Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  MAREWICZ WINCENTY

  MAREWICZ WINCENTY, ur. 1755 na Wileńszczyźnie, zm. 5 III 1822 w Warszawie, poeta, dramatopisarz. Zwolennik reform Sejmu W., wpisany 1791 do wil. ksiąg miejskich, uczestnik powstania 1794, po 1800 był urzędnikiem w Warszawie. Od 1786 ogłaszał własnym kosztem, osobno i w zbiorkach (Samotne zabawki 1786...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAREK Z OPATOWCA

  MAREK Z OPATOWCA, daty życia nie znane, (prawdop. 1 poł. XV w.), autor wierszowanego (częściowo rymowanego) podręcznika łac. wersyfikacji Metrificale (tj. dzieła o metryce), pisanego dystychem elegijnym, opartego gł. (ale nie wyłącznie ) na uznanym od XIII w. za autorytet obszernym podręczniku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARCINKOWSKI KAJETAN, JAKSA

  MARCINKOWSKI KAJETAN, JAKSA, ur. ok. 1788, zm. 1832 w Warszawie, pedagog, poeta. Był zastępcą wizytatora szkół na Wołyniu, u schyłku życia inspektorem w Płocku; wydał 1823 pracę Rzut oka na stan tegoczesny oświecenia i sposoby dalszego rozwinięcia instrukcji krajowej w Polsce. Przybył do Warszawy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARCINKOWSKI ANTONI, pseud. Albert Gryf, A. Nowosielski

  MARCINKOWSKI ANTONI, pseud. Albert Gryf, A. Nowosielski, ur. 29 I 1823 w Mostyszczach pod Kijowem, zm. 12 IX 1880 w Kijowie, publicysta, krytyk lit., powieściopisarz, folklorysta. Po 3-letnich studiach na uniw. w Kijowie osiadł 1844 w pobliskim majątku rodzinnym. W l. czterdziestych (debiut 1843 w „Tygodniku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /2 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARCINKIEWICZ WINCENTY, DUNIN

  MARCINKIEWICZ WINCENTY, DUNIN, ur;. 1807 w Paluszkiewiczach pod Bobrujskiem, zm. 17 XII 1884 w Lucynce pod Mińskiem, poeta i komediopisarz polsko-białoruski. Pracując jako urzędnik w Mińsku, a nast. gospodarując na małym folwarku, prowadził jednocześnie działalność oświat, wśród ludu białorus...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARCINKEVIĆIUS JUSTINAS

  MARCINKEVIĆIUS JUSTINAS, ur. 10 VII 1930 we wsi Vażatkiemis (obecnie rejon Prienai), litew. poeta, tłumacz literatury polskiej. Ukończył filologię litew. na Uniw. Wileńskim (1954). Autor kilkunastu tomów wierszy, poematów i dramatów poetyckich. Zasłużony tłumacz Mickiewicza, przełożył Grażynę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARCINEK JAN, pesud. Jasiek Sobków z Bieńkowic

  MARCINEK JAN, pesud. Jasiek Sobków z Bieńkowic, ur. 15 XII 1881 w Bieńkowicach (Krakowskie), zm. 12 VIII 1951 tamże, pisarz lud. i etnograf amator. Ukończył dwuletnią szkołę ludową. Gospodarzył w rodzinnej wsi, czynny w kołach młodzieży wiejskiej, kółkach rolniczych, w samorządzie gminnym. Od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARCIN ZE SŁUPCY

  MARCIN ZE SŁUPCY, żył w 1 poł. XV w., poeta polsko-łaciń-ki. Mieszczanin; uczeń, a nast. bakałarz Akad. Krak., jest autorem kunsztownej łac. sekwencji do św. Marcina i dwu obszernych epitafiów; na bpa A. Łaskarza, w heksametrach, oraz - literacko lepszego - na Wincentego z Szamotuł, w wersach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARCHOŁT. Kwartalnik

  MARCHOŁT. Kwartalnik poświęcony sprawom literatury i kultury, czasopismo wyd. w Warszawie od października 1934 do grudnia 1938 pod red. S. Kołaczkowskiego. Program M. wyrastał z żywego w l. trzydziestych poczucia zagrożenia kultury - zarówno przez faszyzm i związane z nim idee totalitarne, jak przez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /2 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARCHOŁT GRUBY A SPROŚNY, jego narodzin, życia i śmierci misterium tragikokomiczne w obrazach czterech zamknięte

  MARCHOŁT GRUBY A SPROŚNY, jego narodzin, życia i śmierci misterium tragikokomiczne w obrazach czterech zamknięte, sztuka J. Kasprowicza, nad którą pracował już zapewne od 1902, ukończ. 1913, wyd. we Lwowie 1920, wyd. pośm. ze zmianami autorskimi w t. 15 Dzieł,  Kraków 1930. Postać bohatera tyt...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /2 604

  praca w formacie txt

Do góry