Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  NOWAKOWSKI JAN

  NOWAKOWSKI JAN, ur. 1 V 1908 w Sosnowcu, historyk literatury. Studiował filologię pol. na UJ (1926-31) i literaturę franc. na uniw. w Grenoble (1930). Pracował jako nauczyciel gimn. w Wołkowysku i Brześciu nad Bugiem; podczas wojny w Warszawie, brał udział w tajnym nauczaniu, był uczestnikiem powstania...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWAK-DŁUŻEWSKI JULIUSZ, pseud. Aleksander Gostecki, Aleksander Krasieniecki, St. Więcławski i in.

  NOWAK-DŁUŻEWSKI JULIUSZ, pseud. Aleksander Gostecki, Aleksander Krasieniecki, St. Więcławski i in., ur. 31 III 1893 w Goszczy (Miechowskie), zm. 19IV 1972 w Warszawie, historyk literatury. Studiował filologię pol. (1913-17) na UJ pod kier. I. Chrzanowskiego. Nauczyciel gimn. w Kielcach (1918-20) i Warszawie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /3 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWAK TADEUSZ

  NOWAK TADEUSZ, ur. 11 XI 1930 w Sikorzycach pod Dąbrową Tarnowską, poeta, prozaik. Pochodzi z rodziny chłopskiej. Studiował filologię pol. na UJ (1949-54). Pierwsze poezje ogłosił w „Wiciach" (1948) i „Po prostu". Czł. zespołu red. „Tygodnika Kult.", kolegium red. serii Biblioteka Poetów XX Wieku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /09.03.2012 Znaków /3 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWACZYŃSKI TADEUSZ

  NOWACZYŃSKI TADEUSZ (imię zakonne; imię chrzestne Jan), ur. 17 VI 1717 w Świdrze (Świdrowie? Świdrach?) na Mazowszu, zm. 28 VI 1794 w Raszynie, językoznawca. Pijar, nauczyciel gramatyki, retoryki i poetyki w kolegiach zakonnych, wydał 1781 rozprawę O prozodii i harmonii języka polskiego, która nie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /09.03.2012 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWACZYŃSKI ADOLF, przybrany przydomek Neuwert

  NOWACZYŃSKI ADOLF, przybrany przydomek Neuwert, ur. 9 I 1876 w Podgórzu (dziś dzielnica Krakowa), zm. 3 VII 1944 w Warszawie, dramatopisarz, satyryk, publicysta. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Studiował prawo na UJ i tu wszedł w środowisko młodzieży artyst., a nast. związał się przejściowo z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /09.03.2012 Znaków /4 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWA SZTUKA, czasopismo awangardy poet.

  NOWA SZTUKA, czasopismo awangardy poet., wyd. w Warszawie 1921-22 (ukazały się 2 nry), pod red. A. Sterna (nr 1 wspólnie z J. Iwaszkiewiczem, nr 2 z T. Peiperem i L. Chwistkiem); wydawcą był K. Żukowski, nakład wynosił ok. 2 tys. egz. Pismo zamierzone jako trybuna nowatorskiej poezji pol. i „pole nowej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /09.03.2012 Znaków /1 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWA KULTURA, tygodnik społ.-lit.

  NOWA KULTURA, tygodnik społ.-lit., wyd. w Warszawie 1950-63, red. kolejno przez: P. Hoffmana, J. Putramenta (od lutego 1952), ponownie Hoffmana (od wiosny 1953), W. Woroszylskiego (od grudnia 1956), J. Piórkowskiego (od nru 5 z 1958), S. Żółkiewskiego (od nru 20 z t.r.) i H. Michalskiego (od pocz. 1962)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /09.03.2012 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWA KULTURA, czasopismo społ.-kult. i lit.

  NOWA KULTURA, czasopismo społ.-kult. i lit., wyd. w Warszawie od lipca 1923 do września 1924, początkowo jako dwutygodnik, nast. tygodnik, od maja 1924 miesięcznik; red. F. Kwiatkowska i E. Staniewski, w istocie - J. Heryng i J. Hempel. Kontynuatorka —> „Kultury Robota.", była legalną trybuną KPRP...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /09.03.2012 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWA KSIĄŻKA. Czasopismo poświęcone krytyce literackiej i naukowej oraz bibliografii

  NOWA KSIĄŻKA. Czasopismo poświęcone krytyce literackiej i naukowej oraz bibliografii, wyd. w Warszawie 1934-39 (10 z. rocznie) przez wydawnictwo —> Trzaska, Evert i Michalski; red. nacz. S. Lam. Informator dla bibliotekarzy, wydawców i księgarzy, prowadził bieżącą bibliografię druków pol. (oprac. W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /09.03.2012 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWA EPOKA POEZJI POLSKIEJ, rozprawa krytycznolit. S. Goszczyńskiego

  NOWA EPOKA POEZJI POLSKIEJ, rozprawa krytycznolit. S. Goszczyńskiego, ogł. bezim. 1835 wkrak. „Powsz. Pamiętniku Nauk i Umiejętności". Powstała w kręgu wzajemnego oddziaływania autora i praktyki oraz teorii lit. grupy —> Ziewonia, nawiązuje do syntezy M. Mochnackiego (—> O literaturze polskiej w wieku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /09.03.2012 Znaków /2 031

  praca w formacie txt

Do góry