Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  POLSKA ZACHODNIA, śląski dziennik informacyjno-polityczny

  POLSKA ZACHODNIA, śląski dziennik informacyjno-polityczny, poświęcony sprawom nar. i społ. na kresach zach.'', wyd. w Katowicach 1926-39. Związany z obozem sanacji, pozostawał pod wpływem woj. śląskiego M. Grażyńskiego, z czasem nawiązał także współpracę ze środowiskami o in. zapatrywaniach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /15.03.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA JESIEŃ, powieść J.J. Szczepańskiego

  POLSKA JESIEŃ, powieść J.J. Szczepańskiego, powst. 1940-49, wyd. w Warszawie 1955 (pierwszy rkps zaginął). Oparta na własnych przeżyciach autora - uczestnika wojny wrześniowej 1939, stanowi relację w formie dziennika 20-letniego podchorążego Pawła Strączyńskiego - od mobilizacji, przez kolejne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA (PBL)

  POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA (PBL), wydawnictwo seryjne, ukazujące się rocznikami od 1954. Każdy rocznik daje pełny obraz bibliogr. twórczości lit., nauki o literaturze oraz krytyki lit. i teatr, w Polsce w danym roku (początkowo w układzie periodyzacyjnym, od rocznika 1956 - w działowym); dotychczas...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI (PAU)

  POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI (PAU), do 1919 Akademia Umiejętności (AU), najwyższa pol. instytucja nauk. przed I wojną świat, i w okresie międzywojennym, z siedzibą w Krakowie. Powstała 1871-73 w wyniku przekształcenia —> Towarzystwa Nauk. Krakowskiego; statut jej został zatwierdzony przez władze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /15.03.2012 Znaków /10 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA AKADEMIA NAUK (PAN)

  POLSKA AKADEMIA NAUK (PAN), najwyższa pol. instytucja nauk., z siedzibą w Warszawie. Powołana 1951 na I Kongresie Nauki Pol., przejęła dorobek i majątek —» Polskiej Akademii Umiejętności i in. instytucji nauk., m. in. —» Towarzystwa Nauk. Warszawskiego. PAN jest autonomiczną organizacją uczonych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /15.03.2012 Znaków /4 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA AKADEMIA LITERATURY (PAL)

  POLSKA AKADEMIA LITERATURY (PAL), instytucja działająca 1933-39 jako oficjalna reprezentacja pol. piśmiennictwa artystycznego. Do jej statutowych zadań należało: inicjowanie poczynań zmierzających do podniesienia poziomu literatury pol. i opieki nad literatami, współdziałanie z rządem w jego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /15.03.2012 Znaków /2 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLONISTYKA, czasopismo dla nauczycieli języka pol.

  POLONISTYKA, czasopismo dla nauczycieli języka pol., wyd. od 1948, początkowo w Łodzi, od 1952 w Warszawie, najpierw jako kwart., od 1949 dwumies., na zlecenie Min. Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (następnie Min. Oświaty i Wychowania) przy współpracy Tow. Lit. im. A. Mickiewicza; red. przez J. Z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLONISTA, dwumiesięcznik poświęcony sprawom nauczania języka pol.

  POLONISTA, dwumiesięcznik poświęcony sprawom nauczania języka pol., wyd. w Warszawie 1931-39 i w Łodzi 1946—47; założyciel i red. J. Saloni, od 1946 J. Z. Jakubowski. W1937-39 P. był organem Tow. Polonistów RP (powst. z inicjatywy pisma), po wojnie - łódz. oddziału Tow. Lit. im. A. Mickiewicza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /15.03.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLONIA IRREDENTA, cykl poetycki A. Niemojewskiego

  POLONIA IRREDENTA, cykl poetycki A. Niemojewskiego, złożony z 7 części, powst. 1894-1901; cz. 1 Podziemia, ogł. w dodatku lit. „Kuriera Lwow." 1894, cz. 2 Łuny, cz. 3 Ziemia obiecana, wyd. we Lwowie 1895; cz. 4 W ciszy wiejskiej, cz. 5 Stolica, cz. 6 Ptaki burzy wyd. w Krakowie 1896; cz. 7 Z wojaczki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLONEZ, cykl powieściowy H. Boguszewskiej i J. Kornackiego

  POLONEZ, cykl powieściowy H. Boguszewskiej i J. Kornackiego, wyd. w Warszawie: t. 1 1936, t. 2 1937, t 3-4 1939; obejmuje H. Boguszewskiej i J. Kornackiego Nous Parisiens i Deutsches Heim, J. Kornackiego Wschód, H. Boguszewskiej Święconą kredę. Napisany 1936-39, P. stanowi wielopłaszczyznowy przegląd...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /2 141

  praca w formacie txt

Do góry