Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  CHOCIM

  Miasto nad Dniestrem, w płd.-zach, Ukr. SRR; 2 IX- 9 X 1621 obrona obozu warownego przez armię polską (35 000 żołnierzy) pod dowództwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza (od 23 IX, gdy Chodkiewicz zachorował, dowodził regimentarz Stanisław Lubomirski) i przez wojska kozackie (30 000), dowodzone przez hetmana...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOCIM

  Miasto nad Dniestrem, w płd.-zach, Ukr. SRR; 2 IX- 9 X 1621 obrona obozu warownego przez armię polską (35 000 żołnierzy) pod dowództwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza (od 23 IX, gdy Chodkiewicz zachorował, dowodził regimentarz Stanisław Lubomirski) i przez wojska kozackie (30 000), dowodzone przez hetmana...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHMUROKUKUŁKOWO

  Gr. Nephelokokkygia, gród napowietrzny z komedii Ptaki (zob.) Arystofanesa.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /82

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHMUROKUKUŁKOWO

  Gr. Nephelokokkygia, gród napowietrzny z komedii Ptaki (zob.) Arystofanesa.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /82

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOCHLA

  Warząchew, duża, drewniana, okrągła łyżka o długim trzonku; czerpak; z łac. cochlea 'ślimak; przedmiot przypominający muszlę ślimaka'.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOCHLA

  Warząchew, duża, drewniana, okrągła łyżka o długim trzonku; czerpak; z łac. cochlea 'ślimak; przedmiot przypominający muszlę ślimaka'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHMIELECKI Stefan

  Słynny wódz polski XVII w., pogromca Tatarów, odkrywca właściwej taktyki walki z nimi, uwielbiany przez polską i ruską ludność kresową, temat pieśni, podań i legend, którego imieniem tatarskie matki straszyły dzieci. Choć pochodził z drobnej szlachty, został, regimentarzem, następnie naczelnym wodzem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHMIELECKI Stefan

  Słynny wódz polski XVII w., pogromca Tatarów, odkrywca właściwej taktyki walki z nimi, uwielbiany przez polską i ruską ludność kresową, temat pieśni, podań i legend, którego imieniem tatarskie matki straszyły dzieci. Choć pochodził z drobnej szlachty, został, regimentarzem, następnie naczelnym wodzem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHŁOPIEC DUSZĄCY GĘŚ

  Zaginiona rzeźba gr. dłuta Boetosa z Chalkedonu (ok. 250-220 pne.); kopia rzymska, Monachium; nowożytny odlew, brąz, Warszawa, Muz. Nar.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHŁOPIEC DUSZĄCY GĘŚ

  Zaginiona rzeźba gr. dłuta Boetosa z Chalkedonu (ok. 250-220 pne.); kopia rzymska, Monachium; nowożytny odlew, brąz, Warszawa, Muz. Nar.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /140

  praca w formacie txt

Do góry