Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  O POEZJI DRAMATYCZNEJ, rozprawa F. Wężyka

  O POEZJI DRAMATYCZNEJ, rozprawa F. Wężyka, powst. 1811 w związku z projektem —> Towarzystwa Przyjaciół Nauk opracowania zbiór, dzieła o poezji (cz. 3 powst. 1814-15), ogł. częśc. przy wyd. dramatów autora 1821-22, w całości przez S. Tomkowicza 1878 w t.1 Arch. do Dziejów Literatury i Oświaty w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O PISMACH KLASYCZNYCH I ROMANTYCZNYCH, rozprawa polemiczna Jana Śniadeckiego

  O PISMACH KLASYCZNYCH I ROMANTYCZNYCH, rozprawa polemiczna Jana Śniadeckiego, powst. w grudniu 1818, ogł. 1819 w „Dzienniku Wil." (t.r. tłum. ros. w „Wiestniku Jewropy"); weszła nast. do t. 4 Pism rozmaitych, Wilno 1822. Replika na druk. 1818 w „Pamiętniku Warsz." pracę K. Brodzińskiego —> O klasyczności...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /2 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O MIŁOŚCI OJCZYZNY, rozprawa K. Libelta

  O MIŁOŚCI OJCZYZNY, rozprawa K. Libelta, ogł. w —> „Roku" 1844, kilkakrotnie przedr. (wyd. os. Lw. 1889), filoz. manifest demokr. i romant. patriotyzmu. Autor analizuje ideę ojczyzny w 9 jej „rozczłoniach": materialnych - ziemia, lud i ustawy, duchowych - narodowość, język i piśmiennictwo, żywotnych -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O LITERATURZE POLSKIEJ W WIEKU DZIEWIĘTNASTYM, dzieło M. Mochnackiego

  O LITERATURZE POLSKIEJ W WIEKU DZIEWIĘTNASTYM, dzieło M. Mochnackiego, pomyślane jako t. 1 nie zrealizowanej większej całości, wyd. w Warszawie 1830, stanowiące podsumowanie myśli autora o literaturze, jej istocie i funkcji, oraz ocen przedpowstaniowego romantyzmu. Zarysowując teorię kultury, a w jej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /5 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O KRYTYKACH I RECENZENTACH WARSZAWSKICH, pamflet A. Mickiewicza

  O KRYTYKACH I RECENZENTACH WARSZAWSKICH, pamflet A. Mickiewicza na warsz. środowisko lit., a właśc. na zaściankowość i dogmatyzm myśli estet. i krytyki lit. późnego oświecenia w Polsce; powst. w Petersburgu 1828, ogł. tamże 1829 jako przedmowa do Poezji, tłum. t.r. na rosyjski. Rozdrażniony i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /2 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE MARYSI, powieść M. Konopnickiej

  O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE MARYSI, powieść M. Konopnickiej, wyd. w Warszawie 1896. Baśń pisana prozą,' poet. z fragmentami wierszowanymi, osnuta na wątkach lud. (motyw sieroty - zaczerpnięty z pieśni pasterskich, motyw krasnoludków - z bajek magicznych). Fabuła powieści, w warstwie ideol. ujętej w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O KLASYCZNOŚCII ROMANTYCZNOŚCI tudzież o duchu poezji polskiej, rozprawa K. Brodzińskiego

  O KLASYCZNOŚCII ROMANTYCZNOŚCI tudzież o duchu poezji polskiej, rozprawa K. Brodzińskiego, ogł. w „Pamiętniku Warsz." III-VII 1818. Autor proponował model literatury nar., w której pierwiastki klasycyst. współistnieć miały z romant.; złudne przekonanie o możliwości nieantagonistycznego połączenia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /2 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O DUCHU I ŹRÓDŁACH POEZJI W POLSZCZE, rozprawa M. Mochnackiego

  O DUCHU I ŹRÓDŁACH POEZJI W POLSZCZE, rozprawa M. Mochnackiego, ogł. 1825 w „Dzienniku Warsz." (nr 2). Zarysowując pierwszą próbę programu romantyzmu pol., korzystał autor z inspiracji niem. (m. in. Listów o wychowaniu estetycznym człowieka F. Schillera, powieści Novalisa), które rozwinął i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /2 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O BOHATERSKIM KONIU I WALĄCYM SIĘ DOMU, zbiór utworów J. Kasprowicza

  O BOHATERSKIM KONIU I WALĄCYM SIĘ DOMU, zbiór utworów J. Kasprowicza, wyd. we Lwowie 1906; pisane poet. prozą, o niejednorodnym charakterze (obok przeważających liryków - liryzowane opowiadania, opowiadania groteskowe itd.). Obok liryki nastrojowej nadają ton zbiorowi dwie grupy utworów: 1) miniatury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NYSA i jej związki z literaturą

  NYSA, miasto w woj. opolskim, nad Nysą Kłodzką. Nazwa różnie podawana przez pol. kronikarzy: Nisa, Nisza - przez Długosza, który znał miasto, Nisa, Niesza - przez Kromera. N. rozwinęła się w XII w. przy ważnym szlaku podsudeckim. Stolica biskupiego księstwa nyskiego, powst. po 1290; 1741 przeszła...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /4 929

  praca w formacie txt

Do góry