Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  MAZURY i literatura polska

  MAZURY, region etnogr., także kraina hist. na Pojezierzu Mazurskim. Ziemie, zamieszkane przez bałtyckich Prusów, podbili w XIII-XIV w. Krzyżacy. Od XIV w. w pd. części M. osiedlali się chłopi z pn. Mazowsza. M. jako pd. część Prus Książęcych były 1525-1657 lennem Polski; nast. należały do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /17 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAZURSKI PRZYJACIEL LUDU, czasopismo

  MAZURSKI PRZYJACIEL LUDU, czasopismo wyd. w Olsztynie 1923-28, przez S. Pieniężnego, początkowo tygodnik, od 1924 - jako organ Zjednoczenia Mazur, - wychodziło dwa razy w tygodniu. Redagowane w Labuszewie, potem w Szczytnie przez założycieli G. Leydinga i K. Jaroszyka; współred.: W. Czodrowski i A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAZUREK DĄBROWSKIEGO, Jeszcze Polska nie zginęła

  MAZUREK DĄBROWSKIEGO, Jeszcze Polska nie zginęła, pieśń patriot., zatwierdzona urzędowo 1926-27 i 1948 jako hymn państw., ale pełniąca rolę hymnu nar. już znacznie wcześniej. Ułożona pt. Pieśń legionów polskich w Włoszech przez J. Wybickiego (autorstwo uległo w 1 poł. XIX w. zupełnemu niemal...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /11 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAZUR KAJDANIARSKI, wiersz L. Waryńskiego

  MAZUR KAJDANIARSKI, wiersz L. Waryńskiego, powst. 1885-86 w X pawilonie Cytadeli warsz., prwdr. 1899 w „Robotniku", nast. w „Przedświcie". W kształtowaniu tekstu odegrała dużą rolę zbiorowość więzienna. Pomyślany jako tekst pieśni masowej, odznacza się wyrazistą „taneczną" rytmiką; śpiewany na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAZUR

  MAZUR: 1) tygodnik lud. dla Mazurów, wyd. w Ostródzie 1883-84 pod red. J.K. Sembrzyckiego, nakładem i drukiem C.E. Salewskiego; pismo przeciwstawiało się germanizacji, występując w obronie praw ludności mazur, do zachowania pol. języka i obyczaju, umacniało świadomość wspólnoty z kulturą pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAZEPA. Tragedia w 5 aktach

  MAZEPA. Tragedia w 5 aktach, utwór dram. J. Słowackiego, powst. w Paryżu jesienią 1839 (1834 red. I, spalona po przeczytaniu Pana Tadeusza), wyd. tamże 1840, wyst. 1847 w Budapeszcie, w tłum. z przekł. niem. 1846, w oryginale - w Krakowie 1851. Tytułową postać hetmana kozackiego, która fascynowała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAZANOWSKI MIKOŁAJ

  MAZANOWSKI MIKOŁAJ, ur. 21 I 1861 w Witorożu (Podlasie), zm. 26 I 1944 w Krakowie, brat Antoniego, historyk literatury, krytyk, pedagog. Studiował na Uniw. Lwow., uczeń R. Piłata. Pracował jako nauczyciel, nast. dyr. gimnazjum w Krakowie. Ogłosił kilkadziesiąt prac z zakresu pedagogiki i literatury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAZANOWSKI ANTONI

  MAZANOWSKI ANTONI, ur. 10 VIII 1858 w Horostycie (Podlasie), zm. 24 XI 1916 w Krakowie, brat Mikołaja, historyk literatury, krytyk, pedagog. W 1879-84 studiował filologię pol. i klas. na uniw. we Lwowie, a nast. w Monachium i Bazylei; od 1891 był nauczycielem gimn. we Lwowie, Stryju, Podgórzu, od 1902 w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAYKOWSKI STANISŁAW

  MAYKOWSKI STANISŁAW, ur. 18 VI 1880 w Oświęcimiu, zm. 29 III 1961 w Krakowie, poeta, krytyk lit., pedagog. Po studiach polonist. i filoz. na UJ i Uniw. Lwow. nauczyciel gimn., gł. we Lwowie; ok. 1922 czynny w życiu kult. Poznania. Wspólnie z J. Balickim wydawał od 1926 wypisy szkolne o wybitnych walorach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAYENOWA MARIA RENATA

  MAYENOWA MARIA RENATA, ur. 2 VI 1910 w Białymstoku, teoretyk literatury. W 1928-32 studiowała filologię pol. w USB, m. in. pod kierunkiem M. Kridla, nast. nauczycielka gimn. w Wilnie, 1940-41 asystent Uniw. Wil., 1946-48 kontynuowała studia w Pradze. Współzał. IBL PAN, kier. działu historii pol. języka...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt

Do góry