Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  MROŻEK SŁAWOMIR

  MROŻEK SŁAWOMIR, ur. 26 VI 1930 w Borzęcinie (Krakowskie). Dramatopisarz, prozaik i satyryk. Debiutował 1950 reportażem Młode miasto („Przekrój"). Współpracował z eksperymentalnym teatrem studenckim Bim-Bom w Gdańsku. Czł. redakcji „Dziennika Pol." (1950-54). Prowadził parodystyczną rubrykę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /7 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MRONGOWIUSZ, Mrongovius, Mrągowiusz, KRZYSZTOF CELESTYN

  MRONGOWIUSZ, Mrongovius, Mrągowiusz, KRZYSZTOF CELESTYN, ur. 19 VII 1764 w Olsztynku, zm. 3 VI 1855 w Gdańsku, językoznawca, leksykograf, tłumacz, pierwszy badacz języka i folkloru Kaszubów, obrońca języka pol. na Mazurach. Syn pastora, po studiach teol. i filol. w Królewcu został tamże nauczycielem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MÓJ ŚWIAT. Pieśni na gęśliczkach i malowanki na szkle

  MÓJ ŚWIAT. Pieśni na gęśliczkach i malowanki na szkle, ostatni zbiór wierszy J. Kasprowicza, powst. 1924-26, w okresie śmiertelnej choroby poety, wyd. w Warszawie 1926. M. ś. jest najznakomitszym wyrazem nurtującej twórczość Kasprowicza od 1902 tendencji prymitywistycznej, która w l. dwudziestych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOWA ZALEŻNA, oratio obliqua (łac.)

  MOWA ZALEŻNA, oratio obliqua (łac.), jeden z trzech głównych - obok mowy niezależnej i mowy pozornie zależnej - sposobów przytaczania wypowiedzi postaci w przekazie narracyjnym (—» narracja), zakładający całkowite składniowe podporządkowanie słów postaci kontekstowi narracyjnemu. Opowiadacz w takim...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOWA POZORNIE ZALEŻNA

  MOWA POZORNIE ZALEŻNA, jeden z trzech głównych - obok mowy niezależnej i mowy zależnej - sposobów przytaczania wypowiedzi postaci w przekazie narracyjnym (—> narracja), polegający na zacieraniu granicy między opowiadaniem a wypowiedziami w jego obrębie przytaczanymi. Charakteryzuje go zamierzone...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /2 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOWA NIEZALEŻNA, oratio recta (łac.)

  MOWA NIEZALEŻNA, oratio recta (łac.), jeden z trzech głównych - obok mowy zależnej i mowy pozornie zależnej -sposobów przytaczania wypowiedzi postaci w przekazie narracyjnym (—> narracja), oznaczający składniową i gram. niezawisłość słow przytaczanych od kontekstu narracyjnego; są one odtwarzane...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYW LITERACKI

  MOTYW, elementarna - dająca się analitycznie wyodrębnić - jednostka konstrukcyjna świata przedstawionego w utworze, jego składnik pierwiastkowy: zdarzenie, przedmiot, sytuacja, przeżycie itp. M. podlegają w dziele określonym zasadom kombinacji, wchodząc między sobą w związki czasowe, przestrzenne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /2 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYL. Pismo periodyczne tygodniowe

  MOTYL. Pismo periodyczne tygodniowe, tygodnik rozrywko-wo-literacki, wyd. w Warszawie 1 III 1828 - 5 II 1831 (do maja 1828 2 razy w tygodniu) przez W.R. Druckiego-Lubeckiego. W walce romantyków z klasykami opowiedział się po stronie nowej szkoły lit. (choć zamieszczał też utwory K. Koźmiana, F...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTTY (JAN) MARCELI

  MOTTY (JAN) MARCELI, ur. 5 VI 1818 w Poznaniu, zm. 17 I 1898 tamże, nauczyciel, filolog, felietonista. Syn spolonizowanego Francuza, studiował filologię w Berlinie 1836-40 i Paryżu 1842-43. Pracę nauczycielską, podjętą 1843 w pozn. gimnazjum Marii Magdaleny, przerwano 1846 usunięcie (wraz z kilkoma...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTTO, epigraf

  MOTTO, epigraf, cytat postawiony przed tekstem utworu lub jego fragmentu (np. rozdziału w powieści czy pieśni w poemacie), oświetlający zamysł autora, cechy charakterystyczne rozwijanego przezeń tematu lub ideologii dzieła. Umieszczając m. pisarz daje często klucz do znaczeń swego utworu, a zarazem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /623

  praca w formacie txt

Do góry