Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  PAMIĘTNIKI JANCZARA. Kronika turecka

  PAMIĘTNIKI JANCZARA. Kronika turecka, dzieło Konstantego Michailovicia z Ostrovicy, Serba (wszystkie informacje o biografii autora mają charakter hipotetyczny), powst. w XV w., znane z przekazów rękopiśmiennych czes. i pol. z XVI i pocz. XVII w., tekst czes. druk. 1565 w Litomyślu u A. Augezdeckiego, tekst...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /2 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIKARSTWO POLSKIE, kwartalnik ruchu pamiętnikarskiego

  PAMIĘTNIKARSTWO POLSKIE, kwartalnik ruchu pamiętnikarskiego, wyd. w Warszawie od 1971 przez Tow. Przyjaciół Pamiętnikarstwa, Komisję Badań nad Pamiętnikarstwem PAN oraz Centrum Pamiętnikarstwa Polskiego. Red. nacz. F. Jakubczak. Powstanie pisma zostało uwarunkowane rozkwitem masowego ruchu pisarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, utwór M. Białoszewskiego

  PAMIĘTNIK Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, utwór M. Białoszewskiego wyd. w Warszawie 1970 (ze wstępem J. Wilhelmiego). Pisany u schyłku l. sześćdziesiątych, zawiera opowieść o losach autora w okresie 1 VIII - 9 X 1944 w Warszawie podczas powstania. Białoszewski miał wtedy 22 lata; nie należał do żadnej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /4 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK WARSZAWSKI, czyli Dziennik Nauk i Umiejętności, miesięcznik nauk.-lit.

  PAMIĘTNIK WARSZAWSKI, czyli Dziennik Nauk i Umiejętności, miesięcznik nauk.-lit., wychodzący w Warszawie 1815-23, do 1821 wyd. przez J. Zawadzkiego (z J. Węckim), red. przez F. Bentkowskiego, 1822-23 wyd. przez N. Glucksberga, red. przez K. Brodzińskiego, F. Skarbka i J.K. Skrodzkiego. Założony z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /2 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK WARSZAWSKI, czasopismo społ.-kult.

  PAMIĘTNIK WARSZAWSKI, czasopismo społ.-kult., wyd. w Warszawie 1929-31, początkowo jako kwart., od 1930 mies.; red. przez W. Berenta, od 1930 przez L.H. Morstina; sekretarzami red. byli kolejno J. Lechoń i J. Parandowski. Pismo podejmowało zagadnienia kultury i literatury nar. na szerokim tle eur...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK UMIEJĘTNOŚCI MORALNYCH I LITERATURY

  PAMIĘTNIK UMIEJĘTNOŚCI MORALNYCH I LITERATURY, miesięcznik kult.-lit., wyd. w Warszawie I-XI 1830 przez K. Lacha Szyrmę; powstał w wyniku podziału na dwa odrębne czasopisma „Pamiętnika Warsz. Umiejętności Czystych i Stosowanych", wyd. 1829 przez Lacha, S. Janickiego i M.A. Pawłowicza, jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK WARSZAWSKI, miesięcznik nauk.-lit.

  PAMIĘTNIK WARSZAWSKI, miesięcznik nauk.-lit., wyd. w Warszawie 31 I 1809 - IV 1810 przez L. Osińskiego jako kontynuacja —> „Nowego Pamiętnika Warszawskiego". Obok art. z różnych dziedzin wiedzy (m. in. A. Prażmowskiego Prospekt ,,Historii narodu polskiego", zamierzonej przez —> Towarzystwo Przyjaciół Nauk)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA

  PAMIĘTNIK TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA, pismo nauk.-lit., wyd. we Lwowie 1887-98 (t. 1-5 1887-91, t. 6 1898) przez —> Towarzystwo Lit. im. Adama Mickiewicza, pod red. R. Piłata; grupowało wybitnych przedstawicieli mickiewiczologii z końca XIX w., prezentując w tym zakresie dorobek pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK TEATRALNY, kwartalnik

  PAMIĘTNIK TEATRALNY, kwartalnik wyd. w Warszawie przez Instytut Sztuki PAN, pośw. historii i krytyce teatr.; zał. 1952 przez L. Schillera, który był redaktorem nacz. pisma do 1954 po jego śmierci red. przez I. Schiller, od 1956 ukazuje się pod red. B. Korzeniewskiego i Z. Raszewskiego. Pierwsze w dziejach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK PANICZA, z francusko-polskiego oryginału na polsko-francuskie przełożony z niektórymi dodatkami, powieść J.I. Kraszewskiego

  PAMIĘTNIK PANICZA, z francusko-polskiego oryginału na polsko-francuskie przełożony z niektórymi dodatkami, powieść J.I. Kraszewskiego, wyd., pod krypt. B... B..., we Lwowie 1875. Jeden z ostatnich utworów pisarza związanych z jego" walką publicyst. z galie, konserwatystami, jest satyrą na bezmyślność...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /802

  praca w formacie txt

Do góry