Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  MIĘSOPUSTNA KOMEDIA, utwór dram.

  MIĘSOPUSTNA KOMEDIA, utwór dram. związany z tradycją zabaw w okresie karnawału, a zwł. podczas jego ostatnich dni, zw. w Polsce mięsopustem, zapustami lub ostatkami. Tradycja ta ma bogatą literaturę, sięgającą korzeniami starożytności, której ślady dotrwały w pieśniach czy oracjach do dnia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZYRZECKI ARTUR

  MIĘDZYRZECKI ARTUR, ur. 6 XI 1922 w Warszawie, poeta, prozaik, eseista i tłumacz. Po ukończeniu gimn. we Lwowie (1939) przebywał 1940-42 w ZSRR, nast. służył w pol. formacjach wojsk, na Bliskim Wschodzie; brał udział w kampanii wł. 1944, m. in. w bitwie pod Monte Cassino. W1946-49 w Paryżu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /2 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIESZANINY OBYCZAJOWE

  MIESZANINY OBYCZAJOWE, zbiór różnorodnych tematycznie i gatunkowo prac H. Rzewuskiego, wyd. pod pseud. Jarosz Bejła w Wilnie 1841-43, t. 1-2. Obok szkiców, obrazków i scenek obycz. obejmuje rozważania dot. podstawowych kwestii bytu narodowego (m. in. w t.1 Przyszłość, Szlachectwo, Filozofia narodowa, Poezja...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIESIĘCZNIK LITERATURY I SZTUKI

  MIESIĘCZNIK LITERATURY I SZTUKI, czasopismo wyd. w Warszawie 1934-36 przez Związek Nauczycielstwa Pol. pod red. J. Czechowicza. Skupiało pisarzy-nauczycieli, zajmowało się życiem artyst. środowisk prowincjonalnych, omawiało zagadnienia eur. literatury i sztuki. Pod kierunkiem red. naczelnego stało się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIESIĘCZNIK LITERACKI I ARTYSTYCZNY

  MIESIĘCZNIK LITERACKI I ARTYSTYCZNY, czasopismo poświęcone literaturze i sztuce, wyd. w Krakowie 1911 przez A. Rippera, pod red. J.H. Retingera. Pismo o wysokim poziomie graficznym (ilustracje m. in. K. Sichulskiego, L. Wyczółkowskiego, S. Wyspiańskiego), prezentowało „uznaną" literaturę modernist...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /1 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIESIĘCZNIK LITERACKI, czasopismo społ.-lit.

  MIESIĘCZNIK LITERACKI, czasopismo społ.-lit., wyd. w Warszawie od 1966; red. W. Sokorski, zastępca red. A. Lam. Zamieszcza prozę, poezję, eseje i dyskusje o literaturze i sztuce współcz., a także o jej źródłach rewol. i awangardowych, doroczne przeglądy literatury świat. Forum, art. z zakresu nowszej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIESIĘCZNIK LITERACKI, konspiracyjny miesięcznik lit.

  MIESIĘCZNIK LITERACKI, konspiracyjny miesięcznik lit., wyd. w Krakowie od listopada 1942 do czerwca 1943 przez grupę pisarzy związanych z chrześc.-demokr. organizacją Unia pod red. T. Kwiatkowskiego i W. Żukrowskiego. W siedmiu zeszytach pisma ogłoszono m. in. nowe utwory poet. K.K. Baczyńskiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIESIĘCZNIK LITERACKI, czasopismo społ.-kult.

  MIESIĘCZNIK LITERACKI, czasopismo społ.-kult., wyd. w Warszawie 1929-31 pod red. A.Wata i zespołu, w którym znaleźli się dawni współpracownicy —» „Dźwigni": A. Stawar, J. Hempel, S.R. Stande, W. Broniewski. Nieoficjalny organ KPP, odegrał ważną rolę w dziejach lewicowej publicystyki lit. okresu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIEROSŁAWSKI LUDWIK

  MIEROSŁAWSKI LUDWIK, ur. 17 I 1814 w Nemours, zm. 22 XI 1878 w Paryżu, działacz polit., dowódca wojsk., publicysta, historyk wojskowości, poeta. Po upadku powstania 1830-31, w którym brał udział, przebywał we Francji, od 1836 w Paryżu, gdzie obracał się początkowo w środowisku lit.; znał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /1 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIER WOJCIECH (ALBERT), hrabia

  MIER WOJCIECH (ALBERT), hrabia, ur. ok. 1757 (?), zm. 22 VIII 1832 w Kętach, poeta, tłumacz. Związany z antykról. opozycją magnacką (m. in. z I. i S.K. Potockimi), nast. targowiczanin, znany w świecie lit. Warszawy z kąśliwego dowcipu, próżności i drażliwości, jest bohaterem licznych anegdot; kpił...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /1 416

  praca w formacie txt

Do góry