Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  NASZ KRAJ, tygodnik ilustr.

  NASZ KRAJ, tygodnik ilustr., wyd. we Lwowie 1906-11. Wraz z kolejnymi zmianami red. przechodził rozmaite przeobrażenia: od eklektycznego magazynu, poświęconego w znacznej mierze rozważaniu bohaterskiej przeszłości nar. i walk o niepodległość, opartego gł. na współpracy literatów lwow. (A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARZYMSKI JÓZEF

  NARZYMSKI JÓZEF, ur. 8 II 1839 w Radzikach Małych pod Przasnyszem, zm. 5 VII 1872 w Jaworzu (Śląsk), dramaturg, powieściopisarz. Pochodził z rodu szlach. o tradycjach patriotycznych. W okresie przedpowstaniowym brał udział w ruchu konspiracyjnym, uczestniczył w manifestacjach polit. 1861, czł. Komitetu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /3 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARZECZONA HARAMBASZY. Powieść z dziejów Słowiańszczyzny południowej

  NARZECZONA HARAMBASZY. Powieść z dziejów Słowiańszczyzny południowej, powieść T.T. Jeża, prwdr. w „Tygodniku Ilustr." 1871-72 z podtyt. Powieść z dziejów Serbii, wyd. os. w Warszawie 1882. Fabuła, osnuta na tle wojny austr.-tur., rozpoczyna się 1787, przedstawia stosunki panujące w okupowanej przez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARUSZEWICZ ADAM

  NARUSZEWICZ ADAM, ur. 20 X 1733 na Polesiu, zm. 8 VII 1796 w Janowie Podl., poeta, historyk, tłumacz. Potomek podupadłej rodziny magnackiej, wstąpił 1748 do zakonu jezuitów; studia na Akad. Wil. uzupełniał (po kilkuletniej pracy nauczycielskiej w Wilnie) za granicą (gł. w Lyonie) 1758-62, po czym uczył...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /7 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARRATOR, opowiadacz

  NARRATOR, opowiadacz, podmiot —> narracji, bądź wyraziście kreowany przez autora w roli opowiadającego, bądź pośrednio zarysowujący się w jej toku. N. bywa zróżnicowany w swej wyrazistości (jawny - ukryty, nieokreślony - określony pod pewnymi względami, abstrakcyjny - konkretny). Problematyka...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARRACJA, opowiadanie

  NARRACJA, opowiadanie, wypowiedź relacjonująca uporządkowany przebieg zdarzeń; formułowana zazwyczaj - jako rekonstrukcja minionego przebiegu wypadków - w czasie przeszłym (z wyjątkiem tzw. opowiadania unaoczniającego, które posługuje się czasem teraźniejszym). W utworze fabularnym ( —> fabuła)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARGIELEWICZ TOMASZ

  NARGIELEWICZ TOMASZ, zm. po 6 V 1700 prawdop. we Lwowie, poeta, romansopisarz i nowelista. Wykształcony dominikanin lwow., prowadził wykłady teol.-filoz., m.in. w lwow. studium generale, 1689 przeor w Haliczu. W wyniku zatargu z władzami zakonnymi więziony 1689—92,1700 przeor w Mościskach. Autor kazań...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAPRZÓD PRACĄ, programowy wiersz K. Świdzińskiego

  NAPRZÓD PRACĄ, programowy wiersz K. Świdzińskiego, prwdr. w nrze 1 pisma „Na dziś" 1872, propagujący hasła pozytywistyczne. Autor, uczestnik powstania styczniowego i Komuny Paryskiej, zbliżył się do obozu młodych i w wierszu tym dał wyraz ich nadziejom i wierze w pozytywist. postęp społeczny. Atmosfera...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAPIERSKI STEFAN, właśc. Stefan Marek Eiger

  NAPIERSKI STEFAN, właśc. Stefan Marek Eiger, ur 1899 w Warszawie, zm. 2 IV 1940 w Palmirach, poeta, prozaik, krytyk lit., tłumacz. Niezależny materialnie (pochodził z rodziny bogatych fabrykantów łódz.), wspierał finansowo pisarzy i czasopisma, m. in. „Studio", „Okolicę Poetów", „Bunt Młodych", sam...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAŁKOWSKI WACŁAW

  NAŁKOWSKI WACŁAW, ur. 19 XI 1851 w Nowodworze (Podlasie), zm. 29 I 1911 w Warszawie, ojciec Zofii, geograf, pedagog, publicysta, krytyk. Pochodził ze zubożałej rodziny ziemiańskiej. Studiował na UJ (matematykę, fizykę, astronomię i geografię) oraz przez rok w Lipsku. Od 1880 mieszkał w Warszawie i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 742

  praca w formacie txt

Do góry