Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  CZAJKI

  Dawne łodzie kozackie, bardzo szybkie i zwrotne, o dwóch sterach - na dziobie i na rufie, używane przez Kozaków zaporoskich do żeglugi po Dnieprze i do wypraw wojennych na wybrzeża tureckie M. Czarnego; z ukr.

  Nasza czajka szybka, zwrotna [...]

  Jak jaskółka czarna, lotna [...]

  Pięćdziesiąt wioseł w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZACKA Róża

  1876-1961, Prawnuczka Tadeusza Czackiego, franciszkanka, zaniewidziała w 1898, w 1910 założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Warszawie, od 1922 organizowała w Laskach warszawskich warsztaty pracy i szkoły specjalne dla niewidomych.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAJKI

  Dawne łodzie kozackie, bardzo szybkie i zwrotne, o dwóch sterach - na dziobie i na rufie, używane przez Kozaków zaporoskich do żeglugi po Dnieprze i do wypraw wojennych na wybrzeża tureckie M. Czarnego; z ukr.

  Nasza czajka szybka, zwrotna [...]

  Jak jaskółka czarna, lotna [...]

  Pięćdziesiąt wioseł w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZABAN

  Caban, dawn. rosły baran wołoski, wół podolski; pasterz owiec a. wołów; z ukr. czabdn od tur. czoban 'pasterz'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZABAN

  Caban, dawn. rosły baran wołoski, wół podolski; pasterz owiec a. wołów; z ukr. czabdn od tur. czoban 'pasterz'.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYZJOJAN

  Wiersz łaciński o 24 wersach (po 2 na każdy miesiąc), wyliczający święta i patronów skrótami z początkowych sylab nazw i imion wg ich kolejności w miesiącu, zapamiętywany przez żaków i kler, służył jako mnemotechniczna pomoc w braku drukowanego kalendarza od XIII w. (w Polsce od XIV do XVIII w.)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYZJOJAN

  Wiersz łaciński o 24 wersach (po 2 na każdy miesiąc), wyliczający święta i patronów skrótami z początkowych sylab nazw i imion wg ich kolejności w miesiącu, zapamiętywany przez żaków i kler, służył jako mnemotechniczna pomoc w braku drukowanego kalendarza od XIII w. (w Polsce od XIV do XVIII w.)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTRA

  Instrument muz. strunowy szarpany, z kilkudziesięciu (ok. 40) strunami, naciągniętymi na płaskie pudło rezonansowe, używana gł. w XIX w.; z łac. cithara z gr. kithdra

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYWILIZACJA

  Dawcy cywilizacji. Folklor wielu krajów opowiada o ludziach a. bogach, którzy w pradawnych czasach nauczyli ludzkość sztuk, rzemiosł, praktyk religijnych itd. Prometeusz (zob.) był wielkim bohaterem cywilizacyjnym Attyki, Kadmos (zob.) przyniósł naukę czytania i pisania, Triptolemos(zob.), kierowany przez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTRA

  Instrument muz. strunowy szarpany, z kilkudziesięciu (ok. 40) strunami, naciągniętymi na płaskie pudło rezonansowe, używana gł. w XIX w.; z łac. cithara z gr. kithdra

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /174

  praca w formacie txt

Do góry