Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ODRODZENIE, tygodnik społ.-lit.

  ODRODZENIE, tygodnik społ.-lit., wyd. od września 1944 do marca 1950, początkowo w Lublinie, 1945—47 w Krakowie i nast. w Warszawie, red. przez K. Kuryluka, od lutego 1948 przez J. Borejszę. Pierwsze w Polsce Lud. pismo wskrzeszające tradycję pol. tygodników społ.-kult., odegrało ważną rolę w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /4 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRODZENIE, renesans, epoka literacka

  ODRODZENIE, renesans, epoka literacka między —> średniowieczem i —> barokiem, której rozkwit przypada w Polsce na w. XVI. Termin o., stosowany do całokształtu zjawisk kultury, : cieśla w jej dziejach wielką epokę rozpoczynającą dobę oowoż.. trwającą we Włoszech od w. XIV do pocz. XVI, od w. XV...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /26 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRA. Tygodnik społeczno-kulturalny

  ODRA. Tygodnik społeczno-kulturalny (od 1959 podtyt. Pismo ziem zachodnich), tygodnik, wyd. we Wrocławiu 1958-61. O. powstała z inicjatywy działaczy TRZZ, w wyniku połączenia tyg. —> „Nowe Sygnały" i dwutyg. studenckiego „Poglądy". Red. J. Bajdor. Początkowo czasopismo międzyregionalne, kontynuujące...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRA. Pismo literacko-społeczne, tygodnik (1945 dwutyg.), wyd. w Katowicach

  ODRA. Pismo literacko-społeczne, tygodnik (1945 dwutyg.), wyd. w Katowicach 1945-50 przez SW „Czytelnik". Redaktor nacz. W. Szewczyk; współred. J. Baranowicz, Z. Hierowski, A. Grodzicki, W. Żukrowski. O. objęły ośrodki lit., społ.-kult. i nauk. G. Śląska, Opola, Wrocławia, Szczecina, Olsztyna...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRA. Miesięcznik społeczno-kulturalny, czasopismo wyd. we Wrocławiu

  ODRA. Miesięcznik społeczno-kulturalny, czasopismo wyd. we Wrocławiu od 1961, pod redakcją T. Lutogniewskiego, K. Krzyżagórskiego (od 1967), Z. Kubikowskiego (od 1972), W. Kotowicza (od 1977). Powstała z przekształcenia tygodnika O. (1958-61), stawia sobie za cel uwydatnienie problemów łączących...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRA. Miesięcznik społeczno-kulturalny, czasopismo wyd. w Opolu

  ODRA. Miesięcznik społeczno-kulturalny, czasopismo wyd. w Opolu 1957; red. J. Gałuszka. O. miała charakter regionalny, obejmowała problematykę społ.-nar., kult.-lit. i hist. Opolszczyzny. Współpracownicy m. in. Z. Bednorz, R. Urban, Z. Zielonka.

  Mirosław Fazan

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPUSTOWA LITERATURA, zw. też straganową lub kramarską

  ODPUSTOWA LITERATURA, zw. też straganową lub kramarską, dział piśmiennictwa rozwijający się od XVI do XX w.; tradycyjnie wyłączany poza historię literatury nar. i nie objęty dotąd systematycznymi badaniami, jako zbiór druków literacko mało wartościowych, traktowanych przez producentów (autorów i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /5 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH, tragedia J. Kochanowskiego

  ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH, tragedia J. Kochanowskiego; pierwsza i jedyna w Polsce oryginalna tragedia renesansowa w duchu antycznym, powst. w okresie pobytu poety na dworze król., prawdop. ok. 1565-66 lub niewiele później. Po latach, dzięki J. Zamoyskiemu, doczekała się 12 I 1578 słynnego wystawienia w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /7 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDŹ NA „PSALMY PRZYSZŁOŚCI" Spirydionowi Prawdzickiemu

  ODPOWIEDŹ NA „PSALMY PRZYSZŁOŚCI" Spirydionowi Prawdzickiemu, poemat polemiczno-programowy J. Słowackiego, powst. na przełomie 1845 i 1846, wyd. bezim., bez wiedzy autora, w Lipsku 1848 pt. Do autora trzech Psalmów-, obszerniejsza red. I w t. 1 Pism pośmiertnych, Lwów 1866. Utwór polemizuje z wyrażonymi w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /4 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODA DO WĄSÓW, wiersz liryczny F.D. Kniaźnina

  ODA DO WĄSÓW, wiersz liryczny F.D. Kniaźnina, znany w 5 redakcjach autorskich: I - dwustrofkowa pt. Wąsy w t. 2 Erotyków 1779, II - rozwinięta pt. Do wąsóww Wierszach 1783, III - w druku ulotnym t.r., IV - w t.1 Poezji 1787, V - w rkpsie 1795-96. Oda, mająca w red. I charakter żartobliwy i osobisty, w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 083

  praca w formacie txt

Do góry