (st.)

  LUBIENIECKI STANISŁAW (st.), ur. ok. 1558, zm. 1633; brat Andrzeja (st.), teolog ariański, polemista i poeta. Pochodził ze znanej rodziny szlach., kształcił się w Paryżu. Początkowo dworzanin Stefana Batorego, po 1577 przystał do zboru braci pol. w którym rozwijał nader ożywioną działalność...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUBIENIECKI ANDRZEJ (mł.)

  LUBIENIECKI ANDRZEJ (mł.), ur. 1590, zm. po 1667, twórca obszernej sylwy zawierającej cenne materiały do dziejów arianizmu. Początkowo próbował służby dworskiej za granicą, następnie osiadł w Lublinie. W Kalnicy na Podlasiu, a także w Białymstoku spędził lata „potopu"; po ogłoszeniu banicji arian...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUBIENIECKI ANDRZEJ (st.)

  LUBIENIECKI ANDRZEJ (st.), ur. ok. 1550, zm. 6 II 1623 w Siedliskach (Chełmskie), brat Stanisława (st.), pisarz i historyk ariański. Pochodził ze znanej rodziny szlach., odebrał staranne wykształcenie w Paryżu, nast. przebywał na dworze Stefana Batorego. Po 1577 zamienił żywot dworski na stanowisko...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUBELCZYK JAKUB, Jakub z Lublina

  LUBELCZYK JAKUB, Jakub z Lublina, zm. po 1564, tłumacz, poeta religijny. Mieszczanin, klient Górków, z czasem przeszedł na wyznanie kalw.; przyjaciel i współpracownik M. Reja. Przełożył wierszem Psałterz Dawida (Kr. 1558), uzup. luźnymi psalmami, i Księgę Hioba (Kr. 1559). Był współtłumaczem tzw...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUBARTÓW, dawniej Lewartów i literatura

  LUBARTÓW, dawniej Lewartów, miasto w woj. lubelskim, nad Wieprzem. Zał. 1543 przez P. Firleja (nazwa od herbu Lewart), w XVI w. był kwitnącym ośrodkiem gosp. i kulturalnym. Wojewoda lub., mecenas humanistów M. Firlej, udzielił tu schronienia uchodźcom kalw. z Niderlandów i 1575 wydał przywilej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /2 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOZAŃSKIE LIRYKI

  LOZAŃSKIE LIRYKI, wiersze liryczne A. Mickiewicza, powst. w Lozannie 1839-40, nie wyd. za życia autora, zachowane w rkpsie o charakterze brulionowym: Snuć miłość (prwdr., z błędami, Dzieła, t. 5, Paryż 1880), Nad wodą wielką i czystą (Pisma, t. 1, tamże 1860-61), Gdy tu mój trup (jw.), Polały się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /2 272

  praca w formacie txt

Do góry