Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ORĘDOWNIK NAUKOWY. Pismo czasowe

  ORĘDOWNIK NAUKOWY. Pismo czasowe poświęcone literaturze, historii, krytyce i nowinom literackim, tygodnik (1845—46 dwutyg.), wyd. (i red.) w Poznaniu X 1840-1 1846 przez A. Poplińskiego i J. Łukaszewicza. Założony w wyniku rozłamu w redakcji —» „Tygodnika Lit.", prezentował ideologię konserwatywnego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDON WŁADYSŁAW, właśc. W. Szancer (Szanser)

  ORDON WŁADYSŁAW, właśc. W. Szancer (Szanser), ur. 1848 w Płocku, zm. 3 I 1914 w Kulparkowie pod Lwowem, poeta i prozaik. Pochodził z ubogiej rodziny żydowskiej. Wykształcenie gimn. zawdzięczał J. Narzymskiemu i jego przyjaciołom. Podczas studiów prawniczych w Szkole Gł. zbliżył się do środowiska...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORATORSTWO STAROPOLSKIE

  ORATORSTWO STAROPOLSKIE, gałąź piśmiennictwa, obejmująca dzieła przeznaczone w rzeczywistości lub formalnie do wygłaszania publ., tj. mowy. Gatunek ten od czasów staroż. kształtował się w ścisłym powiązaniu z teorią i praktycznymi regułami —> retoryki, był też warunkowany potrzebami i poziomem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /6 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORACZEWSKI FELIKS

  ORACZEWSKI FELIKS, ur. 14 I 1739 w Przybysławicachpod Krakowem (?), zm. 12 VIII 1799 w Wiedniu, działacz polit. i oświat., komediopisarz. Wychowanek Szkoły Rycerskiej S. Leszczyńskiego w Luneville, wsławił się na sejmie 1773-75 opozycją polit. i zainicjowaniem kwestii „edukacjikrajowej"; czł. Tow. do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORACJA LUDOWA

  ORACJA LUDOWA, utwór przeważnie wierszowany, wygłaszany do grona słuchaczy, których zgromadziła obrzędowa uroczystość rodzinna, świąteczna lub zwyczajowo-zabawowa. O. wywodzi się z dawnej obyczajowości szlach. i szkolnej. Jednym z najstarszych zbiorków takich o. są S. Skoreckiego Deklamacje na dzień...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPPMAN ARTUR, pseud. Or-Ot

  OPPMAN ARTUR, pseud. Or-Ot, ur. 14 VIII 1867 w Warszawie, zm. 4 XI 1931 tamże, poeta. Pochodził ze spolonizowanej rodziny niem. (wiersz Za kroplę mojej niemieckiej krwi...) z tradycjami powstańczymi. Od 1883 publikował swoje utwory w „Dzienniku dla Wszystkich", „Kurierze Warsz.", „Kłosach" i „Tygodniku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /3 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPOWIEŚĆ, utwór narracyjny prozą

  OPOWIEŚĆ, utwór narracyjny prozą, zbliżony do —> opowiadania, lecz o bardziej zwartej kompozycji. Cechą charakterystyczną o. jest jednowątkowa —> fabuła, chronologiczny układ zdarzeń, wyraźnie uwidoczniony i skonkretyzowany temat, a zarazem obecność sytuacji epizodycznych, motywów opisowych (np...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPOWIADANIE

  OPOWIADANIE: 1) podstawowa forma wypowiedzi narracyjnej, prezentująca uporządkowany czasowo ciąg zdarzeń ( —» narracja); 2) gatunek epicki, niewielki utwór narracyjny prozą, o prostej i nie rozbudowanej, zazwyczaj jednowątkowej —» fabule. Spokrewniony z —» nowelą z uwagi na rozmiar i zakres materiału...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /2 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPOLE. Miesięcznik społeczno-kulturalny

  OPOLE. Miesięcznik społeczno-kulturalny, czasopismo wyd. w Opolu od 1970. Red. nacz. E. Pochroń, od 1975 J. Goczoł. Poświęcone gł. problemom Opolszczyzny, uwzględnia szeroko tematykę pozaregionalną. Stałymi współpracownikami pisma są m. in. R. Hajduk, M. Jodłowski, J. Kokot, N. Kracherowa, E...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPISANIE CZTERECH CZĘŚCI ROKU, poemat opisowy E. Drużbackiej

  OPISANIE CZTERECH CZĘŚCI ROKU, poemat opisowy E. Drużbackiej, powstał przed 1750, wyd. w Zbiorze rytmów..., Warszawa 1752. Utwór pisany 13-zgłoskowcem, o tonacji sielankowej, mieszający elementy konwencjonalne, gł. z mitologii, z obserwacjami życia wiejskiego i jego zajęć, świadczy o dużej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /12.03.2012 Znaków /763

  praca w formacie txt

Do góry