Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  BREDA

  Miasto w płn. Brabancji (płd.-zach. Holandia), oblegane przez Hiszpanów niemal przez rok. Po upływie zawieszenia broni, zawartego przez Filipa IV Hiszpańskiego z Holendrami, dowódca wojsk hiszp., kondotier wł. Ambrogio Spinola, zdobył w 1625 bronione przez Maurycego Orańskiego miasto.

  Książę Fryderyk...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Boryslaw Dodano /06.03.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BREDA

  Miasto w płn. Brabancji (płd.-zach. Holandia), oblegane przez Hiszpanów niemal przez rok. Po upływie zawieszenia broni, zawartego przez Filipa IV Hiszpańskiego z Holendrami, dowódca wojsk hiszp., kondotier wł. Ambrogio Spinola, zdobył w 1625 bronione przez Maurycego Orańskiego miasto.

  Książę Fryderyk...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Boryslaw Dodano /06.03.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAT

  Najbliższy krewny w linii bocznej; zakonnik, mnich, nie mający święceń kapłańskich, brat-laik (w przeciwieństwie do zakonnika-kapłana, zwanego zwykle ojcem); członek bractwa a. ugrupowania religijnego; por. Krew (Braterstwo krwi). Bracia czescy ruch religijno-społeczny w Czechach od połowy XV w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Boryslaw Dodano /06.03.2012 Znaków /3 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAT

  Najbliższy krewny w linii bocznej; zakonnik, mnich, nie mający święceń kapłańskich, brat-laik (w przeciwieństwie do zakonnika-kapłana, zwanego zwykle ojcem); członek bractwa a. ugrupowania religijnego; por. Krew (Braterstwo krwi). Bracia czescy ruch religijno-społeczny w Czechach od połowy XV w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Boryslaw Dodano /06.03.2012 Znaków /3 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANKA

  Dawn. kobieta wzięta do niewoli (r.ż. od braniec); dawn. przymusowy pobór do wojska, zwł. zarządzony z inicjatywy Aleksandra Wielopolskiego 6 X 1862 w Królestwie Polskim pobór do wojska carskiego wg imiennej listy spośród osób politycznie podejrzanych, który przyspieszył wybuch powstania styczniowego; zaciąg...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Boryslaw Dodano /06.03.2012 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANKA

  Dawn. kobieta wzięta do niewoli (r.ż. od braniec); dawn. przymusowy pobór do wojska, zwł. zarządzony z inicjatywy Aleksandra Wielopolskiego 6 X 1862 w Królestwie Polskim pobór do wojska carskiego wg imiennej listy spośród osób politycznie podejrzanych, który przyspieszył wybuch powstania styczniowego; zaciąg...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Boryslaw Dodano /06.03.2012 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANDT Isabella

  Pierwsza żona Rubensa, którą poślubił w 1609, zmarła w 1627. Pozowała do kilku jego najświetniejszych portretów, np. Autoportret z żoną, 1609-10; por. Fourment Helena.

  Rubens i Izabella Brandt obraz (ok. 1609) Rubensa, Monachium, St. Pinakoteka. Izabella Brandt portret Rubensa, Florencja...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Boryslaw Dodano /06.03.2012 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANDT Isabella

  Pierwsza żona Rubensa, którą poślubił w 1609, zmarła w 1627. Pozowała do kilku jego najświetniejszych portretów, np. Autoportret z żoną, 1609-10; por. Fourment Helena.

  Rubens i Izabella Brandt obraz (ok. 1609) Rubensa, Monachium, St. Pinakoteka. Izabella Brandt portret Rubensa, Florencja...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Boryslaw Dodano /06.03.2012 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANDENBURGIA

  Kraina historyczna obejmująca część Niziny Niemieckiej między Odrą a Łabą (środk. część NRD), dawna ziemia Słowian połabskich, zdobyta w 1157 przez Niemców. Brama Brandenburska zob. Brama. Brandenburczycy w Czechach, czes. Branibofi w Cechdch, opera (Praga 1866) Bedricha Smetany; libretto: K...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Boryslaw Dodano /06.03.2012 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANDENBURGIA

  Kraina historyczna obejmująca część Niziny Niemieckiej między Odrą a Łabą (środk. część NRD), dawna ziemia Słowian połabskich, zdobyta w 1157 przez Niemców. Brama Brandenburska zob. Brama. Brandenburczycy w Czechach, czes. Branibofi w Cechdch, opera (Praga 1866) Bedricha Smetany; libretto: K...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Boryslaw Dodano /06.03.2012 Znaków /603

  praca w formacie txt

Do góry