Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  PEIPER TADEUSZ

  PEIPER TADEUSZ, ur. 3 V 1891 w Krakowie, zm. 10 XI 1969 w Warszawie, poeta, prozaik, dramatopisarz, krytyk lit. i teatralny. W 1909-11 studiował na wydz. filoz. i prawnym UJ, nast. w Berlinie i Paryżu. Internowany 1914 jako obywatel austr., uzyskał zezwolenie na wyjazd do Hiszpanii. Przebywał tu do 1920...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /13.03.2012 Znaków /6 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEAN

  PEAN, w antycznej liryce gr. pierwotnie uroczysta pieśń chóralna ( —> oda) śpiewana ku czci Apollina, nazwana tak pd epitetu, jakim obdarzono tego boga (gr. Pieian), przypisując mu moc uzdrowicielską. Autorami utworów tego typu byli Alkajos i Pindar. Później P. nazywano wszelkie pieśni pochwalne i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /13.03.2012 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EŁK

  Miasto w woj. suwalskim, na Pojezierzu Ełckim, nad Jeziorem Ełckim; miejscowość nazywała się pierw. Lek, czego ślad zachował się w nm. odpowiedniku Lyck; mówiono zatem pierw.: we Łku, ze Łku, co wszakże z czasem zaczęto rozumieć jako: w Ełku, z Ełku; w ten sposób utworzył się nowy mianownik -...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EŁK

  Miasto w woj. suwalskim, na Pojezierzu Ełckim, nad Jeziorem Ełckim; miejscowość nazywała się pierw. Lek, czego ślad zachował się w nm. odpowiedniku Lyck; mówiono zatem pierw.: we Łku, ze Łku, co wszakże z czasem zaczęto rozumieć jako: w Ełku, z Ełku; w ten sposób utworzył się nowy mianownik -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMAUS

  Osada położona 30 km od Jerozolimy, w III w. zwana Nikopolis, dziś Amwas, gdzie Juda Machabeusz w 166 pne. pokonał wojska syryjskie; zob. też Droga (do Emaus). Chrystus w Emaus obraz (1648) Rembrandta, Paryż, Luwr.

  Emaus zabawa lud. organizowana w niektórych miejscowościach Polski i Czechosłowacji w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMAUS

  Osada położona 30 km od Jerozolimy, w III w. zwana Nikopolis, dziś Amwas, gdzie Juda Machabeusz w 166 pne. pokonał wojska syryjskie; zob. też Droga (do Emaus). Chrystus w Emaus obraz (1648) Rembrandta, Paryż, Luwr.

  Emaus zabawa lud. organizowana w niektórych miejscowościach Polski i Czechosłowacji w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELŻBIETA ŁOKIETKÓWNA

  1305-80, Córka Władysława Łokietka, królowa węg. 1320-42, trzecia żona Karola Roberta węg., matka Ludwika Węgierskiego. Po wstąpieniu przez syna na tron polski była w jego imieniu regentką Polski w 1370-75 z tytułem „starszej królowej Polski".

  Dbając o interesy dynastii andegaweńskiej, za co była...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELŻBIETA RAKUSZANKA

  1436-1505, Córka cesarza Albrechta II Habsburga i Elżbiety Luksemburskiej, królowa polska od 1454, żona Kazimierza (zob.) Jagiellończyka. Inteligentna i wykształcona, była opiekunką pisarzy i artystów, miała wielki wpływ na politykę króla.

  Zwana matką* królów a. matką Jagiellonów, miała 6 synów i 7...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELŻBIETA RAKUSZANKA

  1436-1505, Córka cesarza Albrechta II Habsburga i Elżbiety Luksemburskiej, królowa polska od 1454, żona Kazimierza (zob.) Jagiellończyka. Inteligentna i wykształcona, była opiekunką pisarzy i artystów, miała wielki wpływ na politykę króla.

  Zwana matką* królów a. matką Jagiellonów, miała 6 synów i 7...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. ELŻBIETA Z TURYNGII

  a. Węgierska, 1207-31, Córka Andrzeja II, króla węg., małżonka landgrafa Turyngii, Ludwika IV, spowinowacona z Piastami, zwana matką ubogich. Cud Róż. Wg legendy (wiązanej też z postaciami innych świętych) Elżbieta, wbrew zakazowi męża, czynnie wspomagała ubogich i bezdomnych poddanych.

  Pewnego razu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt

Do góry