Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ONDYNA DRUSKIENICKICH ŹRÓDEŁ. Pismo zbiorowe

  ONDYNA DRUSKIENICKICH ŹRÓDEŁ. Pismo zbiorowe dla zdrowych i chorych w czasie czteromiesięcznego u wód mineralnych pobytu, miesięcznik (8 zesz. rocznie), wyd. 1844-46 w Grodnie (i red.) przez druskienickiego lekarza K. Wolfganga i grodzieńskiego asesora sądowego A. Danieleckiego. Przeznaczony dla...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OMYŁKA, opowiadanie B. Prusa

  OMYŁKA, opowiadanie B. Prusa, prwdr. w „Kraju" 1884, wyd. os. Petersburg - Warszawa 1888. Pierwotnie zamierzane tytuły: Szpieg, Vox populi. Jeden z pierwszych wybitnych utworów zawierający rozrachunek z powstaniem styczniowym. Prus posłużył się tu dziecięcym narratorem, co pozwoliło ukryć W licznych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OMULEWSKI INNOKIENTIJ WASILJEWICZ, właśc. I.W. Fiodorow

  OMULEWSKI INNOKIENTIJ WASILJEWICZ, właśc. I.W. Fiodorow, ur. 26 XI (8 XII) 1836 w Pietropawłowsku na Kamczatce, zm. 26 XII 1883 (7 I 1884) w Petersburgu, ros. pisarz, tłumacz literatury polskiej. Lata szkolne spędził w Irkucku; jego poglądy kształtowały się pod wpływem zesłańców: dekabrystów i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLSZTYN i jego związki z literaturą

  OLSZTYN, miasto woj. na Pojezierzu Olsztyńskim, nad Łyną. Powstał z osady przy zamku kapituły warm., prawa miejskie otrzymał 1353; od 1440 czł. Związku Prus., 1466-1772 należał do Polski. W1516-19i 1520-21 administratorem dóbr kapituły był M. Kopernik, który podczas wojny polsko-krzyżackiej brał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /9 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLSCHOWSKY HEINRICH

  OLSCHOWSKY HEINRICH, ur. 16 XI 1939 w Nakle (Śląsk Opol.), niem. badacz i tłumacz literatury polskiej (NRD). Syn niem. nauczyciela z Opola, po wojnie osiadły w Berlinie. Studiował germanistykę, rusycystykę i polonistykę na Uniw. im. Humboldta w Berlinie, gdzie został aspirantem; nast. pracownik...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLOFF EFRAIM

  OLOFF EFRAIM, ur. 27 IX 1685 pod Warszawą, zm. 1735 w Toruniu, badacz języka i literatury pol., bibliofil i erudyta, prof. —» Toruńskiego Gimn. Akademickiego. Wychowanek tejże uczelni, studiował 1706-12 teologię w Lipsku; pastor ewang.-augsb. w Toruniu i Elblągu (1713-21), kaznodzieja i pedagog, był...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLIZAROWSKI TOMASZ AUGUST

  OLIZAROWSKI TOMASZ AUGUST, ur. 1811 w Wojsławicach (Rzeszowskie), zm. 3 V 1879 w Paryżu, poeta, dramatopisarz. Uczeń Liceum Krzemienieckiego, uczestnik powstania 1830-31, a po jego upadku konspiracji w Galicji, uwięziony 1836 i deportowany, przebywał w Londynie (do 1845), Paryżu (1845-48 i od 1858)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /2 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLIZAR NARCYZ, hrabia

  OLIZAR NARCYZ, hrabia, ur. 1794 w Zahorowie (Wołyń), zm. 9 VIII 1862 w Sadach pod Poznaniem, brat Gustawa, działacz polit., publicysta, pamiętnikarz. Absolwent Liceum Krzemienieckiego i Uniw. Wil. (prawdop. czł. —> Towarzystwa Szubrawców), uczestnik spisku przedpowstaniowego w woj. wołyńskim, które...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLIZAR GUSTAW, hrabia

  OLIZAR GUSTAW, hrabia, ur. 3 V 1798 w Korosteszowie (Wołyń), zm. 2 I 1865 w Dreźnie, brat Narcyza, publicysta, poeta, pamiętnikarz. Uczeń do 1814 —> Liceum Krzemienieckiego, gdzie pod kier. A. Osińskiego próbował sił jako poeta, od 1816 gospodarował na Wołyniu, angażując się w życie społ., m.in...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLESNO i literatura

  OLESNO, miasto w woj. opolskim, u źródeł Stobrawy. Zał. w XIII w. na miejscu prastarej osady. Od 1327 było lennem Czech, od 1532, po wygaśnięciu Piastów opolskich, należało do Austrii, od 1742 do Prus. Mimo germanizacji ludność okoliczna, jeszcze w 1880, była w przeważającej większości polska i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /2 020

  praca w formacie txt

Do góry