Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  CYRUS II STARSZY (Wielki)

  Gr. Kyros, pers. Kurush, król perski od 550 pne., z dynastii Achenienidów, założyciel państwa perskiego. Podbił Medię, Lidię, zajął Babilonię, Asyrię, Syrię i Palestynę. Całym swym państwem rządził mądrze i lolerancyjnie, pokonanym okazywał łaskę, na zdobywanych ziemiach witano go jak...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /2 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRULIK

  Dawn. balwierz, felczer, golibroda; z łac. chirurgicus z gr. cheirourgós 'rękodzielnik'. Cyrulik sewilski, fr. Le barbier de Seville, komedia prozą (Paryż 1775, wyd. pol. 1780, wyst. pol. Warszawa 1781) Beaumarchais'go (nosząca podtytuł: Daremna przezorność).

  Bartolo, doktor i stary zrzęda, jest opiekunem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRULIK

  Dawn. balwierz, felczer, golibroda; z łac. chirurgicus z gr. cheirourgós 'rękodzielnik'. Cyrulik sewilski, fr. Le barbier de Seville, komedia prozą (Paryż 1775, wyd. pol. 1780, wyst. pol. Warszawa 1781) Beaumarchais'go (nosząca podtytuł: Daremna przezorność).

  Bartolo, doktor i stary zrzęda, jest opiekunem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYROGRAF

  Przest. (dziś żart.) własnoręczne zobowiązanie na piśmie; w bajkach i lit. zazw. pakt, kontrakt spisany z diabłem, oddający mu duszę po śmierci w zamian za różne dobra materialne a. duchowe za życia; ze śrdw. łac. cirographum.

  Jeśli na to się ośmielisz,

  Dla znaku, że zaszłą zgoda,

  Nasz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRKUŁ

  Dawn. część obszaru większego miasta, okręg; zarząd dzielnicy, obwodu, okręgu; (w b. zaborze ros.) komisariat policji; z łac. circulus 'koło; obwód'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYROGRAF

  Przest. (dziś żart.) własnoręczne zobowiązanie na piśmie; w bajkach i lit. zazw. pakt, kontrakt spisany z diabłem, oddający mu duszę po śmierci w zamian za różne dobra materialne a. duchowe za życia; ze śrdw. łac. cirographum.

  Jeśli na to się ośmielisz,

  Dla znaku, że zaszłą zgoda,

  Nasz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRKUŁ

  Dawn. część obszaru większego miasta, okręg; zarząd dzielnicy, obwodu, okręgu; (w b. zaborze ros.) komisariat policji; z łac. circulus 'koło; obwód'.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRANO DE BERGERAC Savinien

  (wym. berżerąk), 1619-55, Paryżanin, wychowanek College de Beauvais, pisarz, wolnomyśliciel, ateista, kartezjanin, żołnierz, pojedynkowicz, o groteskowej powierzchowności (osławiony nochal), oryginał, o zainteresowaniach naukowych, autor satyrycznych Listów (1654), tragedii Śmierć Agrypiny (1653)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRANO DE BERGERAC Savinien

  (wym. berżerąk), 1619-55, Paryżanin, wychowanek College de Beauvais, pisarz, wolnomyśliciel, ateista, kartezjanin, żołnierz, pojedynkowicz, o groteskowej powierzchowności (osławiony nochal), oryginał, o zainteresowaniach naukowych, autor satyrycznych Listów (1654), tragedii Śmierć Agrypiny (1653)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYNTIA DELIA

  Mit.gr.-rz. przydomki Artemidy (Diany), od jej miejsca urodzenia, góry Cynthus (gr. Kynthos) na wyspie Delos na M. Egejskim.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /131

  praca w formacie txt

Do góry