Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  CERKIEW

  Dawn. kościół, świątynia chrześc., również rz.-kat.; obecnie tylko świątynia obrządku wschodniego: prawosławna a. greckokatolicka; hierarchiczna organizacja kościelna obrządku wsch.

  Przykłady nazewnictwa: ławra, stawropigiawielki klasztor, archimandryta - przełożony kilku klasztorów; ihumen -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Liberat Dodano /07.03.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERKIEW

  Dawn. kościół, świątynia chrześc., również rz.-kat.; obecnie tylko świątynia obrządku wschodniego: prawosławna a. greckokatolicka; hierarchiczna organizacja kościelna obrządku wsch.

  Przykłady nazewnictwa: ławra, stawropigiawielki klasztor, archimandryta - przełożony kilku klasztorów; ihumen -...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Liberat Dodano /07.03.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEP

  Prymitywne narzędzie do ręcznego młócenia zboża w kształcie zakrzywionego kija a. udoskonalone, dwudzielne, złożone z długiej drewnianej rączki (dzierżaka) brzozowej a. leszczynowej i krótkiego kija (bijaka) dębowego, grabowego a. wiązowego, połączonych ze sobą wiązaniem rzemiennym różnych typów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Liberat Dodano /07.03.2012 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEP

  Prymitywne narzędzie do ręcznego młócenia zboża w kształcie zakrzywionego kija a. udoskonalone, dwudzielne, złożone z długiej drewnianej rączki (dzierżaka) brzozowej a. leszczynowej i krótkiego kija (bijaka) dębowego, grabowego a. wiązowego, połączonych ze sobą wiązaniem rzemiennym różnych typów...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Liberat Dodano /07.03.2012 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEPER

  Reg. podhalański lekceważąco o człowieku z dolin (w przeciwieństwie do górala); wsch. słowac., 'teraz', pierw, góralskie określenie robotników słowackich, używających często tego wyrazu.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Liberat Dodano /07.03.2012 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEPER

  Reg. podhalański lekceważąco o człowieku z dolin (w przeciwieństwie do górala); wsch. słowac., 'teraz', pierw, góralskie określenie robotników słowackich, używających często tego wyrazu.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Liberat Dodano /07.03.2012 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENZURA

  Kontrola, zwł. państwowa, pod względem politycznym, obyczajowym, moralnym itp. publikacji, widowisk, programów RTV; urząd sprawujący tę kontrolę; cenzurka, dawn. świadectwo szkolne; cenzura kościelna, kara poprawcza (ekskomunika, interdykt, suspensa); ocena zgodności treści książki a. innej publikacji...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Liberat Dodano /07.03.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENZURA

  Kontrola, zwł. państwowa, pod względem politycznym, obyczajowym, moralnym itp. publikacji, widowisk, programów RTV; urząd sprawujący tę kontrolę; cenzurka, dawn. świadectwo szkolne; cenzura kościelna, kara poprawcza (ekskomunika, interdykt, suspensa); ocena zgodności treści książki a. innej publikacji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Liberat Dodano /07.03.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTYM

  Setna część franka francuskiego, belgijskiego i szwajcarskiego (w nm. Szwajcarii - Rappeń)\ z fr. centime od cent 'sto'.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Liberat Dodano /06.03.2012 Znaków /124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTYM

  Setna część franka francuskiego, belgijskiego i szwajcarskiego (w nm. Szwajcarii - Rappeń)\ z fr. centime od cent 'sto'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Liberat Dodano /06.03.2012 Znaków /124

  praca w formacie txt

Do góry