Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  POWSTANIE NARODU POLSKIEGO W R. 1830 i 1831, nie ukończ, praca M. Mochnackiego

  POWSTANIE NARODU POLSKIEGO W R. 1830 i 1831, nie ukończ, praca M. Mochnackiego o charakterze publicyst.-hist.; wyd. w Paryżu 1834 t. 1-2 obejmują charakterystykę sytuacji pod zaborem ros. (m. in. działalność tajnych związków) i w Europie przed wybuchem powstania (t. 1) oraz przebieg wypadków do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /1 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIA STYCZNIOWEGO POEZJA

  POWSTANIA STYCZNIOWEGO POEZJA, utwory wierszem powst. w związku z manifestacjami patriot. 1860-61 i ruchem zbrojnym 1863-64 podczas ich trwania i bezpośrednio po wygaśnięciu. Powstanie, w którego genezie istotną rolę odegrała romant. poezja wieszcza (,,wychowańcami pieśni Mickiewiczowskiej" nazwał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /9 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIA LISTOPADOWEGO POEZJA

  POWSTANIA LISTOPADOWEGO POEZJA, utwory wierszem powst. w związku z powstaniem 1830-31 podczas jego trwania i bezpośrednio po upadku. Bogactwo ilościowe p.p.l. i jej znaczenie stanowią jeden z rysów charakterystycznych powstania, podkreślając jego romant. charakter, zgodnie z właściwym romantyzmowi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /9 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSINOGI BESKIDZKIE, zbiór sześciu ballad E. Zegadłowicza

  POWSINOGI BESKIDZKIE, zbiór sześciu ballad E. Zegadłowicza, wyd. w Wadowicach 1923; wyd. 4 rozsz. (z ilustracjami Z. Pronaszki) Dziesięć ballad o p.b., Poznań 1929; adaptacja: P.b. Dziesięć obrazów scenicznych w inscenizacji autora, Warszawa 1938. P.b. stanowią najbardziej reprezentatywną lit...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIA KOŚCIUSZKOWSKIEGO POEZJA

  POWSTANIA KOŚCIUSZKOWSKIEGO POEZJA, utwory wierszem powst. w czasie i w związku z powstaniem 1794. Twórczość to przeważnie bezim.; wśród zidentyfikowanych autorów spotyka się nazw. J. Jasińskiego (wiersz Do narodu, powst. III 1794), A. Felińskiego (Pieśń ochotników krakowskich, Na powstanie Krakowa i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /3 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWRÓT POSŁA. Komedia we 3 aktach, komedia J.U. Niemcewicza

  POWRÓT POSŁA. Komedia we 3 aktach, komedia J.U. Niemcewicza, powst. w ciągu kilku tygodni jesienią 1790, wyd. w styczniu 1791 (z datą 1790), wznow. t.r. (z dodatkiem 2 dum i kilku bajek polit.), dedykowana S. Małachowskiemu, wyst. 15 I 1791. W ograny schemat intrygi komediowej (miłość dwojga młodych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /2 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWRÓT ODYSA. Dramat w trzech aktach, utwór dram. S. Wvspianskiego

  POWRÓT ODYSA. Dramat w trzech aktach, utwór dram. S. Wvspianskiego, wyd. w Krakowie 1907, wyst. tamże 1917 (w dziesiątą rocznicę śmierci autora) za dyrekcji A. Grzymały-Siedleckiego. Najwcześniej ogł. akt III pt. Odys nad morzem w „Przeglądzie Powsz.", kwiecień 1907. Zamierzony pierwotnie jako ostatnia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /2 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWRÓT DO EUROPY, zbiór wierszy lirycznych J. Iwaszkiewicza

  POWRÓT DO EUROPY, zbiór wierszy lirycznych J. Iwaszkiewicza, wyd. w Warszawie 1931. Złożyły się nań gł. utwory pisane w 2 poł. l. dwudziestych i związane z podróżami poety po Europie i jego udziałem w międzynar. zjazdach intelektualistów. Dominuje w zbiorze problematyka kulturowo-historiozoficzna...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWRACAJĄCA FALA, opowiadanie B. Prusa

  POWRACAJĄCA FALA, opowiadanie B. Prusa, prwdr. w „Bluszczu" 1880, wyd. w t. 1 Pism, Warszawa 1881 (tzw. Pierwsze opowiadania). Jeden z pierwszych pol. utworów ukazujących problemy ekon.-społ. Królestwa po powstaniu styczniowym: konflikt obcego kapitału, reprezentowanego przez fabrykanta niem. Adlera, z pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /1 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWODOWSKI HIERONIM

  POWODOWSKI HIERONIM, ur. 1543 w Powodowie pod Gnieznem, zm. 23 VI 1613 w Krakowie, kaznodzieja, polemista antyreformacyjny, teolog. Studiował 1571-74 w Padwie, Bolonii i Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z teologii i prawa. Kaznodzieja król. za Stefana Batorego. Od 1585 archiprezbiter kośc. Mariackiego w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /1 001

  praca w formacie txt

Do góry