Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ORKA NA UGORZE, powieść J. Wiktora

  ORKA NA UGORZE, powieść J. Wiktora, wyd. we Lwowie 1935. Utwór zawiera obraz wsi podhalańskiej (okolice Szczawnicy) w okresie kryzysu ekonomicznego l. trzydziestych XX w. Fabułę powieści tworzą wydarzenia z życia kilku rodzin chłopskich (Malinowskich, Bielów, Doboszów), ilustrujące moralne skutki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wietnam a literatura polska

  Wietnam. Literatura Wietnamu - mająca tysiącletnią tradycję i rozwijająca się w trzech językach: chiń., wietnamskim i franc. (XX w.), właściwie nie była w Polsce znana. Pewne informacje o terenie Wietnamu zawierał raport z działalności misyjnej wyd. 1629 w tłum. T. Szembeka pt. Tonquin królestwo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /4 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tureckie narody Azji Środkowej i Kazachstanu a literatura polska

  Tureckie narody Azji Środkowej i Kazachstanu. Prawdopodobnie pierwszym Polakiem, który pisał o ludach zamieszkujących teren dzisiejszego Kazachstanu, był w poł. XIII w. > Benedykt Polak, który z posłem papieskim Janem da Pian del Carpine udał się na dwór chana Mongolii. Tatarska polityka Litwy z końca...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /9 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turcja a literatura polska

  Turcja. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Turcją Osmańską w pocz. XV w. (wg Długosza, 1414 Władysław Jagiełło Wysłał pierwsze pol. poselstwo) i ożywienie ich w w. XVI, handel a także starcia zbrojne, które pociągały za sobą z kolei rozejmy - wszystko to tworzyło w Rzplitej potrzebę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /14 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narody Syberii a literatura polska

  Nadzwyczaj rzadkie zaludnienie Syberii spowodowało, że po zajęciu jej przez Rosję stosunkowo szybko została ona zasiedlona przez nowych przybyszów. Ludność autochtoniczna stanowi obecnie znikomą mniejszość. Aż do Rewolucji Październikowej poziom jej rozwoju gosp. i kult. był bardzo niski. Do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /7 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mongolia a literatura polska

  Mongolia. Dwie relacje pozostawione przez —> Benedykta Polaka, obok przekazów współtowarzysza Jana da Pian del Carpine, z ich wyprawy poselskiej od papieża Innocentego IV do chana Mongolii (1245-47), są najwcześniejszymi źródłami pisanymi o życiu, obyczajach i historii Mongołów. Nast. stulecia nie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /5 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korea a literatura polska

  Korea. Bogate tradycje lit. Korei (o ich dawności świadczy zbiór wierszy z IX w.) były w Polsce prawie nie znane. Pierwszym Polakiem piszącym o Korei był W. Sieroszewski, który 1903 odbył podróż po tym kraju - jej plonem była monografia Korea. Klucz Dalekiego Wschodu (1905). Sieroszewski w dużym stopniu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /3 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaukaz Północny i Dagestan a literatura polska

  Kaukaz Północny i Dagestan. Autochtoniczna ludność pn. Kaukazu i Dagestanu pod względem etnicznym i językowym jest rozbita na znaczną liczbę narodów, niekiedy maleńkich, liczących zaledwie po kilkaset osób. Z ważniejszych wymienić należy: mówiących językami kaukaskimi Czeczenów, Awarów, Lezginów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /7 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Japonia a literatura polska

  Japonia. O literaturze jap. aż do l. osiemdziesiątych XIX w. W Polsce nie pisano. Pewne wzmianki dot. Japonii dał P. Skarga w Żywotach świętych (1579). Na kulturę Japonii zwrócili uwagę dopiero twórcy okresu Młodej Polski, których zainteresowania filoz.-estet. obejmowały także kultury Dalekiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /9 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izrael a literatura polska

  Izrael. Zainteresowania kulturą pol. u Żydów i kulturą hebr. w Polsce mają odbicie (niezrównoważone) we wzajemnie przedstawianych sobie dokumentach literackich. Poza wniesioną przez chrześcijaństwo literaturą Biblii nie znano in. literatury hebr. w pełnych, pol. przekładach (fragmentaryczne próby...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /6 651

  praca w formacie txt

Do góry