Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  NAGEL ALOJZY

  NAGEL ALOJZY, ur. 26 V 1930 w Kielnie pod Wejherowem, poeta kaszubski. Ukończył szkołę średnią. W 1953-60 pracownik umysłowy, nast. po częśc. utracie słuchu pracownik fiz.; autor wierszy lirycznych i satyr, w dialekcie kaszubskim, związanych z krajobrazem, tradycją, przeżyciami okupacyjnymi i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAGANOWSKI EDMUND, pseud. E. Działosza

  NAGANOWSKI EDMUND, pseud. E. Działosza, ur. 26 IX 1853 w Gostyniu (Poznańskie), zm. 28 11915 we Lwowie, powieściopisarz, publicysta, zasłużony dla rozwoju pol.-ang. związków kulturalnych. W l. 1884-1902 przebywał w Irlandii i Anglii, skąd przysyłał korespondencje do wielu pism krajowych - warsz., krak...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADWIŚLANIN. Pismo poświęcone nauce i zabawie

  NADWIŚLANIN. Pismo poświęcone nauce i zabawie, tygodnik (przejściowo, 1852, 2 razy w tygodniu) polit. i społ.-oświat., wyd. w Chełmnie 1850-66. Inicjatorem, założycielem i pierwszym red. był I. Łyskowski (do poł. 1851}, nast. redagowali pismo F. Kobyliński, J. Gółkowski, I. Danielewski, C...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADWIŚLANIN. Pamiętnik literaturze poświęcony

  NADWIŚLANIN. Pamiętnik literaturze poświęcony, czasopismo —> Cyganerii warsz., wyd. nieregularnie III 1841-II 1842 (2 t. - 6 nrów), red. przez S. Filleborna (nr 1 z R. Zmorskim). Zamierzone jako pismo młodych, adresowane do młodzieży (dewiza: pochwała młodości z fragmentu dram. Młodzieniec D...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADOLSKI BRONISŁAW

  NADOLSKI BRONISŁAW, ur. 7 IV1903 we Lwowie, historyk literatury. Studia z zakresu filologii pol. i klas. ukończył na UJK (doktorat 1928), później pracował jako nauczyciel gimn. we Lwowie. Czynnie uczestniczył w lwow. życiu nauk-, lit. (współracownik PAU 1934, czł. przybrany TNLw., 1936-37 red...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADODRZE, czasopismo społ.-kult.

  NADODRZE, czasopismo społ.-kult., wyd. w Zielonej Górze od 1957, początkowo jednodniówka, od 1959 miesięcznik, od 1965 dwutygodnik; organ Lubus. Tow. Kultury. Redaktorem nacz. był początkowo T. Jasiński, od 1960 B. Soliński, od 1977 W. Niedźwiecki, od 1978 T. Kajan-Jankowski. N. odegrało rolę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADOBNA PASKWALINA z hiszpańskiego świeżo w polski przemieniona ubiór

  NADOBNA PASKWALINA z hiszpańskiego świeżo w polski przemieniona ubiór, wierszowany romans w 3 „punktach" S. Twardowskiego. Powst. 1652-53, wyd. w Krakowie 1655, z dedykacją dla K. Opalińskiego. Jest to przeróbka nie znanego bliżej utworu, prawdop, z łac. lub wł. przekładu, złożona...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAD POZIOMY, powieść W. Sabowskiego

  NAD POZIOMY, powieść W. Sabowskiego, prwdr. w „Kurierze Warsz." 1887, wyd. os. w Warszawie 1888 pod pseud. Wołody Skiba. Powieść zrodziła się z przeżyć i doświadczeń powstania styczniowego. Pisarz przedstawił dojrzewanie patriot. grupy młodzieży szkolnej w Piotrkowie Trybunalskim, dając bogaty w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAD NIEMNEM, powieść E. Orzeszkowej

  NAD NIEMNEM, powieść E. Orzeszkowej, prwdr. w „Tygodniku Ilustr." 1887, wyd. os. w Warszawie 1888, t. 1-3. Pierwotnie zamierzony tyt. Mezalians (wzmianka w prospekcie „Tygodnika Powsz." na 1885) uległ zmianie wraz z rozszerzeniem horyzontów utworu i nadaniem mu charakteru eposu, nawiązującego do tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /4 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAD GŁĘBIAMI, poetycki traktat filoz. A. Asnyka

  NAD GŁĘBIAMI, poetycki traktat filoz. A. Asnyka, złożony z 30 sonetów; prwdr. poszczególnych wierszy w czasopismach warsz. i pozn. 1883-93, całość wyd. w t. 4 Poezji, Kraków 1894. Cykl stanowi sumę rozważań Asnyka nad istotą wszechświata, życia, człowieka (rozpoczętych w wierszach tatrzańskich)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 787

  praca w formacie txt

Do góry