Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  CIEMNOGRÓD

  Miejsce, gdzie panuje ciemnota i zabobon; nazwa spopularyzowana przez tytuł powieści satyrycznej Podróż do Ciemnogrodu (1820) Stanisława Kostki Potockiego, pełnej aluzji do ówczesnej sytuacji w Polsce.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIEMNOŚCI

  Ciemności były nad głębokością, łac. tenebrae erant super faciem abyssi, Wulgata, Gen., 1,2.Ciemności kryją ziemię tytuł powieści (1957) Jerzego Andrzejewskiego, zaczerpnięty z Prologu Dziadów części III, 61-64, Mickiewicza:

  Zaszło słońce, wołają astronomy z wieży, Ale dlaczego zaszło, nikt...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIEMNOŚCI

  Ciemności były nad głębokością, łac. tenebrae erant super faciem abyssi, Wulgata, Gen., 1,2.Ciemności kryją ziemię tytuł powieści (1957) Jerzego Andrzejewskiego, zaczerpnięty z Prologu Dziadów części III, 61-64, Mickiewicza:

  Zaszło słońce, wołają astronomy z wieży, Ale dlaczego zaszło, nikt...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORSKA NAWIGACJA DO LUBEKA... w R.P. 1651 czyniona

  MORSKA NAWIGACJA DO LUBEKA... w R.P. 1651 czyniona, poemat M. Borzymowskiego, wyd. w Lublinie 1662, pierwszy pol. utwór marynistyczny i zarazem jedna z najwybitniejszych powieści staropolskich. Wiersz dedykacyjny wskazuje na wzór Eneidy (dostępnej w przekł. A. Kochanowskiego 1590). Zrąb narracji stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORGENBESSER ALEKSANDER

  MORGENBESSER ALEKSANDER, ur. 1816 w Jarosławiu, zm. 10 II 1893 w Czerniowcach, poeta. W czasie studiów prawniczych we Lwowie uczestniczył w tajnych związkach studenckich; podczas pobytu w więzieniu austr. 1841-45 napisał poemat heroikomiczny Obrona Sokołowa (wyd. 1854), wielokrotnie wznawiany, bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORITURI. Powieść

  MORITURI. Powieść, powieść J. I. Kraszewskiego, prwdr. w „Tygodniku Ilustr." 1872-73, wyd. os. w Warszawie 1874, t. 1-2, dedykowana synowi Janowi. Oś fabuły stanowi upadek książęcego rodu Brańskich, spowodowany wprawdzie bezpośrednio zemstą osobistą dawnego służącego, ale przedstawiony jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORCINEK GUSTAW

  MORCINEK GUSTAW, ur. 25 VIII 1891 w Karwinie (Śląsk Ciesz.), zm. 20 XII 1963 w Krakowie, prozaik.. Pochodził z rodziny robotniczej. Początkowo pracował jako górnik, 1914 ukończył seminarium nauczycielskie TSL w Białej. Czynny w akcji plebiscytowej na Śląsku Cieszyńskim. W 1920-36 nauczyciel w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /4 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORAWSKI STANISŁAW

  MORAWSKI STANISŁAW, ur. 22 VII 1802 w Mickunach pod Wilnem, zm. 6 X 1853 w Ustroniu (Trockie), pamiętnikarz. Pochodził z bogatej rodziny szlach.; studiując 1818-23 medycynę na Uniw. Wil. był czł. Zw. Przyjaciół i filaretą; 1827 i 1829-38 przebywał w Rosji, przeważnie w Petersburgu, gdzie utrzymywał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORAWSKI KAZIMIERZ

  MORAWSKI KAZIMIERZ, ur. 29 I 1852 w Jurkowie (Wielkopolska), zm. 27 VIII 1925 w Krakowie, filolog klas., badacz literatury i kultury pol. renesansu. Po studiach na uniw. berlińskim od 1878 docent UJ, od 1880 prof. tejże uczelni, 1918-25 prezes PAU. Autor najobszerniejszej pol. Historii literatury rzymskiej (t...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /2 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORAWSKI FRANCISZEK, DZIERŻYKRAJ

  MORAWSKI FRANCISZEK, DZIERŻYKRAJ, ur. 2 IV 1783 w Pudliszkach (Poznańskie), zm. 12 XII 1861 w Luboni (tamże), wojskowy, poeta, krytyk teatr., tłumacz. Ukończył studia prawne we Frankfurcie nad Odrą, gdzie zetknął się z nowymi prądami w literaturze niem. (m. in. z pismami A. W. Schlegla, który wywarł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /2 977

  praca w formacie txt

Do góry