Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  CONCERTO GROSSO

  (wym. konczęrto) Typ koncertu barokowego, wykonywanego przez grupę instrumentów solowych (zazw. skrzypce, wiolonczela, klawesyn), prowadzących kontrastujący dialog z orkiestrą, złożonego z kilku części; zapoczątkowany przez Arcangela Corellego, rozwinięty przez Vivaldiego, Handla i Bacha; zob...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hermenegild Dodano /08.03.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYŚLIWSKI WIESŁAW

  MYŚLIWSKI WIESŁAW, ur. 25 III 1932 w Dwikozach pod Sandomierzem, powieściopisarz. Absolwent filologii pol. na KUL, od 1975 redaktor kwart. „Regiony". Twórczość związał z tematem wiejskim, odbiegając, dzięki odkrywczości jego ujęcia, od tradycji literackich. Operując realiami społ.-hist...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /07.03.2012 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYŚLI NIEUCZESANE, cykl aforyzmów S. J. Leca

  MYŚLI NIEUCZESANE, cykl aforyzmów S. J. Leca, druk. od 1954 w kilku czasopismach (m. in. w „Przeglądzie Kult." i „Dialogu"), wyd- os. w Krakowie 1957 (wyd 6 rozsz. t. 1-2 1977). Pisarz ożywił gatunek lit. o tradycjach dawnych i szacownych (> sentencja),.ale w literaturze pol. występujący dość rzadko...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /07.03.2012 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYŚL POLSKA, miesięcznik poświęcony sprawom polit., społ. i lit.-artyst.

  MYŚL POLSKA, miesięcznik poświęcony sprawom polit., społ. i lit.-artyst., wyd. nieregularnie w Warszawie 1914-18; wydawca i red. W. Orłowski, od 1915 J. Mortkowicz. W prospekcie pisma akcentowano bezpartyjność, obronę zasad nar., hasła postępu i kultury, walkę z oportunizmem, marazmem i ugodą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /07.03.2012 Znaków /1 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYMER FRANCISZEK, Leomontanus Silesius

  MYMER FRANCISZEK, Leomontanus Silesius, ur. ok. 1500 we Lwówku (D. Śląsk), zm. po 1564, tłumacz, poeta, leksykograf, wydawca. Pisał w języku łac., niem., polskim. Mieszczanin, krewny Scharffenbergów, od 1519 studiował w Akad. Krak. (1531 magisterium); 1531 przez semestr wykładał Tristia Owidiusza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /07.03.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYSZEIS, Myszeidos pieśni X

  MYSZEIS, Myszeidos pieśni X, poemat heroikomiczny I Krasickiego, powst. 1774, wyd. w Warszawie 1775, z wierszowaną dedykacją królowi, wznów. 1778 i 1780. Bliski nie tyle staroż. wzorowi Batrachomiomachii, ile heroikomice franc. XVII-XVIII w., przede wszystkim zaś poematom L. Ariosta (kapryśny tok narracji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /07.03.2012 Znaków /2 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYLIUS JAN

  MYLIUS JAN, zm. 1575 w Jenie, wędrowny poeta humanista, przebywający przez czas dłuższy w Polsce i wiążący z nią swoją twórczość. Pochodził z Liebenrothen w Turyngii; w czasie studiów w Akad. Krak. (1560-62) wyróżniał się znajomością języków klas. i zdolnościami poetyckimi. Guwerner w domach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /07.03.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYKOLAITIS-PUTINAS VINCAS

  MYKOLAITIS-PUTINAS VINCAS, ur. 6 I 1893 we wsi Pilotiś-kes (obecnie rejon Prienai), zm. 7 VI 1967 w Kaćergine pod Kownem, litew. poeta, prozaik, historyk literatury i krytyk, tłumacz i popularyzator literatury polskiej. Pochodził z rodziny chłopskiej. W 1915-17 studiował w Akad. Duchownej w Petersburgu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /07.03.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYJAK, Myjkowski, JAN

  MYJAK, Myjkowski, JAN, ur. 1849 w Zagórzynie (Sądecczyzna), zm. 23 VII 1927 w Lichwinie pod Tuchowem, poeta ludowy. Ukończył szkołę ludową. Działacz Zw. Stronnictwa Chłopskiego, od 1903 PSL. Obok pracy na roli gł. pasją M. była twórczość poet., której tematyka i charakter wyrastały z doświadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /07.03.2012 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUZEUM NARODOWE POLSKIE W RAPPERSWILU

  MUZEUM NARODOWE POLSKIE W RAPPERSWILU, placówka powst. 1869-70 z fundacji W. E. Platera w odrestaurowanym zamku średniow. nad Jez. Zurychskim w m. Rapperswil (kanton St. Gallen w pn. Szwajcarii). Muzeum wraz z biblioteką gromadziło zbiory dot. dziejów emigracji po obu powstaniach; posiadało zwł. bogate...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /07.03.2012 Znaków /3 511

  praca w formacie txt

Do góry