Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  MACIEJOWSKI WACŁAW ALEKSANDER

  MACIEJOWSKI WACŁAW ALEKSANDER, ur. 1792 w Kalwarii Zebrzydowskiej (lub w okolicy), zm. 9/10 II 1883 w Warszawie, historyk. Po studiach od 1812 na UJ, we Wrocławiu, Berlinie i Getyndze został 1818 prof. filologii klas. Liceum warsz., od 1819 prawa rzym. na UW. Mimo udziału w powstaniu 1830-31 zajmował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACIEJOWSKI IGNACY, pseud. Sewer, Gryf

  MACIEJOWSKI IGNACY, pseud. Sewer, Gryf, ur. 7 .VII 1835 w Sandomierzu, zm. 22 IX 1901 w Krakowie, powieściopisarz, nowelista i dramaturg. Studiował w Instytucie Agronomicznym w Marymoncie. Związany z L. Mierosławskim, brał udział w konspiracji przedpowstamowej i w powstaniu styczniowym, i m. in. jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /4 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACIEJEWSKI JAROSŁAW

  MACIEJEWSKI JAROSŁAW; ur. 23 XII 1924 w Poznaniu, historyk literatury. Studiował na Uniw. Pozn. (1946-50) pod kier. Z. Szweykowskiego. Od 1950 pracownik.uniw., habilitowany 1960, prof. UAM od 1973, od 1969 kierownik Zakładu. Historii Literatury Pol. w Instytucie Filologii Pol'.,.od 1974 dyr. tegoż...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACIEJ Z MIECHOWA, właśc. nazw. Karpiga

  MACIEJ Z MIECHOWA, właśc. nazw. Karpiga, ur. 1457 w Miechowie, zm. 8 IX 1523 w Krakowie, lekarz, astronom,. historyk, geograf. Mieszczanin, studia na wydz. sztuk wyzwolonych Akad. Krak. ukończył (ze stopniem magistra) 1479, medycynę studiował we Włoszech (prawdop. doktorat w Bolonii 1486 lub 1487)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /3 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACIĄG WŁODZIMIERZ

  MACIĄG WŁODZIMIERZ, ur. 3 I 1925 w Brześciu nad Bugiem, krytyk lit., prozaik. Studiował polonistykę na UJ, m. in. pod kierunkiem K. Wyki; od 1953 czł. zespołu red. tyg. —> „Życie Literackie". Zajmuje się współcz. prozą pol., zwł. jej problematyką ideowo-społeczną (szkic programowy Sprawa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACHAL JAN

  MACHAL JAN, ur. 25 X 1855 w Novych Dvorach pod Milskiem, zm. 3 XI 1939 w Pradze, czes. slawista, badacz literatury polskiej. Studiował filologię klas., czes. i niem. w Wiedniu i Pradze; habilitował się (1894) z historii literatur słow. na Uniw. Karola w Pradze, od 1901 prof. literatur słow. tegoż uniw.;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACHEJEK WŁADYSŁAW

  MACHEJEK WŁADYSŁAW, ur. 25 II 1920 w Chodowie pod Miechowem, poeta, prozaik, publicysta, reportażysta, działacz społ. i polityczny. Studiował na WSH w Krakowie. Od 1936 czł. KZMP, debiutował artykułem na łamach „Nowej Wsi", a 1938 jako poeta w „Okolicy Poetów". W okresie okupacji niem. organizator...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACH WILHELM

  MACH WILHELM, ur. 1 I 1917 w Kamionce pod Ropczycami, zm. 2 VII 1965 w Warszawie, powieściopisarz, krytyk lit., eseista. Pochodził z rodziny chłopskiej, w Krakowie ukończył studia pedag. (1938) i polonist. na UJ (1947). Uczestnik wojny obronnej Polski 1939, okres okupacji niem. spędził w Krakowie. W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /2 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁYSKOWSKI IGNACY, pseud. Szymon

  ŁYSKOWSKI IGNACY, pseud. Szymon, ur. 12 IX 1820 w Mileszewach pod Brodnicą, zm. 14 VII 1886 w Poznaniu, pomorski działacz oświat, i polit., publicysta i pisarz. W czasie studiów we Wrocławiu należał 1845—46 do —> Towarzystwa Lit.-Słow., nast. osiadł w rodzinnym majątku Mileszewy. Po 1848 był na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /2 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁYSEK PAWEŁ

  ŁYSEK PAWEŁ, ur. 1914 w Jaworzynce (Śląsk Ciesz.), zm. 15 VII 1978 w USA, folklorysta, pamiętnikarz. W 1935-39 studiował historię, filologię pol. i socjologię na UJ. Podczas II wojny świat, w wojsku pol. we Francji, nast. w Anglii, gdzie kontynuował studia. Od 1949 w USA, wykładowca uniw...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 343

  praca w formacie txt

Do góry