Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  MONITOR, najważniejsze czasopismo społ.-polit. oświecenia pol.

  MONITOR (na niektórych kartach tyt. rocznika 1765 „M. Warszawski"), najważniejsze czasopismo społ.-polit. oświecenia pol., wyd. w Warszawie 2 razy (pierwsze 6 nrów raz) w tygodniu 21 (16?) III 1765-31 XII 1785 przez W. Mitzlera de Kolof, 1778-83 Drukarnię Korpusu Kadetów, 1784-85 P. Dufoura; rozprowadzane...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /4 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONITA POLITICO-MORALIA

  MONITA POLITICO-MORALIA, zbiór 374 aforyzmów A.M. Fredry, napisanych po łacinie, wyd. w Gdańsku 1664, przekł. pol. J.I. Jankowskiego, pt. Przestrogi polityczno-obyczajowe, w Wilnie 1781. Stanowią swego rodzaju rozwinięcie i pogłębienie —> Przysłów mów potocznych (choć tekstowo od nich niezależne)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONDSCHEIN JÓZEF GABRIEL, pseud. Andrzej Chmurny

  MONDSCHEIN JÓZEF GABRIEL, pseud. Andrzej Chmurny, ur. 15 III 1883 w Siedlcach, zm. 14 XI 1961 w St. Tropez (Francja), poeta, tłumacz, publicysta. Związany z ruchem socjalist., współpracował z wieloma pismami krajowymi i polonijnymi. Po I wojnie świat, przez pewien czas przebywał na Śląsku Ciesz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONACHOMACHIA, czyli Wojna mnichów

  MONACHOMACHIA, czyli Wojna mnichów, poemat heroikomiczny I. Krasickiego, powst. prawdop. w Berlinie (wg lit. legendy w poczdamskim apartamencie Woltera) między k. 1776 a wiosną 1777 (wg T. Mikulskiego 1778, wg J. Kleinera i R. Wierzbowskiego przed wiosną 1776); 1778 ukazały się dwie bardzo niepoprawne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /3 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOMUS, tygodnik humoryst.

  MOMUS, tygodnik humoryst., wyd. w Warszawie jako dodatek do -> „Wandy" 3 VI-23 XII 1820, kontynuowany pt. „Pot-pourri" I-IX 1821, red. i zapełniany przez A. Żółkowskiego. Chwytając na gorąco nastroje i wydarzenia w kraju i za granicą, redaktor posługiwał się małymi formami humoryst. i satyr.:...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOLSKI MARCIN

  MOLSKI MARCIN, ur. 1752 w Rokietnicy (Poznańskie), zm. 13 IV 1822 w Warszawie, poeta. Uczestnik konfederacji barskiej i powstania 1794, osiadł ok. 1800 w Warszawie. Ostatni z „winszujących wierszopisów" (wg określenia K. Brodzińskiego, który zresztą cenił twórczość M.), wolny jednak od interesownego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOLNAR ISTVAN

  MOLNAR ISTVAN, ur. 25 XI 1941 w Beregszasz, węg. slawista, badacz związków lit. węgiersko-polskich. Studiował filologię węg. i ros. na uniw. w Debreczynie, nast. filologię pol. na UMCS w Lublinie (ukończ. 1966). od 1968 związany z uniw. debreczyńskim, początkowo jako lektor języka pol. i ros.; 1971...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOLLER HENRYK

  MOLLER HENRYK, ur. 1528 w Witzenhausen (Hesja), zm. 18 II 1567 w Gdańsku, poeta pochodzenia niem., całą swą twórczością związany z Pomorzem Gdańskim. Studiował w kilku uniw. (Frankfurt nad Odrą, Królewiec, Wittenberga); 1551-54 był prof. poezji w gimn. w —» Chełmnie, gdzie zabiegał o reorganizację...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOI ZNAJOMI, tom nowel M. Konopnickiej

  MOI ZNAJOMI, tom nowel M. Konopnickiej, zawierający 13 utworów, prwdr. w czasopismach 1887-89, wyd. całości w Warszawie 1890. Opatrzony epigrafem z —> Imaginy („O, gdybynie wy, proste, wierne dusze, Com was znalazła, jak się skarb znajduje..."), jest świadectwem pełnej krystalizacji nowelistycznego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOI WSPÓŁCZEŚNI, pamiętnik S. Przybyszewskiego

  MOI WSPÓŁCZEŚNI, pamiętnik S. Przybyszewskiego, cz. 1. Wśród obcych, prwdr. w „Tygodniku Ilustr." 1924 i „Rzeczypospolitej" 1925, wyd. os. w Warszawie 1928, cz. 2 Wśród swoich nie ukończ., wyd. pośm. w Warszawie 1930. Autor tworzył tu własną legendę, próbował wytłumaczyć i rehabilitować własne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt

Do góry