Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  PAN TADEUSZ, czyli Ostatni zajazd na Litwie.

  PAN TADEUSZ, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 we dwunastu księgach wierszem, poemat A Mickiewicza, pisany (z przerwami) od jesieni 1832 do 13 II 1834 wyd. w Paryżu 1834, t. 1-2. Pierwsze księgi powstały w okresie żywej działalności poety w środowisku emigr. i nadziei na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /13 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAN PODSTOLI, powieść w 3 cz.

  PAN PODSTOLI, powieść w 3 cz. (cz. 3 nie ukończ., cz. 4 planowana) I. Krasickiego; cz. 1 powst. co najmniej od 1776, wyd. w Warszawie 1778 (bez zapowiedzi kontynuacji), cz. 2 wyd. tamże 1784 (jw.), cz. 3 powst. 1798, cz. 1-3 wyd. pośm. w t. 4 Dzieł, tamże 1803. Utwór łączy cechy powieści obycz. i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /3 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAN JOWIALSKI. Komedia w 4 aktach

  PAN JOWIALSKI. Komedia w 4 aktach, komedia prozą A. Fredry, powst. i wyst. (we Lwowie 22 VI) 1832, prwdr. w t. 4 Komedii, Lwów 1834. Osiem osób występujących w utworze, którego akcja toczy się współcześnie w wiejskim dworze Jowialskiego, reprezentuje różne pokolenia i doświadczenie życiowe: bohater gł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /2 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAN GELDHAB. Komedia w 3 aktach wierszem

  PAN GELDHAB. Komedia w 3 aktach wierszem, pierwsza pełnospektaklowa komedia A. Fredry., powst. 1818, wyst. w Warszawie 7 X 1821, fragmenty ogł. 1823 w „Kurierze dla Płci Pięknej", całość w t. 1 Komedii, Wiedeń 1826. Generalną sprawą utworu, którego akcja rozgrywa się zapewne 1808, stanowi próba...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAN DEZYDERY BOCZKO I SŁUGA JEGO PAFNUCY. Szkic z emigranckiego życia

  PAN DEZYDERY BOCZKO I SŁUGA JEGO PAFNUCY. Szkic z emigranckiego życia, powiastka satyr. K. Gaszyńskiego, powst. i wyd. bezim. 1846 w Paryżu. W krzywym zwierciadle dziejów bogatego szlachcica z Litwy, „jednego z naczelników powstania" w swoich stronach, który po klęsce zjechał do Paryża kałamaszką...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAN DAMAZY. Komedia konkursowa w 4 aktach

  PAN DAMAZY. Komedia konkursowa w 4 aktach, komedia J. Blizińskiego, nagrodzona w konkursie utworów dram. 1877 w Krakowie, prwdr. w „Tygodniku Ilustr." 1877, wyst. 1877 we Lwowie, wyd. os. popr. tamże 1878. Akcja rozgrywa się w dworku szlach. wokół rodzinnej sprawy o spadek. Celem intryg jest Damazy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAN BURMISTRZ Z PIPIDÓWKI. Powieść z życia autonomicznego Galicji

  PAN BURMISTRZ Z PIPIDÓWKI. Powieść z życia autonomicznego Galicji, powieść M. Bałuckiego, wyd. w Krakowie 1887. Wprowadza określenie „Pipidówka" na oznaczenie zapadłej miejscowości prowincjonalnej, po raz pierwszy użyte przez autora w noweli Karykatury (1868). W powieści pojęcie to zostało...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAN BALCER W BRAZYLII, poemat epicki M. Konopnickiej

  PAN BALCER W BRAZYLII, poemat epicki M. Konopnickiej, prwdr. fragmentów w „Bibliotece Warsz.", j „Wędrowcu", „Kraju", „Przeglądzie Pozn.", „Sfinksie" 1892-1910, wyd. os. całości w Warszawie 1910. Utwór w 6 pieśniach, pisany oktawą. Pomyślany był pierwotnie jako realist. epickie przedstawienie losów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIKI SEGLASA, powieść F. Skarbka

  PAMIĘTNIKI SEGLASA, powieść F. Skarbka, prwdr. w „Bibliotece Warsz." 1844-45, odb. Warszawa 1845. Zasadą konstrukcji fabuły jest znany z XVIII-wiecznej literatury eur. (także pol.) motyw podróży umożliwiającej konfrontację dwóch kultur. Warszawa, wieś kujawska i Toruń przełomu XVIII i XIX w. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIKI KWESTARZA, powieść I. Chodźki

  PAMIĘTNIKI KWESTARZA, powieść I. Chodźki, wyd. w Wilnie 1843—45, t. 1-3, jako III seria Obrazów litewskich, wyd. popr. tamże 1850. „Pamiętnikarz" Michał Ławrynowicz - dworzanin magnacki przeistoczony (dość przypadkowo, w wyniku konfliktu z chlebodawcą) w jeżdżącego po kweście braciszka...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt

Do góry