Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  MALINOWSKI LUCJAN

  MALINOWSKI LUCJAN, ur. 27 V 1839 w Jaroszewicach (Lubelskie), zm. 15 I 1898 w Krakowie, językoznawca. Po ukończeniu 1867 wydziału filoz.-hist. Szkoły Gł. w Warszawie, studia filol. uzupełniał w Jenie (u A. Schleichera), Berlinie, Petersburgu oraz na UJ. Doktoryzował się 1872 w Lipsku u A. Leskiena na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALINA JAN

  MALINA JAN ur. 1620 w Kluczborku, zm. 24 XI 1672 w Tylży, pisarz i poeta luterański. Mieszczanin, pastor w Kluczborku i Tylży, superintendent zborów ewang. na Litwie; ułożył Porządek obrzędów zwyczajnych kościoła augustiańskiej konfesji (Wilno 1640), pisał kazania pogrzebowe (Proporzec triumfalny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALIĆ ZDRAVKO

  MALIĆ ZDRAVKO, ur. 10 X 1933 w Ljubiji (Bośnia), chorw. polonista, tłumacz i krytyk literatury pol., poeta. Po studiach kroatyst. i rusycyst. w Zagrzebiu, podjął dyplomową specjalizację polonist. w Warszawie i Krakowie (1958-1960). Doktoryzował się na podstawie rozprawy o twórczości W. Gombrowicza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAŁECKI HIERONIM

  MAŁECKI HIERONIM, ur. 1525 (?), zm. 1583 (1584 ?), syn —> J. Sandeckiego-M., wydawca i tłumacz; pastor luterański. Studiował w Królewcu; 1546-52 rektor pol. gimnazjum w —> Ełku; 1551-58 pomagał ojcu w prowadzeniu drukarni, od 1578 jego następca w zborze i superintendent; sekretarz (tłumacz) do pism pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALEWSKA HANNA

  MALEWSKA HANNA, ur. 21 VI 1911 w Jordanowicach pod Błoniem, zm. 27 III 1983 w Krakowie, powieściopisarka. W 1933 ukończyła studia hist. w KUL; debiutowała opowieścią 0 młodym Platonie Wiosna grecka (1933). Okupację niem. spędziła w Warszawie, ucząc na tajnych kompletach. Czł. AK, brała udział w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /3 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAŁECKA WANDA, z FRYZÓW

  MAŁECKA WANDA, z FRYZÓW, ur. 1800 w Warszawie, zm. 22 X 1860 tamże, redaktorka, tłumaczka. Redagowała 1822 pierwsze pol. czasopismo kobiece: „Bronisława, czyli Pamiętnik Polek" (nr 1-4), wypełnione przeważnie przedr. z piśmiennictwa obcego o tendencji preromant. (Pieśni Osjana, mme de Stael i in.)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALDZIS ADAM

  MALDZIS ADAM, ur. 7 VIII 1932 we wsi Rosoły (grodzieńskie), białorus. historyk literatury i krytyk lit. specjalizujący się w zakresie białorus.-pol. stosunków społ.-kult. i literackich. Studia filol. ukończył 1956 na uniw. w Mińsku. W 1956-59 pracował jako dziennikarz w Instytucie Literatury im. J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALCZEWSKI, Malczeski, ANTONI

  MALCZEWSKI, Malczeski, ANTONI, ur. 3 VI 1793 w Warszawie lub w Kniahininie (Wołyń), zm. 2 V 1826 w Warszawie, poeta. Syn generała targowickiego, który roztrwonił znaczny majątek, nie ukończywszy Liceum Krzemienieckiego wstąpił 1 IX 1811 do wojska Księstwa Warsz.; kolejno ppor. w Korpusie Inżynierów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /3 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKUSZYŃSKI KORNEL

  MAKUSZYŃSKI KORNEL, ur. 8 I 1884 w Stryju, zm. 31 VII 1953 w Zakopanem, powieściopisarz, felietonista, autor książek dla dzieci i młodzieży. Studiował filologię pol. i romańską na Uniw. Lwow., 1908-10 w Paryżu. W 1905-14 był stałym recenzentem teatr. „Słowa Pol.", 1914 kierownik lit. teatru...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /3 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKULSKI FRANCISZEK

  MAKULSKI FRANCISZEK ur. ok. 1740, zm. po 1795, publicysta, poeta. Pochodził z rodziny mieszcz.; w Warszawie, dokąd przybył 1789, prowadził ożywioną działalność publicyst. podczas Sejmu W., w kręgu stronnictwa patriot., a nast. w czasie powstania 1794. Występował m. in. w sprawie miast, w obronie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 643

  praca w formacie txt

Do góry