Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  NĘDZA KUBINIEC STANISŁAW

  NĘDZA KUBINIEC STANISŁAW, ur. 2 IV 1897 w Kościelisku pod Zakopanem, zm. 7 XI 1976 w Zakopanem, podhalański poeta i prozaik. Pochodził z rodziny góralskiej o bogatych tradycjach regionalnych; potomek Sabały. Podczas I wojny świat, w armii austr., w niewoli ros. do 1918, nast. w wojsku pol., ponownie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEY, Neu, KAROL FERDYNAN

  NEY, Neu, KAROL FERDYNAND, ur. 9 II 1809 w Toruniu, zm. 13 VI 1850 w Poznaniu, wielkopolsko-pomorski pedagog, pisarz, historyk. Syn zniemczonego Czecha, po studiach uniw. w Niemczech nauczyciel gimn., m.in. w Toruniu, Gnieźnie i Trzemesznie, pozbawiony prawa nauczania za udział w powstaniu 1848; więziony w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEWERLY IGOR

  NEWERLY IGOR, ur. 24 III 1903 w Białowieży, powieściopisarz. Podczas pobytu w Rosji 1915-24 studiował prawo na uniw. w Kijowie, zaś po powrocie do kraju nauki społ. w Wolnej Wszechnicy w Warszawie. Od 1926 współpracował z J. Korczakiem jako sekretarz, wychowawca i 1931-39 red. pisma dziecięcego „Mały...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEUMANOWA ANNA, z SZAWŁOWSKICH, pseud. Kalina, Lechita

  NEUMANOWA ANNA, z SZAWŁOWSKICH, pseud. Kalina, Lechita, ur. 26 VII 1854 we wsch. Galicji, zm. 22 XI 1918 w Wiedniu, poetka, eseistka. Współpracowała z „Gazetą Nar.", „Gazetą Lwow." i in. Jako żona konsula austr. przebywała kilkanaście lat kolejno w Bułgarii, Rumunii, Egipcie i Grecji. Ogłosiła m. in.:...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEOROMANTYZM

  NEOROMANTYZM, termin używany dla określenia kierunku lit., dominującego na przełomie XIX i XX w., lub niektórych jego składników i aspektów; zbliżony zakresem do terminów —> modernizm, —> Młoda Polska, lecz kładący nacisk przede wszystkim na pokrewieństwa i analogie nowych tendencji z romantyzmem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEOLOGIZM, nowotwór językowy

  NEOLOGIZM, nowotwór językowy, wyraz nowo utworzony zgodnie z normami słowotwórczymi obowiązującymi w danym języku, zwykle na podstawie słowa znajdującego się już w użyciu. N. występują we wszystkich stylach funkcjonalnych języka (np. nauk., publicyst.), pojawiają się w związku z ogólnojęzykową...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEOKLASYCYZM, klasycyzm współczesny

  NEOKLASYCYZM, klasycyzm współczesny, kierunek artyst. występujący w kulturze eur. XIX i XX w., nawiązujący do szeroko pojmowanej klas. tradycji antycznej i nowoż. (—> klasycyzm). W literaturze tendencje neoklas., obejmujące różne próby łączenia dążeń nowatorskich z dążeniem do kontynuowania...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /6 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEHRING WŁADYSŁAW

  NEHRING WŁADYSŁAW, ur. 23 X 1830 w Klecku pod Gnieznem, zm. 20 I 1909 we Wrocławiu, slawista, historyk literatury i języka polskiego. W 1850-53 studiował na UWr. teologię (do 1852), filologię klas., zwł. zaś historię u R. Roepella. Wyniesioną z jego szkoły metodę kryt. badań źródłowych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NECEL AUGUSTYN

  >

  A. BUKOWSKI Dwaj prozaicy kaszubscy: A.N. i Jan Piepka, w: Literatura gdańska i ziemi gdańskiej w latach 1945-1975 (zbiór.), Gd. 1979.

  Andrzej Bukowski

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAZI KULTUR (THE) IN POLAND

  NAZI KULTUR (THE) IN POLAND, praca zbiór, przygotowana w końcu 1941 i w ciągu 1942 w okupowanej Warszawie i przekazana drogami kurierskimi pol. podziemia do W. Brytanii, wyd. w przekł. ang. w Londynie w pocz. 1945. Rzecz napisana przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin życia kult. (m. in. S...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 606

  praca w formacie txt

Do góry