Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  NAWROCKI WŁADYSŁAW, pseud. Bhagawatra, Iwo

  NAWROCKI WŁADYSŁAW, pseud. Bhagawatra, Iwo, ur. 1870-73 w Warszawie, zm. 15 II 1931 tamże, poeta, tłumacz, krytyk lit., wydawca. Studiował na wydz. filoz. UJ. Więziony w Cytadeli warsz., zesłany na 2 l. do Mitawy, nast. przebywał we Włoszech. W 1912-18 wydawca i red. „Sowizdrzała". Od 1888 ogłaszał w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWROCKI WITOLD

  NAWROCKI WITOLD, ur. 7 VIII 1934 w Poznaniu, krytyk lit. i historyk literatury, publicysta i tłumacz. Ukończył filologię pol. w WSP w Katowicach, habilitował się na UWr., od 1973 doc. UŚL. Czł. zespołów red.: „Poglądów" (1965-67), „Miesięcznika Lit." (966-70), „Życia Lit." (od 1971), „Zarania...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWKA ANTON, pseud. Wanaw

  NAWKA ANTON, pseud. Wanaw, ur. 20 IX 1913 w Radworze (Górne Łużyce), łuż. literat, dziennikarz, tłumacz literatury polskiej. Studiował ekonomię, dziennikarstwo i historię na uniw. w Berlinie, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu. Red. w wydawn. Domowina w Budziszynie. Wśród jego przekładów (z języka...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKA I SZTUKA, czasopismo nauk.-lit.

  NAUKA I SZTUKA, czasopismo nauk.-lit., wyd. w Krakowie, Warszawie, Jeleniej Górze 1945—48, od 1947 ukazywało się także we Wrocławiu; początkowo mies., od 1947 kwartalnik; redaktorzy: J. Krzyżanowski (do 1947) i S. Kuczyński. Pismo wyd. z zasiłku Min. Kultury i Sztuki, zamieszczało rozprawy i artykuły...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKA O LITERATURZE, literaturoznawstwo, wiedza o literaturze

  NAUKA O LITERATURZE, literaturoznawstwo, wiedza o literaturze, termin ogólny określający różnorodne formy badania i poznawania zjawisk lit.; pojawił się w Niemczech w początkach l. czterdziestych XIX w. (Literaturwissenschaft), rozpowszechniony w Europie na przełomie XIX i XX w. N. o l. kształtowała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATURALIZM, metoda twórcza i kierunek lit.

  NATURALIZM, metoda twórcza i kierunek lit. będący swoistą odmianą późnego realizmu XIX-wiecznego, powstały we Francji i rozpowszechniony w prozie i dramacie eur. ostatniego 30-lecia XIX w. Gł. teoretykiem i reprezentantem n. był E. Zola, który sformułował podstawowe założenia doktryny w przedmowie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /10 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATRĘCI. Komedia z rozkazu Najjaśniejszego Stanisława Augusta ... napisana...

  NATRĘCI. Komedia z rozkazu Najjaśniejszego Stanisława Augusta ... napisana..., komedia w 3 aktach J. Bielawskiego, wyst. w Warszawie 19 XI 1765 na inaugurację pol. sceny publ., wyd. 1766 tamże. Służyła król. programowi poprawy „złych obyczajów", sygnalizowanemu w panegirycznym prologu i epilogu, za...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASZA SZKAPA, nowela M. Konopnickiej

  NASZA SZKAPA, nowela M. Konopnickiej, prwdr. w „Przeglądzie Lit." 1890, wyd. w zbiorze Na drodze, Kraków 1893. W utworze, mającym formę wspomnień kilkunastolatka, świadka i uczestnika zdarzeń, przywołany zostaje, bez autorskich ingerencji, w autentycznej stylizacji mowy chłopięcej, powszedni dramat...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASZA KSIĘGARNIA, Instytut Wydawniczy „N.K."

  NASZA KSIĘGARNIA, Instytut Wydawniczy „N.K.", wydawnictwo literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, zał. w Warszawie 1921 z inicjatywy działaczy skupionych w ZNP. Przez całe 20-lecie NK, związana ideowo z postępowym ruchem oświat., miała na celu pracę dla dziecka i pomoc szkole w działalności...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASZ WYRAZ. Miesięcznik Literacko-Artystyczny

  NASZ WYRAZ. Miesięcznik Literacko-Artystyczny, czasopismo wyd. w Krakowie 1937-39; przekształcone z pisma młodzieży akademickiej „N.W. - Miesięcznik Lit. Młodych" (1935-36). Red. przez W. Bodnickiego przy współudziale M. Chmielowca, Z. Fijasa, K. Filipowicza, H. Wielowieyskiej iin., było pismem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 891

  praca w formacie txt

Do góry