Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  PIASECKI PAWEŁ

  PIASECKI PAWEŁ ur. 17 X 1579 w Piasecznie (woj. ruskie), zrn. 1 VIII 1649 w Mogile pod Krakowem, historyk. Studiował w Akad Krak. i dwukrotnie w Rzymie (1610 uzyskał doktorat obojga praw); pełnił funkcje sekretarza na dworze Zygmunta HI: 1627 został biskupem kamienieckim, 1644 przemyskim. Gł. jego dziełem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIASECKI STANISŁAW

  PIASECKI STANISŁAW, ur. 15 XII 1900 we Lwowie, zm. 12 VI 1941 w Palmirach pod Warszawą, publicysta, krytyk lit., prozaik, działacz polityczny. W 1920-25 czł. organizacji studenckiej Młodzież Wszechpol., nast. związany z SN-D i ONR; od 1931 w red. „ABC", 1935 założyciel i do 1939 red. i wydawca tyg...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PĘTKOWSKI KASPER

  PĘTKOWSKI KASPER, ur. w październiku 1554 w Pętkowie na Mazowszu, zm. 15/16 II 1612 w Krakowie, dramatopisarz; jezuita. W 1577-83 prof. humaniorów w Poznaniu i Braniewie oraz greki w Braniewie i Wilnie; 1593-1607 prefekt szkół i kaznodzieja w Jarosławiu, Krakowie i Toruniu; 1596 kapelan obozowy na Podolu;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETRYCY SEBASTIAN

  PETRYCY SEBASTIAN, ur. 1554 w Pilznie, zm. 22 IV 1626 w Krakowie, filozof, pisarz, lekarz. Studiował 1573-83 w Akad. Krak. na wydz. sztuk wyzwolonych; po uzyskaniu magisterium wykładał tamże m. in. filozofię Alberta W. i logikę Arystotelesa, objaśniał Eneidę Wergiliusza. Był profesorem poetyki; uczył...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETRICA ION

  PETRICA ION, ur. 8 VI 1934 w Moldóvita (okręg Cara§-Seve-rin), rum. polonista, tłumacz literatury polskiej. Ukończył studia filol. na UJ (1958). Wykłada literaturę pol. na Uniw. w Bukareszcie; 1974 uzyskał doktorat na podstawie rozprawy o stosunkach kult. pol.-rum. w 2 poł. XIX w. (Confluenfe culturale...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERZYŃSKI WŁODZIMIERZ

  PERZYŃSKI WŁODZIMIERZ, ur. 6 VII 1877 w Opocznie pod Radomiem, zm. 21 X 1930 w Warszawie, prozaik, komediopisarz, poeta. Syn dziennikarza warsz. Henryka, studiował na wydz. filoz. UJ, 1899-1901 przebywał we Francji, Egipcie i Włoszech. W 1901-04 współred. „Głosu Narodu" w Krakowie, 1905 osiadł w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /4 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERYFRAZA, omówienie

  PERYFRAZA, omówienie, zastąpienie nazwy jakiegoś przedmiotu, zjawiska, osoby lub pojęcia przez rozwinięte przedstawienie opisowe. W obrębie retorycznych teorii stylu p. była kwalifikowana jako jeden z tropów poet., ważny sposób rozwijania i wzbogacania tematu (—> amplifikacja), osiągania ozdobności i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /13.03.2012 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSYFLAŻ

  PERSYFLAŻ, szyderstwo ukryte pod pozorami uprzejmości, drwina zamaskowana przez użycie ironicznych pochwał i komplementów; utwór lit. o charakterze skrycie szyderczym lub ironicznym, niekiedy naśladujący ironicznie styl in. autora i zbliżający się wówczas do —» pastiszu i —»  parodii. W sensie szerszym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /13.03.2012 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSONIFIKACJA, uosobienie

  PERSONIFIKACJA, uosobienie, skonwencjonalizowany literacko rodzaj —> antropomorfizacji, polegający na przedstawieniu tworów nieożywionych, zjawisk natury i kosmosu, zwierząt, roślin, a zwł. pojęć abstrakcyjnych jako postaci ludzkich, które w utworach lit. występować mogą na prawach przemawiających i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /13.03.2012 Znaków /1 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERIODYZACJA HISTORYCZNOLITERACKA

  PERIODYZACJA HISTORYCZNOLITERACKA, czynności badawcze mające na celu podział —» procesu historycznoliterackiego na fazy rozwojowe, odrębne w swoim charakterze etapy zawarte pomiędzy dającymi się określić granicami czasowymi. Zabiegi periodyzacyjne dotyczyć mogą różnorodnych wycinków i przekrojów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /13.03.2012 Znaków /7 277

  praca w formacie txt

Do góry