Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  PSZONKA. czasopismo satyr.

  PSZONKA. czasopismo satyr., wyd. nieregularnie (przeważnie co 2 tygodnie) półarkuszami 1 V 1839-29 XI 1844 w Strasburgu do k. 1841), nast. w Paryżu przez L. Zienkowicza, związane ideologicznie, a w okresie paryskim także finansowo i organizacyjnie z TDP. Pomysł pisma wyszedł od L. Łukaszewicza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /2 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSZCZÓŁKA KRAKOWSKA, tygodnik rozrywkowo-literacki

  PSZCZÓŁKA KRAKOWSKA, tygodnik rozrywkowo-literacki, wyd. w Krakowie 13 X 1819-1 XII 1822 (z dod. o charakterze ogólnoinformacyjnym: 1821 „Telegraf", 1822 „Krakus") przez K Majeranowskiego, który sam go w dużej części wypełniał; drukował tu wiersze, utwory scen., opowiastki, felietony satyr., recenzje lit...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIZM

  PSYCHOLOGIZM, tendencja do ujmowania postaci w utworze lit. w kategoriach przede wszystkim psychol. z wyłączeniem lub marginalnym potraktowaniem uwarunkowań społeczno-obyczajowych. Uwaga pisarza koncentruje się na doznaniach wewn., w formach podawczych dominuje drobiazgowa analiza psychol., penetrująca...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /3 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSAŁTERZE POLSKIE

  PSAŁTERZE POLSKIE. Księga psalmów, należąca do kanonicznych tekstów Starego Testamentu wchodzi w skład wszystkich tłum. całości Biblii. (—» Biblie polskie). Modlitewny charakter tekstów psalmicznych (—» psalm) sprawiał, że przekłady ich sporządzane były też osobno, prozą i wierszem. Pierwsze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /6 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSAŁTERZ DAWIDÓW J. Kochanowskiego

  PSAŁTERZ DAWIDÓW J. Kochanowskiego, najwybitniejsza pol. parafraza poet. biblijnej Księgi psalmów (—> psalm, —> psałterze polskie), dzieło rozpoczęte przed 1571, wyd. w Krakowie 1579, w Oficynie Łazarzowej (wyd. 2 tamże 1583, po śmierci poety wielokrotne wznowienia). Zbiór dedykowany w wierszu wstępnym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /2 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSALMY PRZYSZŁOŚCI, cykl utworów poet. Z. Krasińskiego

  PSALMY PRZYSZŁOŚCI, cykl utworów poet. Z. Krasińskiego, na który składają się: 1) Psalm wiary, Psalm nadziei i Psalm miłości, powst. 1844-45, wyd. w Paryżu 1845 pod pseud. Spirydion Prawdzicki, nawiązującym do pseud. Filaret Prawdoski, pod którym H. Kamieński opublikował 1844 —» O prawdach żywotnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /5 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSALM

  PSALM, liryczny utwór modlitewny, typ pieśni rel. znany i popularny w poezji hebr., skąd wraz z tradycją bibl. wszedł do poezji eur. w przekładach najpierw gr., później łacińskich. Zbiór 150 p., czyli Księga p., inaczej Psałterz Dawida, jest częścią Starego Testamentu. Powstawał prawdop. od XI do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /4 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYWARA MICHAŁ

  PRZYWARA MICHAŁ, ur. 29 IX 1867 w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem, zm. 31 XII 1906 we Wrocławiu, folklorysta, językoznawca; ksiądz. Pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej. Ukończył studia teol. we Wrocławiu (1890-94). Był jednym z założycieli Tow. Nauk. Akademików Górnoślązaków (TAG), które...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYSŁOWIOZNAWSTWO

  PRZYSŁOWIOZNAWSTWO, praca nauk. polegająca na zbieraniu > przysłów oraz ich badaniu i objaśnianiu. Dziedzina pierwsza, zw. paremiografią (zgr. paroimija - przysłowie, grapho - piszę), dostarcza zasobu źródłowego dziedzinie drugiej, zw. paremiologią (z gr. logos - słowo, badanie), która wymaga...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /4 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYSŁOWIE

  PRZYSŁOWIE, wyraz wprowadzony przez A.M. Fredrę (Przysłowia mów potocznych 1658) jako przekład łac. proverbium, które dawniejsi przysłowioznawcy oddawali przez —» przypowieść. P. jest swoistym utworem lit. z pogranicza literatury i języka: z reguły wyraża się w jednym zdaniu (np. Festina lente - Co...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /3 195

  praca w formacie txt

Do góry