Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  OGNIWO. Tygodnik naukowy, społeczny, literacki i polityczny

  OGNIWO. Tygodnik naukowy, społeczny, literacki i polityczny, czasopismo wyd. w Warszawie od grudnia 1902 do końca 1905. Założycielami i faktycznymi redaktorami byli L. Krzywicki, S. Posner i S. Stempowski, dawni współpracownicy —> „Prawdy", wydawcą fabrykant L. Niemyski, nominalnym red. do kwietnia 1903 -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /2 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGNISKO, czasopismo

  OGNISKO, czasopismo związane z —> Czytelnią Akad., wyd. w Krakowie 1889-90. Redaktorami byli kolejno: K. Przerwa-Tetmajer (tylko 1 nr), W. Schmidt, nast. F. Nowicki wraz z G. Górskim i L. Janikowskim. O. należało do bardziej radykalnych pism studenckich. Sympatyzowało z socjalizmem i ruchem lud...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGIŃSKI Michał Kazimierz

  OGIŃSKI Michał Kazimierz, ur. 1730, zm. 31 I 1800 w Warszawie, właściciel teatru, muzyk, poeta. Wojewoda wil. od grudnia 1764 do pocz. 1768, od 1768 hetman w. litew., polityk niepoważny i niefortunny, nie odgrywający większej roli w życiu polit. epoki, przejawiał natomiast rozległe zainteresowania...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OFICYNA POETÓW, kwartalnik lit.-artyst.

  OFICYNA POETÓW, kwartalnik lit.-artyst., wyd. w Londynie 1966—80 przez Oficynę Poetów i Malarzy prowadzoną przez K. i Cz. Bednarczyków. Pismo poświęcone gł. poezji i malarstwu, zamieszczało wiersze, prozę, eseje., rzadziej utwory dram. autorów żyjących na obczyźnie i w kraju, przekłady poet., noty o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OFICYNA FLORENCKA, rękodzielnicza oficyna drukarska

  OFICYNA FLORENCKA, rękodzielnicza oficyna drukarska, znana p.n. Stamperia Polacca lub Tyszkieviciana Typographia, zał. i prowadzona przez grafika i typografa S.F. Tyszkiewicza we Florencji 1928-39 i 1947-54, a 1940-47 w Nicei. Wydawała druki w języku pol., ang. i wł., niskonakładowe, o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OFICJUM RYMOWANE, historia rhythmica, nabożeństwo brewiarzowe

  OFICJUM RYMOWANE, historia rhythmica, nabożeństwo brewiarzowe, średniow. utwór liryczny, w formie poet. opiewający żywot świętego, złożony z rymowanych pieśni liturgicznych, zw. antyfonami i responsoriami, które wykonywane były w śpiewie chorałowym przez 2 grupy głosowe na przemian. Utwory tego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OFFICTNA FERRARIA, abo Huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego

  OFFICTNA FERRARIA, abo Huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego, poemat dydaktyczny W. Roździeńskiego wyd. w Krakowie 1612, ozdobiony prymitywnymi drzeworytami. dedykowany A. Kochcickiemu. Utwór liczy przeszło 2100 wierszy. Pod względem treści jest dziełem wyjątkowym nie tylko w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODYNIEC ANTONI EDWARD

  ODYNIEC ANTONI EDWARD, ur. 25 I 1804 w Giejstunach (Wileńszczyzna), zm. 15 I 1885 w Warszawie, poeta, tłumacz, pamiętnikarz. Studiując 1820-23 prawo na Uniw. Wił., należał od 1821 do filaretów (autor Pieśni filaretów: ,,Precz, precz od nas smutek wszelki", powst. w więzieniu 1823/24) i zetknął się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /2 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE, rocznik

  ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE, rocznik wyd. w Warszawie od 1956, pod red. Komitetu; kolejni red. nacz.: K. Lepszy (t. 1-9), J. Tazbir (od t. 10). Pismo, nawiązujące po części do kwartalnika —> „Reformacja w Polsce", prezentuje szerszy zakres problematyki. Powstało w okresie mobilizacji sił humanistyki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODYMALSKI WALENTY, Odimalius

  ODYMALSKI WALENTY, Odimalius, ur. ok. 1620 prawdop. w Seceminie (Sandomierskie), zm. 1680 w Krakowie (?), poeta; ksiądz. Studiował w Akad. Krak. (bakalaureat 1642). Autor panegiryków, m. in. wierszowanej relacji o czynach hetm. A. Koniecpolskiego podczas wojen kozackich i szwedz. Żałosna postać Korony...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt

Do góry