Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  OKRĘT WŁADYSŁAW

  OKRĘT WŁADYSŁAW, ur. 29 IV 1870 w Warszawie, zm. 15 VIII 1910 tamże, redaktor, wydawca. Syn Rudolfa, długoletniego wydawcy „Gazety Handlowej". Założone przez O. w Warszawie wydawnictwo ogłaszało m. in. przekłady dzieł G. Hauptmanna, M. Maeterlincka, E. Rostanda, G. d'Annunzia, J. Ruskina, F...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES RETORYCZNY, period

  OKRES RETORYCZNY, period, rozbudowane zdanie złożone, w którym człony składowe tworzą wyraziście uporządkowany i zhierarchizowany układ znaczeniowo-intonacyjny o klarownej, choć skomplikowanej architektonice. Charakterystycznymi cechami budowy o.r. są: 1) dwudzielność, realizowana niezależnie od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKOŃ STANISŁAW

  OKOŃ STANISŁAW, ur. 29 X 1899 w Wierzchucinie pod Puckiem, kaszubski pisarz lud.; samouk. Od 1945 uprawia samorodną twórczość związaną z rodzinnym krajobrazem i losami ludności kaszubskiej na dawnym pograniczu pol.-niem.; autor wierszy-piosenek (np. To są moje stronę), ogłaszanych w antologiach poezji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES LITERACKI, faza procesu hist.lit.

  OKRES LITERACKI, faza procesu hist.lit. zawarta w dających się określić ramach chronol., odznaczająca się swoistym układem zjawisk lit., różniących ją od in. analogicznych faz ewolucyjnych. Wyodrębnienie takich faz, zarówno w procesie rozwojowym literatury nar., jak też w dziejach literatury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /4 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKOLSKI SZYMON

  OKOLSKI SZYMON, ur. 1580, zm. 10 VI 1653 we Lwowie, heraldyk, historyk. Uczył się u dominikanów we Lwowie i wstąpił do tego zakonu. W 1637-38 był kapelanem obozowym w wojsku hetm. M. Potockiego, nast. przeorem w różńych klasztorach, 1648 obrany prowincjałem Rusi. Wspomnienia z okresu służby wojskowej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKOŁÓW LEONARD, PODMORSKI

  OKOŁÓW LEONARD, PODMORSKI, ur. 21 XII 1891 w Rzymie pod Słuckiem, zm. 4 I 1957 w Warszawie, poeta, tłumacz. Studiów polonist., rozpoczętych 1912 na Uniw. Lwow., nie ukończył. Podczas wojny początkowo w armii ros., później służył w formacjach polskich. W 1922-39 kierował wydz. kultury i oświaty w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKOLICZNOŚCIOWA LITERATURA POLITYCZNA

  OKOLICZNOŚCIOWA LITERATURA POLITYCZNA, piśmiennictwo reagujące na bieżące wydarzenia o znaczeniu ogólnym, ważne dla życia zbiór. - społeczeństwa i narodu: wojny, zwycięstwa, klęski, reformy polit. i zmiany ustrojowe, wewn. konflikty i ruchy społeczne. W okresie staropolskim była to walka o egzekucję...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /20 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKOLICE KRAKOWA. Poema, poemat opisowo-dydaktyczny F. Wężyka

  OKOLICE KRAKOWA. Poema, poemat opisowo-dydaktyczny F. Wężyka, powst. 1809 (w związku z wycieczką krajoznawczą m. in. z J.H. Dąbrowskim) - 1813, fragm. ogł. „Pamiętnik Warsz." 1809, całość wyd. w Krakowie 1820, wyd. popr. i rozsz. tamże 1823. Zgodnie z przesłaniem ideowym na wstępie utworu: „Ojców...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKOLICA POETÓW, miesięcznik poet.

  OKOLICA POETÓW, miesięcznik poet., wyd. i red. przez S. Czernika w Ostrzeszowie Wielkopol. od kwietnia 1935 do września 1937 oraz od kwietnia 1938 do marca 1939 (łącznie 42 nry). Pismo miało charakter bibliofilski (nakład sięgał 300 egz.), początkowo finansowane przez J. Iwańskiego, poetę, notariusza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKO PROROKA, czyli Hanusz Bystry i jego przygody, powieść hist. Władysława Łozińskiego

  OKO PROROKA, czyli Hanusz Bystry i jego przygody, powieść hist. Władysława Łozińskiego, wyd. we Lwowie 1899 pod pseud. Władysław Lubicz. Akcja utworu toczy się na przełomie 1 i 2 ćwierćwiecza XVII w. Jego bohaterem i zarazem narratorem jest Hanusz Bystry, syn wolnego chłopa przewożącego towary na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 396

  praca w formacie txt

Do góry